Symantec spustil službu OnlineFamily.Norton

12. 5. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Podle průzkumu Norton Online Living Family Survey, z března 2009, se 56 procent rodičů obává, že se jejich děti mohou setkat s nebezpečími internetu, což je víc, než kolik se obává nebezpečí souvisejících s drogami (44 procent).

Rodiče mají v současné době větší obavy z nebezpečí internetu než drog. Podle průzkumu Norton Online Living Family Survey, provedeného v březnu 2009, se 56 % rodičů obává, že se jejich děti mohou setkat s nebezpečími internetu, mezi jiným s útočníky online a šikanou online, což je víc, než kolik se obává nebezpečí souvisejících s drogami (44 %). Tradiční produkty s funkcí rodičovského zámku nestačí k ochraně dětí online a neodstraňují obavy rodičů. Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC), výrobce bezpečnostního softwaru Norton, proto oznámila spuštění nové služby, která zaujímá odlišný přístup k ochraně dětí online. Společnost Symantec nabízí službu OnlineFamily.Norton zde. . Služba s ročním předplaceným odběrem v hodnotě 60 USD bude poskytována zdarma do 1. ledna 2010.
V rámci svého úsilí poskytnout rodičům nástroje pro zajištění bezpečnosti dětí online společnost Symantec také ve spolupráci s organizací PTO Today vzdělává rodiny v otázkách bezpečnosti online a vyhlásila týden začínající 27. dubna „týdnem bezpečnosti Internetu“.
Podpora diskuse
Služba OnlineFamily.Norton není jako tradiční produkty s funkcí rodičovského zámku, které se zaměřují pouze na blokování a sledování činností dětí online. Služba rozšiřuje pomoc rodičům v získávání kontroly nad šedými oblastmi internetu. Rodiče stále potřebují nástroje pro ochranu dětí online, ale stejně důležité je nyní také vzdělávání a komunikace s dětmi.
Průzkum Norton Online Living Family Survey také odhaluje, že přestože spolu rodiče a děti, dokonce i ty dospívající, skutečně chtějí častěji hovořit o každodenním životě, tak spolu nemluví. Téměř polovina všech dotazovaných dětí (47 %) připouští, že vyhledávají „choulostivá“ témata online nebo o nich čtou online, ale daleko menší část (35 %) o těchto tématech s rodiči hovořila. Je zřejmé, že je zapotřebí řešení, které pomůže rozvíjet diskusi mezi rodiči a dětmi. Řešení OnlineFamily.Nor­ton, postavené na filosofii dialogu, udržuje přehled rodičů nejen o činnosti dětí online, ale také o tom, co je na internetu i mimo internet zajímá.
Řešení OnlineFamily.Norton podporuje diskuzi následujícími prostředky:
• Skutečná transparentnost – Při nastavování služby jsou rodiče a děti vedeni ke společnému zamyšlení a vytvoření domácích pravidel pro činnosti online. Děti vždy vědí o tom, že je služba OnlineFamily.Norton v počítači aktivní, a kdykoli také mohou zobrazit domácí pravidla, která se svými rodiči vytvořily.
• Pochopení záměrů dětí – Rodiče mohou zobrazovat slova a fráze, které dítě hledá na webech jako Google, YouTube a Wikipedia, a vidí, kam se pomocí nich dostane online. Tato funkce také dává rodičům představu o tématech, o která se jejich dítě zajímá.
• Přístup k informacím ze společenských sítí – Služba OnlineFamily.Norton sleduje činnost ve společenských sítích, jako jsou Facebook a MySpace, a nabízí možnost podívat se, jak děti popisují svoji osobu, když se přihlašují, a jak často se přihlašují. Rodiče tak mohou začít s dítětem mluvit, pokud vidí, že dítě o sobě nepodává správné informace, když je online.
• Zasílání zpráv v reálném čase – Děti mohou rodičům posílat v reálném čase prostřednictvím webu OnlineFamily.Norton nebo e-mailu informace o svých záměrech, když se pokoušejí navštívit blokovaný webový server.
Snadné použití se srozumitelnými zprávami
Rodiče si v současné době uvědomují, že si musejí udělat čas na ochranu svých dětí online, ale nenašli řešení, které by jim to skutečně usnadnilo. Služba OnlineFamily.Norton je webová služba a její nastavení je proti jednoduché. Rodiče mohou vytvořit účet online během několika minut. Není nutno nic složitě nastavovat, protože služba automaticky pro každé dítě vytvoří nastavení vhodné pro jeho věk, které mohou rodiče snadno přizpůsobit.
Služba poskytuje srozumitelné zprávy, ve kterých jsou činnosti uvedeny v chronologickém pořadí. Ve zprávách služby OnlineFamily.Norton o sledování webových serverů nejsou uvedeny nadbytečné adresy URL, například reklam z webů s bohatým mediálním obsahem, které není většina řešení rodičovského zámku schopna vyřadit. Zpráva také zobrazuje miniatury webů navštěvovaných dětmi, takže je přehledná a dobře srozumitelná. Rodiče mohou tyto zprávy zobrazit prostřednictvím svého účtu služby OnlineFamily.Norton z libovolného místa, odkud mají přístup k internetu. Mohou si také zvolit, že jim budou o vybraných činnostech zasílány zprávy e-mailem.
Přizpůsobitelné nástroje pro zajištění bezpečnosti dětí
Účinné nástroje pro ochranu dětí před nebezpečími online jsou pořád ještě nutností a ve spojení s komunikací poskytují dětem nejlepší ochranu a poučení o hrozbách, které s sebou přináší použití internetu.
Služba OnlineFamily.Norton dává rodičům přístup k následujícím technologiím, které pomáhají zajistit bezpečnost dětí online:
• Sledování rychlých zpráv – Rodiče mohou sledovat na různých úrovních konverzaci pomocí rychlých zpráv se všemi kamarády.
• Pohodlná kontrola nad webovými servery – Možnost zakázat více než 40 kategorií témat dává kontrolu nad webovým obsahem vstupujícím do domácnosti. Starším dětem mohou rodiče povolit přístup ke všem webovým serverům, ale mohou označit nevhodné servery, aby se děti mohly samy rozhodnout, zda příslušný web navštíví.
• Zabezpečené osobní údaje – Sledování, vykazování a blokování osobních údajů, které se mohou děti záměrně nebo neúmyslně pokusit odeslat prostřednictvím rychlé zprávy, společenské sítě nebo webového serveru.
Služba může také kopírovat vývoj každého dítěte, protože nastavení lze s věkem dítěte upravovat.
Týden bezpečnosti internetu a PTO Today
Společnost Symantec ve spolupráci s organizací PTO Today (Parent Teacher Organization), která je uznávaným zdrojem informací pro rodiče a vedoucí rodičovských organizací při školách v celých USA, vyhlásila týden od 27. dubna do 1. května „týdnem bezpečnosti internetu“ jako příspěvek ke vzdělávání rodičů o způsobech komunikace s dětmi v otázkách bezpečnosti online. V tomto týdnu distribuuje organizace PTO Today do škol v celých Spojených státech jeden milion vzdělávacích časopisů s články a tipy na téma bezpečnosti rodiny online a spustí webový server www.internetsafetyweek.com, který umožní přístup k těmto informacím všem zájemcům v USA a Kanadě.
Rodiče jsou také vyzýváni, aby se zaregistrovali a zavázali, že udělají s dětmi „Pohovor“ o jejich návycích při používání internetu a o bezpečném a odpovědném chování online. „Pohovor“ je prvním krokem pro rodiče, kteří chtějí vést otevřený a neustálý dialog o životech online svých dětí.
Cena, dostupnost a kompatibilita
Služba OnlineFamily.Nor­ton, která byla v beta verzi jako Norton Online Family od února 2009, je nyní k dispozici zdarma do 1. ledna 2010. Služba je k dispozici v angličtině na adrese https://onlinefamily.norton.com a poskytuje komplexní filtrování pro severoamerické a kanadské weby. Filtrování je podporováno také pro webové servery v angličtině ve Velké Británii, Irsku, Austrálii, na Novém Zélandu, v Indii a Jižní Africe, ale služba není pro tyto země plně optimalizovaná.