SAPu rostla marže

30. 7. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Tržby z prodeje softwaru a souvisejících služeb podle metodiky U.S. GAAP byly 1,95 miliardy eur, Non-GAAP tržby z prodeje softwaru a souvisejících služeb činily 1,95 miliardy eur.

Důležité události ve druhém čtvrtletí 2009
Společnost SAP uzavřela ve druhém čtvrtletí letošního roku nové smlouvy se zákazníky v řadě regionů světa. Patří mezi ně například Spolkové ministerstvo vnitra v Německu, Bostonská univerzita ve Spojených státech nebo singapurské Ministerstvo financí.

V červnu byla zveřejněna zpráva analytické společnosti IDC, která zařadila společnost SAP na první místo mezi dodavateli řešení pro Business Intelligence s tržním podílem 20,4 procenta.

V květnu společnost představila nové řešení SAP BusinessObjects Explorer, které umožňuje pracovníkům firem prohledávat a analyzovat firemní data stejně pohodlně a intuitivně, jako vyhledávat na internetu.

Tržby – druhé čtvrtletí 2009
• Tržby z prodeje softwaru a souvisejících služeb podle metodiky U.S. GAAP byly 1,95 miliardy eur, což představuje pokles o 5 procent oproti druhému čtvrtletí roku 2008. Non-GAAP tržby z prodeje softwaru a souvisejících služeb činily 1,95 miliardy eur, což představuje pokles o 8 procent oproti druhému čtvrtletí 2008 (10 procent po očištění od kurzových rozdílů).
• Celkové tržby podle U.S. GAAP byly 2,58 miliardy eur, jedná se o meziroční pokles o 10 procent. Celkové tržby Non-GAAP byly 2,58 miliardy eur, což představuje meziroční pokles o 11 procent (14 procent po očištění od kurzových rozdílů).
• Tržby z prodeje softwaru podle U.S. GAAP byly 543 milionů eur (v roce 2008 898 milionů eur), což je pokles o 40 procent ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku (40 procent po očištění od kurzových rozdílů). Tento pokles je důsledkem složitého ekonomického prostředí na celém světě v důsledku postupujícího globálního hospodářského poklesu. Vyplývá rovněž ze srovnání s druhým čtvrtletím roku 2008, které patřilo mezi nejúspěšnější období loňského roku, neboť ještě předcházelo ekonomické krizi nastupující ve třetím čtvrtletí 2008.

Zisk – druhé čtvrtletí 2009
• Provozní zisk podle U.S. GAAP dosáhl 647 milionů eur (v roce 2008 593 milionů eur), což v meziročním srovnání znamená 9 procentní nárůst. Non-GAAP provozní zisk činil 714 milionů eur (v roce 2008 711 milionů) a zůstal tak meziročně na stejné úrovni (zaznamenal pokles o 2 procenta po očištění od kurzových rozdílů). U.S. GAAP a Non-GAAP provozní zisk byl nepříznivě ovlivněn náklady na restrukturalizaci ve výši 5 milionů eur.
• Provozní marže podle U.S. GAAP dosáhla 25,1 procent (v roce 2008 20,7 procent), což znamená nárůst o 4,4 procentního bodu. Non-GAAP provozní marže byla 27,7 procent (v roce 2008 24,4 procenta) nebo 27,9 procent po očištění od kurzových rozdílů, což představuje nárůst o 3,3 procentního bodu (3,5 procentního bodu po očištění od kurzových rozdílů). Náklady spojené s restrukturalizací ve výši 5 milionů eur negativně ovlivnily U.S. GAAP i Non-GAAP provozní marži, a to o 0,2 procentního bodu.
• Zisk z pokračujících činností podle U.S. GAAP činil 431 milionů eur (v roce 2008 411 milionů eur) a došlo tak k nárůstu o 5 procent oproti druhému čtvrtletí roku 2008. Non-GAAP zisk z pokračujících činností byl 482 milionů eur (v roce 2008 497 milionů eur), což představuje meziroční pokles o 3 procenta. U.S. GAAP a Non-GAAP zisk z pokračujících činností byl negativně ovlivněn náklady na restrukturalizaci ve výši 3 milionů eur.