Technologické trendy podle společnosti Cisco (nejen) na rok 2022

4. 1. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Digitální transformaci a zavádění nových technologií charakterizuje minimálně v posledních dvou letech neustálé zrychlování při současných změnách ve způsobech výkonu práce i v životě. Společnost Cisco se však ve svém technologickém výhledu zaměřila i na trendy výrazně přesahující horizont roku 2022.

Které technologické trendy tedy budou hrát podle Cisca klíčovou v roli v nadcházejících letech?

Růst objemu dat, přitažlivosti dat a potřeba prediktivních analytických výstupů povedou k rozvoji edge computingu.

Moderní podniky jsou definovány obchodními aplikacemi, které vytvářejí, ke kterým se připojují a které užívají. Pandemie ukázala, že firmy mohou udržet a rozvíjet své podnikání, a to díky přímému propojení mezi aplikačními službami nebo mezi koncovými body. Ve výsledku se aplikace – ať poskytují služby koncovým zákazníkům, slouží interakci mezi podniky nebo mezi stroji – stávají hranicí podniku. Obchodní interakce, k nimž dochází ve všech těchto typech aplikací, vytváří neustále sílící záplavu dat. Každý aspekt každé interakce s podnikovými aplikacemi a mezi nimi bude generovat další data, která umožní prediktivní analýzu. U prediktivních analýz budou data v některých případech pravděpodobně směřovat do centrálního úložiště. V jiných případech však budou vyžadovat alespoň částečné předběžné zpracování v edge prostředí, včetně strojového učení a dalších metod.

Etická, odpovědná a vysvětlitelná umělá inteligence (AI) se stane nejvyšší prioritou firem i států po celém světě, máme-li skutečný zájem o inkluzivní budoucnost pro všechny.

Extrémní množství generovaných dat již přesáhlo lidské měřítko, ale stále musí být zpracováno „inteligentně“ a v některých případech téměř v reálném čase. V tomto scénáři se uplatní strojové učení (ML) a umělá inteligence (AI). Má-li budoucnost spočívat v okamžitých analytických výstupech, může je ML a AI pomoci získat. Problém je v tom, že s daty souvisí komplikace ohledně vlastnictví, suverenity, ochrany soukromí a dodržováním předpisů, které je potřeba při zpracování a analýze brát v úvahu. A je-li umělá inteligence užívaná k okamžitým analýzám určitým způsobem předpojatá, budou získávané poznatky ze své podstaty chybné. To vyvolává potřebu etické, odpovědné a vysvětlitelné umělé inteligence. Umělá inteligence musí být transparentní, aby každý, kdo systém užívá, rozuměl tomu, jak výstupy vznikly. Transparentnost se musí prolínat všemi aspekty životního cyklu umělé inteligence – od návrhu a vývoje po nasazení do provozu.

Budoucnost inovací a podnikání je spojena s maximálním využitím dat ve světě založeném na aplikacích vytvořených na principu bezpečnosti, sledovatelnosti a komunikace prostřednictvím API.

Hranice podniku budou definovány jeho aplikacemi, jeho daty a užitkem, který z nich dokáže získat. V budoucnu budou podniková data přijímána, zkoumána a inteligentně zpracovávána a obohacována způsoby, které budou zohledňovat všechna relevantní omezení, včetně vlastnictví, suverenity, ochrany soukromí a dodržování předpisů. Díky tomu bude možné využívat data k inovativním řešením. Vedle toho, že z dat bude možné získávat obchodní poznatky zasazené do kontextu, bude také možné lépe automatizovat řadu složitých činností, až do stadia automatických samoopravných akcí, které pomohou odstranit třecí plochy z budoucích podnikových procesů. K dosažení takového stavu bude nutné vytvářet aplikace na principu automatizace, sledovatelnosti a komunikace prostřednictvím API, s integrovaným zabezpečením od vývoje po ostrý provoz a schopností identifikovat, kontrolovat a spravovat API bez ohledu na poskytovatele nebo zdroj.

Jedině zajištění prediktivního a bezproblémového připojení k internetu umožní uskutečnit myšlenku metaverza a poskytne všudypřítomný přístup k technologiím a inovacím.

Není pochyb o tom, že trend bezdrátové konektivity a komunikace bude pokračovat. Komfort bezdrátového připojení různých zařízení je zřejmý všem – ať jsou neustále na cestách nebo potřebují být mobilní jen někdy.

Neustále dostupné připojení k internetu pomůže dále zmírnit sociální a ekonomické nerovnosti díky spravedlivějšímu přístupu k moderní ekonomice, zejména v nemetropolitních oblastech, a pomůže vytvořit pracovní místa pro každého. Budoucnost se neobejde bez všudypřítomného, spolehlivého a vždy dostupného internetového připojení za nízké ceny. Budoucnost, jejíž součástí jsou bezproblémové internetové služby, vyžaduje heterogenitu přístupu – což znamená konektivitu podporovanou AI u všech generací mobilních a Wi-Fi sítí i budoucího satelitního připojení LEO a dalších.

Kvantová výpočetní technika, komunikace a zabezpečení zajistí rychlejší a bezpečnější budoucnost, která bude vyžadovat přehodnocení způsobu, jakým systémy fungují a komunikují prostřednictvím vyspělého internetu s ještě nižší latencí a vyšší přenosovou kapacitou.

Kvantové počítače a zabezpečení se budou propojovat velmi odlišným způsobem než tradiční komunikační sítě, které přenáší bity a bajty tvořící hlasové a datové informace. Kvantová technologie je založená na nevysvětleném kvantově fyzikálním jevu – spřažení částic, které jim umožňuje sdílet svůj stav. V případě kvantových sítí lze tento jev využít ke sdílení nebo přenosu informací. Lákavá je myšlenka vytvoření velmi výkonného kvantového počítače propojením řady menších. Kvantové sítě by mohly umožnit nový typ zabezpečeného spojení mezi digitálními zařízeními, zcela odolného proti průniku. To by mohlo vést k lepší ochraně transakcí proti podvodům. A pomohlo by také chránit hlasovou a datovou komunikaci před jakýmkoli rušením nebo sledováním. Všechny tyto možnosti by změnily podobu internetu, jak jej známe dnes.

Podobné články

Klíčové technologické trendy pro rok 2024 nejen v oblasti hostingu

27. 2. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: vshosting)
Minimalizace dopadu digitálního odvětví na životní prostředí, důležitost robustních zálohovacích řešení anebo vzestup generativní umělé inteligence. To a mnohé další bude hrát důležitou roli v oblasti technologických trendů pro rok 2024. Čtěte více

Trendy v bezpečnostních technologiích v roce 2024 podle společnosti Axis

4. 1. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Axis Communications)
„Tempo technologického vývoje, kterého jsme svědky za posledních 12 měsíců, je mimořádné. Často dokonce i pro odborníky, kteří se v odvětví technologií pohybují celé dekády. Nad dalším možným směrem vývoje se zamýšlí Johan Paulsson, CTO výrobce bezpečnostních kamer Axis Communications. Čtěte více

Rok 2024 podle Dellu: Demokratizace AI, rozšíření moderního edge a princip zero trust

26. 12. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell Technologies)
Společnost Dell Technologies zveřejnila předpovědi pro rok 2024, které vypracoval John Roese, její globální technologický ředitel, a které zdůrazňují nové trendy, jež budou formovat odvětví informačních technologií v následujících letech. Čtěte více

Evropští prodejci sázejí na služby, virtuální realita je neláká

17. 8. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: TD SYNNEX)
Rozsáhlý průzkum mezi evropskými technologickými partnery odhalil výhled rozhodujících trendů v IT ekosystému v nejbližších třech letech. Partneři jednoznačně potvrdili, že klíčovým tématem bude růst všech oblastí, které lze zahrnout do segmentu služeb. Čtěte více