Schneider Electric rozšířil systém EcoStruxure IT o automatickou funkci reportování dat

13. 3. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Schneider Electric)
Společnost Schneider Electric rozšířila svůj software EcoStruxure IT pro správu infrastruktury datových center (DCIM) o nové automatizované funkce. Ty nabízejí lepší přehled o spotřebě energie a zdrojů, analýzu historických dat a podrobné metriky, které organizacím pomohou splnit blížící se regulační požadavky na měření a vykazování.

Vylepšené funkce reportingu odrážejí dvacet let zkušeností v oblasti udržitelnosti, regulace, datových center a vývoje softwaru s pokročilým strojovým učením. K dispozici budou všem uživatelům softwaru EcoStruxure IT od dubna letošního roku. Zákazníci budou moci využívat nové možnosti reportování, které přináší moderní přístup bez nutnosti detailní znalosti manuálního výpočtu dat.

Na rozdíl od konkurenčních produktů, které jsou na trhu k dispozici, nabízí nový model zákazníkům rychlý, intuitivní a snadno použitelný nástroj pro vykazování. Ten pomůže dodržovat blížící se regulační požadavky včetně evropské směrnice o energetické účinnosti (EED). Nové funkce softwaru jsou natolik pokročilé, že jdou daleko za rámec metrik požadovaných směrnicí EED. Zajišťují totiž, že zákazníci mohou měřit údaje o energetické náročnosti svých datových center v reálném i minulém čase na základě všech těchto pokročilých metrik publikovaných v návodu společnosti Schneider Electric White Paper 67.B.

Software EcoStruxure IT umožňuje majitelům a provozovatelům měřit a vykazovat výkonnost datových center na základě historických dat a analýzy trendů, kombinovat je s umělou inteligencí (AI) a monitorováním v reálném čase. Následně je přeměňuje na využitelné poznatky pro zlepšení udržitelnosti. Díky nové funkci stahování mohou společnosti okamžitě situaci v jejich datovém centru kvantifikovat a reportovat, stačí jedno kliknutí. Tím odpadá nutnost vykonávat pracné manuální úkony a je možné rychleji a jednodušeji využívat potenciál dat ke zmírnění dopadu datových center na životní prostředí.

Mezi hlavní výhody patří:

  • Výpočet a monitorování účinnosti využití energie (PUE) na konkrétním místě v průběhu času podle metodiky CEN/CENLEC 50600-4-2.
  • Využití analytických modelů dat a cloudu ke zjednodušení reportování o účinnosti využití energie (PUE).
  • Záznam aktuální spotřeby energie na konkrétním místě a porovnání s historickými trendy.
  • Možnost okamžitého reportování podle předpisů jednoduchým stiskem tlačítka.
  • Sledování trendů v čase v různých datových centrech a distribuovaných IT prostředích.
  • Bezpečný přístup k datům a manipulace s nimi v preferovaném nástroji prostřednictvím integrace s třetími stranami a exportu dat.

„Ve společnosti Schneider Electric si uvědomujeme, že udržitelnost je cesta, a v posledních třech letech jsme navýšili investice do vývoje nových softwarových funkcí, které našim zákazníkům urychlují a zjednodušují provoz odolné, bezpečné a udržitelné IT infrastruktury,“ uvedl Kevin Brown, senior viceprezident EcoStruxure IT ze Schneider Electric. „Nové možnosti reportování, které jsou součástí EcoStruxure IT, byly testovány a implementovány v rámci naší vlastní společnosti. Zákazníkům umožní přeměnit složitá data na smysluplné informace a reportovat klíčové metriky udržitelnosti.“

Nová éra zeleného IT

V roce 2021 vydala společnost Schneider Electric publikaci Schneider Sustainability Impact (SSI), která zveřejňuje závazky společnosti v oblasti udržitelnosti. V souladu s účelem SSI zahájila CIO Schneider Electric Elizabeth Hackenson program Green It. Tato iniciativa v oblasti udržitelnosti podnikového IT si klade za cíl identifikovat inovativní a inteligentní přístupy k dekarbonizaci, které povedou k jednomu z dílčích cílů programu: alespoň pětiprocentnímu ročnímu snížení emisí z IT.

V programu využila společnost Schneider Electric svůj IT software EcoStruxure, který nasadila na více než 140 klíčových pracovištích po celém světě, aby zvýšila odolnost a bezpečnost IT provozu. Díky Green IT se prokázalo, že nové funkce softwaru EcoStruxure IT lze využít k dosažení vyšší udržitelnosti. To umožnilo společnosti Schneider Electric výrazně zlepšit sledování spotřeby energie v oblasti IT.

Například v chytré továrně Schneider Electric ve městě Lexington v Kentucky dosáhli díky poznatkům EcoStruxure IT ve druhé polovině roku 2023 ve srovnání s tou první snížení spotřeby energie o 30 %. Nasazení a testování softwaru v rámci vlastních pracovišť také umožnilo společnosti využít klíčové poznatky z nasbíraných dat k tomu, aby vývoj nových funkcí reportingu ještě urychlila.

„Při snaze o snížení spotřeby energie a emisí CO2 v IT a datových centrech musí organizace stanovit výchozí úroveň založenou na faktech. S ohledem na to je přístup k datům v reálném čase i historickým údajům zásadní,“ doplnila Elizabeth Hackenson, CIO společnosti Schneider Electric. „Díky využívání systému EcoStruxure IT jsme dosáhli dalšího významného pokroku v našem poslání snižovat spotřebu energie v IT a dopad na životní prostředí a pomáhat společnosti v plnění jejích cílů v oblasti udržitelnosti. Nyní tyto výhody zpřístupňujeme zákazníkům po celém světě.“

Stále více společností se připravuje na nadcházející legislativní změny, jakou je směrnice EU o energetické účinnosti, která od května 2024 nařizuje vykazování spotřeby energie v IT a datových centrech. I proto roste význam přístupu k primárním datům v reálném čase. Díky spuštění nového řídicího panelu ovládaného umělou inteligencí a možnostem reportování v systému EcoStruxure IT mohou zákazníci rychle využít svá data ke splnění nových regulačních požadavků.

Další informace o nových funkcích v systému EcoStruxure IT naleznete na webových stránkách.

Štítky: 
Ekologie, Udržitelnost, Datová centra, Schneider Electric

Podobné články

REMA Battery vloni vysbírala 579 tun odpadních baterií a akumulátorů

22. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: REMA Battery)
Společnost REMA Battery za loňský rok vysbírala 579 tun vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů. To představuje 65,6 % hmotnosti baterií uvedených na trh. Kolektivní systém tak výrazně překonal povinnou míru zpětného odběru, kterou stanovuje česká legislativa. Míra recyklační účinnosti přitom dosáhla 82 %. Čtěte více

Na udržitelnost domluvou? Zaměstnanci mají šetřit tiskem a barvy jen pro vyvolené

15. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Canon)
Nejrozšířenějším nástrojem udržitelnosti v českých kancelářích je slovní nabádání zaměstnanců, aby šetřili tiskem. Striktně dané postupy, jako je trvalé nastavení oboustranného tisku nebo využívání uhlíkově neutrálního papíru, se u nás podle průzkumu Canonu zatím spíše učíme. Čtěte více

Co přinese nová evropská legislativa zajišťující právo na opravu elektrospotřebičů?

14. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Rema Systém)
Evropa se stává průkopníkem v oblasti udržitelné spotřeby. Nová legislativa má za cíl snížit množství elektroodpadu a zvýšit podíl opravených elektrospotřebičů. Evropský parlament odhlasoval právo spotřebitelů na opravu výrobků i po uplynutí záruční doby. Tento krok má šetřit spotřebu primárních surovin a omezit příval vysloužilých elektrospotřebičů, který neudržitelně roste. Čtěte více

Udržitelná datacentra? Schneider Schneider Electric a Digital Realty představují nadějný příslib

22. 4. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Schneider Electric)
V době, kdy se odvětví datových center potýká s výzvami, přicházejí společnosti Schneider Electric a Digital Realty s nadějným řešením. Jejich inovativní projekt oběhového hospodářství, který bude nasazen v datovém centru PAR6 v Paříži, si klade za cíl prodloužit životnost kritických systémů, snížit množství elektronického odpadu a omezit emise spojené s dodavatelskými řetězci. Čtěte více