SAP certifikoval interoperabilitu Novell Sentinel

14. 5. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Produkt Novell Novell Sentinel 6.1 (SIEM) pro správu informačních událostí byl společností SAP certifikován pro integraci s technologickou platformou SAP NetWeaver.

Pro zákazníky tato integrace podstatně snižuje rizika a náklady na správu zabezpečení, neboť umožňuje správcům IT reagovat na okamžitě kritické situace, které nastávají. Technologie SIEM v reálném čase analyzují data událostí a identifikují hrozby, vytvářejí reporty a protokolují data pro monitorování shody. Novell Sentinel 6.1 zjednodušuje monitorování zabezpečení tím, že umožňuje administrátorům spravovat informace a upozornění v kombinaci se znalostí o identitě uživatele, který dané upozornění vyvolal.
Novell Sentinel jako součást řešení Novell Compliance Management nabízí nejškálovatelnější a nejefektivnější analýzu událostí v reálném čase. Je to jediné řešení na trhu, které vytváří vazby mezi identitami, systémy a daty a poskytuje centralizovaný pohled na provozy podniku prostřednictvím automatického procesu, jenž dokáže zabránit porušení zásad předtím, než k němu dojde. Novell Sentinel 6.1 se pro správu upozornění integruje s externím rozhraním SAP BC-XAL 6.10.