Software AG představil řešení iKnow

27. 5. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Software AG)
Software AG představil řešení iKnow. To poskytuje účastníkům procesu informace a kontext pro efektivní podchycení kritických odchylek v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Skládá se jak ze software, tak služeb, a může být nasazeno do osmi týdnů od zahájení projektu.

Organizace, které mají sofistikovaný dodavatelsko-odběratelský řetězec, disponují také technickými řešeními, které se zaměřují na velmi specifické části celého řetězce. Jsou nasazovány business intelligence (BI) nástroje a tzn. control towers (kontrolní věže) pro zobrazení metrik, ale zřídkakdy tato řešení nabízí přehled o skutečném průběhu procesu (jak každý jednotlivý proces v reálném čase funguje). Možná tato řešení pracují s velkými objemy dat, ale nabízí pramalý vhled do procesů s velmi malou přesností a kontextovou relevancí nabízených informací, které by mohly zlepšit výkonnost procesů nebo nějak ovlivnit jeho výsledky. Z toho vyplývá, že dokážete „najít“, ale nedokážete „znát“.

„Naše řešení iKnow mění pravidla hry. Dodáváme nástroj, který umožní organizací rozumět a poradit si s anomáliemi dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase. Takové organizace jsou schopny reagovat správným způsobem v pravý čas,“ řekl Dave Brooks, Senior Director of Strategic Business Solutions v Software AG. „iKnow nabízí informace v kontextu. Například víte, zda objednávka, která se kdesi „zasekla“, pochází od velkého nebo od malého strategického zákazníka. Takto vybaveni pak určíte, jakým způsobem a kdo bude reagovat. To vede k pozitivnější a předvídatelnější spolupráci s vašimi partnery.“
 
iKnow je balíček software a služeb, který poskytuje jak dostatek informací, tak kontext pro přeměnu znalostí na činy. Řešení obsahuje nadefinované body procesu pro monitoring, klíčové indikátory výkonnosti (KPI), systém varování, přednastavené dashboardy a služby, které jsou nutné pro jejich nasazení. Je vystavěno na osvědčené technologii od Software AG a na zkušenostech zákazníků, kteří ji využívají. Lze jej využít k zevrubné analýze dodavatelsko-odběratelského procesu a slouží jako platforma pro správu a ladění výkonnosti procesů v celé jejich šíři. Jde o první řešení iKnow, které se zaměřuje na přehled stavu objednávek napříč objednávkovým procesem, přičemž využívá best practices zkušeností z projektů stávajících zákazníků Software AG, kteří již podobně optimalizují svůj dodavatelsko-odběratelský řetězec.

Zaměřujeme se na objednávkový proces, který je u řady zákazníků kritický, protože je pevně svázán se spokojeností zákazníků,“ řekl Brooks. „Další řešení budou navržena pro jiné dodavatelsko-odběratelské procesy a budou vyvíjena v Software AG společně s vývojáři, kteří jsou součástí ekosystému kolem vznikajícího iKnow frameworku.“
 
V jádru řešení iKnow jsou šablony procesní inteligence, tzv. Snap-in Process Intelligence Template (SNIPIT). Jde o sondy, které jsou nasaditelné na specifické „mikro“ procesy a které obsahují nadefinované body pro monitoring a na míru nastavený systém výstrah včetně scénáře řešení. Aby se pokryly rozličné potřeby, je možné do řešení iKnow přidat (snap-in) několik takových šablon SNIPIT. Každá z těchto šablon poskytuje specifický vhled do procesu a umožňuje vyvolat okamžitou reakci s odhalením kořenové příčiny problému.

Štítky: 

Podobné články

Software AG uvolnil webMethods Nirvana Messaging

27. 7. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Software AG)
Software AG uvolnil do prodeje WebMethods Nirvana Messaging 7 – middlewarové platformy pro univerzální messaging. Jde o nástroj pro zpracování proudů kritických dat (streaming) v reálném čase napříč vlastní organizací, do a z webového prostředí, v cloudových technologiích, na mobilní zařízení a v prostředí „internetu věcí“. Čtěte více

Software AG koupil společnost My-Channels

19. 4. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Software AG)
Software AG oznámil akvizici londýnské společnosti My-Channels. Ta nabízí software pro rychlý (nízkolatenční) messaging, který doplňuje a rozšiřuje stávající nabídku integračních technologií Software AG. Akvizice My-Channels umožní zákazníkům Software AG využít univerzální vrstvu pro messaging a integrovat podnikové aplikace, cloudové aplikace a mobilní zařízení. Čtěte více