Trend „Přines si své PC“ významně ovlivní transformaci firemního IT

2. 9. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Gartner)
Firemní ICT bezpečnost podle Gartneru v nejbližších letech výrazně ovlivní dva hlavní trendy. Zatímco trend „Přines si své PC“ bude firmy zaměstnávat v následujících dvou až pěti letech, v delším časovém horizontu se organizace zaměří na tzv. „okraj bezpečného přístupu“ (SASE).

„Před pandemií COVID-19 se o trend „Přines si své PC“ (BYOPC) nikdo příliš nezajímal,“ uvedl Rob Smith, ředitel výzkumu v Gartneru. „Ale po rychlém nástupu opatření proti šíření viru firmy vlastně neměli jinou alternativu. Urgentní potřeba umožnit zaměstnancům pracovat na dálku a absence patřičného (hardwarového) vybavení tuto potřebu ukázala v plném rozměru. Podle klientů Gartneru byla adopce tohoto trendu v roce 2019 na úrovni asi pěti procent.“

A právě proto se v letošní hype křivce Gartneru dva trendy výše zmiňované trendy objevily na jejím samotném vrcholu. A v následujících letech se jejich širší a hlubší přijetí stane důležitou otázkou, kterou se budou šéfové firemního IT a firemní bezpečnosti intenzivně zajímat.

„Šéfové firemního IT a bezpečnosti by měli počítat s potřebou adopce nástrojů a technologií pro dlouhodobou práci zaměstnanců z domova, čemuž by měli přizpůsobit samozřejmě také nástroje pro zachování bezpečnosti firemního prostředí,“ poznamenal Smith. „Je nutné klást důraz na bezpečnostní postupy včetně prvků, jako je vícefaktorové ověřování identity při přístupu do jakéhokoli systému, ať již virtuálního nebo rálného, cloudového či on-premise. Firmy si musí také nezbytně udělat pořádek ve firemních datech a v tom, kde jsou uložena. Zároveň musí také bezpodmínečně zpřístupnit i veškeré firemního systémy pro práci na dálku.“

Zároveň je však nutné omezit přístup jednotlivých pracovníků pouze k těm systémům, ke kterým skutečně potřebují pro výkon své práce. Před IT pracovníky je tak skutečně spousta práce, protože bezpečnost počítačů ve vlastnictví zaměstnanců je často velmi špatná a riziko nákazou malwarem, ransomwarem či útoku prostřednictvím phishingu bývá značné. „Bez investic do potřebných technologií je zkrátka riziko kompromitace firemního IT prostředí skutečně vysoké a potenciální škody mohou být nákladné. Důležité také je, aby IT oddělení pracovalo v souladu s dalšími odděleními, např. s HR či právníky, tak, aby bylo vše v souladu nejen s firemními, ale také právními předpisy.“

Nasazení nástrojů a technologií, které umožní bezpečný přístup jakéhokoli koncového bodu k jakékoli firemní síťové aplikaci včetně SD-WAN, bezpečných bran, CASB či firewallů nové generace, tak bude velmi důležitým předpokladem. Ačkoli jde ve své podobě o relativně nový přístup, pandemie COVID-19 v plné síle ukázala jeho nezbytnost. Firmy zkrátka budou muset do budoucna s nutností bezproblémové, avšak bezpečné práce na dálku, plně počítat a být na ni vždy připraveny. Protože jde vesměs o cloudové technologie, půjde jejich nástup ruku v ruce s adapcí cloudu.

„SASE přístup“ umožní firemnímu IT nasadit bohatou sadu bezpečnostních a síťových technologií konzistentním a integrovaným způsobem tak, aby byly podpořeny i další potřeby podniků jako digitální či byznysová transformace, edge computing či mobilita pracovní síly.

Podobné články

Osm předpovědí společnosti SAS: Digitalizace je a bude klíčem

2. 2. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: SAS)
Digitalizace je a bude hybatelem k řešení jakýchkoli ekonomických, zdravotních, ekologických nebo sociálních výzev. V tomto procesu není návratu. Jaké trendy tedy můžeme v roce 2021 očekávat? S čím počítat a na co se připravit? Čtěte více

Roman Janovič (Cisco): Spolupráce s námi se stane výrazně jednodušší

21. 1. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Manažer partnerského prodeje pro Česko a Slovensko Roman Janovič přináší detailní informace o připravovaných inovacích v partnerských programech společnosti Cisco. Dále hovoří o novém nástroji PXP platform, výsledcích společnosti v uplynulém roce, dopadech pandemie covidu-19 nebo o klíčových technologických, obchodních i socioekonomických trendech, které nás v budoucnu čekají. Čtěte více

Pětice nejdůležitějších trendů ve videodohledu v roce 2021

7. 1. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hanwha Techwin)
Společnost Hanwha Techwin představila pět klíčových trendů, které podle jejího názoru budou vévodit odvětví videodohledu v průběhu roku 2021. Jmenovitě jde o řešení na bázi umělé inteligence v periferních částech sítě, otevřenou platformu, cloudová řešení, kybernetickou bezpečnost a problematiku ochrany dat a soukromí. Čtěte více

Ročenka RMOL.CZ: Nejzajímavější průzkumy roku 2020

31. 12. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
V roce 2020 jsme pro vás na RMOL.CZ připravili desítky analýz, studií a předpovědí, které prozrazují, v jaké kondici se nacházely různé tržní segmenty, nebo jak by se měl trh vyvíjet v blízké budoucnosti. Pojďme se společně k těm nejzajímavějším z nich vrátit. Čtěte více