Trend „Přines si své PC“ významně ovlivní transformaci firemního IT

2. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Gartner)
Firemní ICT bezpečnost podle Gartneru v nejbližších letech výrazně ovlivní dva hlavní trendy. Zatímco trend „Přines si své PC“ bude firmy zaměstnávat v následujících dvou až pěti letech, v delším časovém horizontu se organizace zaměří na tzv. „okraj bezpečného přístupu“ (SASE).

„Před pandemií COVID-19 se o trend „Přines si své PC“ (BYOPC) nikdo příliš nezajímal,“ uvedl Rob Smith, ředitel výzkumu v Gartneru. „Ale po rychlém nástupu opatření proti šíření viru firmy vlastně neměli jinou alternativu. Urgentní potřeba umožnit zaměstnancům pracovat na dálku a absence patřičného (hardwarového) vybavení tuto potřebu ukázala v plném rozměru. Podle klientů Gartneru byla adopce tohoto trendu v roce 2019 na úrovni asi pěti procent.“

A právě proto se v letošní hype křivce Gartneru dva trendy výše zmiňované trendy objevily na jejím samotném vrcholu. A v následujících letech se jejich širší a hlubší přijetí stane důležitou otázkou, kterou se budou šéfové firemního IT a firemní bezpečnosti intenzivně zajímat.

„Šéfové firemního IT a bezpečnosti by měli počítat s potřebou adopce nástrojů a technologií pro dlouhodobou práci zaměstnanců z domova, čemuž by měli přizpůsobit samozřejmě také nástroje pro zachování bezpečnosti firemního prostředí,“ poznamenal Smith. „Je nutné klást důraz na bezpečnostní postupy včetně prvků, jako je vícefaktorové ověřování identity při přístupu do jakéhokoli systému, ať již virtuálního nebo rálného, cloudového či on-premise. Firmy si musí také nezbytně udělat pořádek ve firemních datech a v tom, kde jsou uložena. Zároveň musí také bezpodmínečně zpřístupnit i veškeré firemního systémy pro práci na dálku.“

Zároveň je však nutné omezit přístup jednotlivých pracovníků pouze k těm systémům, ke kterým skutečně potřebují pro výkon své práce. Před IT pracovníky je tak skutečně spousta práce, protože bezpečnost počítačů ve vlastnictví zaměstnanců je často velmi špatná a riziko nákazou malwarem, ransomwarem či útoku prostřednictvím phishingu bývá značné. „Bez investic do potřebných technologií je zkrátka riziko kompromitace firemního IT prostředí skutečně vysoké a potenciální škody mohou být nákladné. Důležité také je, aby IT oddělení pracovalo v souladu s dalšími odděleními, např. s HR či právníky, tak, aby bylo vše v souladu nejen s firemními, ale také právními předpisy.“

Nasazení nástrojů a technologií, které umožní bezpečný přístup jakéhokoli koncového bodu k jakékoli firemní síťové aplikaci včetně SD-WAN, bezpečných bran, CASB či firewallů nové generace, tak bude velmi důležitým předpokladem. Ačkoli jde ve své podobě o relativně nový přístup, pandemie COVID-19 v plné síle ukázala jeho nezbytnost. Firmy zkrátka budou muset do budoucna s nutností bezproblémové, avšak bezpečné práce na dálku, plně počítat a být na ni vždy připraveny. Protože jde vesměs o cloudové technologie, půjde jejich nástup ruku v ruce s adapcí cloudu.

„SASE přístup“ umožní firemnímu IT nasadit bohatou sadu bezpečnostních a síťových technologií konzistentním a integrovaným způsobem tak, aby byly podpořeny i další potřeby podniků jako digitální či byznysová transformace, edge computing či mobilita pracovní síly.

Podobné články

Trendy, které budou v roce 2021 utvářet trh se síťovými produkty

30. 11. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Zyxel)
Kdo by si jen pomyslel, že letošní rok se bude tak výrazně lišit od nejčastějších prognóz, ve kterých dominovaly otázky brexitu, fúzí a akvizic, umělé inteligence a cloudu. Letošek je rokem zásadních změn, a to jak z hlediska volatility trhu, tak z hlediska masové digitální transformace. Čtěte více

Hackerské gangy mění taktiku – cílem je způsobit více škod

11. 11. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Accenture)
Nová zpráva společnosti Accenture zaměřená na kybernetickou bezpečnost Cyber Threatscape Report 2020 poukazuje na to, že útočníci ke svým útokům stále častěji využívají open source nástroje a aktivně zneužívají útoků skrze e-mailové systémy. Čtěte více

Top předpovědi pro IT organizace a uživatele pro rok 2021 a další léta

10. 11. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Gartner)
Analytici společnosti Gartner zveřejnili u příležitosti série konferencí Gartner IT Symposium/Xpo 2020 své Top předpovědi pro rok 2021 a následující léta. Předpovědi reflektují měnící se situaci ve světě technologií, jak ji popsal viceprezident Gartneru, význačný analytik a držitel ocenění Gartner Fellow Darryl Plummer. Čtěte více

Trendy budoucnosti: Digitální dvojčata, autonomní stroje a umělá inteligence

3. 11. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Ericsson )
Události roku 2020 po celém světě zdůraznily kritickou roli digitální infrastruktury v každodenním životě. Více než kdykoli předtím poskytují komunikační technologie inovativní řešení, která pomáhají řešit sociální, environmentální a ekonomické výzvy. To vše díky vysoké efektivitě moderních sítí. Čtěte více