Služby HP Business Intelligence pro lepší správu

10. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost HP oznámila dostupnost nových služeb, které pomohou firmám zlepšit řízení, přesnost informací, a prosazovat lepší podnikatelská rozhodnutí.

Firmy pro úspěšné podnikání a přijímání správných rozhodnutí potřebují spolehlivá a přesná data. Aby mohly fungovat efektivně, snižovat provozní náklady a předcházet rizikům, musí být schopny efektivně sdílet a spravovat informace napříč firemní infrastrukturou.
Nové služby Business Intelligence pomohou firmám vytvořit integrovaný pohled na veškeré informace ve firmě. Zároveň zvyšují kvalitu dat a vytvářejí modely řízení informací jako sdíleného majetku. Výsledná vylepšení v oblasti rozhodování, provozní efektivity a zmírňování rizik umožňují firmám využívat informace k přijímání lepších rozhodnutí podle podnikatelských potřeb.
Služby HP Business Intelligence odpovídají na toto složité a náročné prostředí třemi novými produkty:
Master Data Management Services – umožňují zákazníkům konzistentně zachycovat, spravovat a používat prvky hlavních dat napříč organizací. S jediným zdrojem důvěryhodných dat mohou zákazníci vyhledávat informace napříč odděleními a získávat tak představu o komplexních vztazích mezi nimi. To umožňuje firmám maximálně pochopit vztahy se zákazníky, což se pozitivně odráží v možnostech prodeje souvisejících nebo vyšších produktů, dosahování vyšší účinnosti procesů nákupu a zmírňování obchodních rizik.
Information Quality Management Services – pomohou zákazníkům zvýšit kvalitu jejich informací, aby byly přesné, konzistentní a úplné, prostřednictvím metodiky, která sladí iniciativy v oblasti kvality s podnikatelskými cíli a vytvoří potřebný program dozoru, rámec řízení kvality i správu metadat pro definování, monitorování a měření kvality daných informací.
Information Governance Services – tyto služby poskytují společnostem platformu, která dokáže zajistit maximální konzistenci, dostupnost, přístupnost, auditovatelnost a bezpečnosti dat. Služby Information Governance Services pomohou zákazníkům chránit, spravovat a rozvíjet data jakožto cenné podnikové aktivum a zároveň snížit náklady na jejich správu.
HP návrhem informační strategie Modrého kříže a Modrého štítu Kansas City ustavilo program řízení informací a implementovala podnikový datový sklad. HP tak svému zákazníkovi pomohlo realizovat značnou návratnost investice v průběhu několika let.