Sony Ericsson bude zelený

4. 6. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Sony Ericsson představila záměry pro snížení emisí CO2. Ty chce do roku 2015 v rámci celé společnosti snížit o 20 procent. Zároveň se zavázala ke snížení celkových emisí skleníkových plynů během životního cyklu produktů o 15 procent do roku 2015.

Zásadním krokem k těmto závazkům je uvedení nové produktové řady GreenHeart, jejíž první dva přístroje Naite a C901 GreenHeart byly představeny.

• Společnost Sony Ericsson se zavazuje k 20% snížení emisí CO2 v rámci celého vnitřního provozu do roku 2015
• Dalším závazkem je snížit emise CO2 z celého životního cyklu všech produktů o 15 % do roku 2015
• Snížení celkového dopadu na životní prostředí v rámci celého portfolia

Mezi opatření vedoucí ke snížení emisí CO2 patří také zavedení ekologické produktové řady GreenHeart. Nové telefony C901 GreenHeart a Naite mají řadu inovativních prvků, které umožňují snížení uhlíkové stopy o 15 %.

Přístroje obsahují například elektronický návod přímo v mobilním telefonu, který nahrazuje tradiční papírový návod, a uspoří tak více než 90 % papíru. Využívají recyklované plasty či energeticky úsporné nabíječky. K dalším opatřením patří také zmenšení balení telefonů, které umožní více než 80% snížení emisí CO2 z dopravy telefonů.

Společnost Sony Ericsson se také zavázala k významnému zvýšení objemu telefonů shromážděných v rámci své celosvětové iniciativy „TakeBack“. Společnost si klade za cíl shromáždit od roku 2011 jeden milion telefonů ročně v rámci svého vlastního systému. To přináší spotřebitelům usnadnění recyklace.