Razantní změna tradičního Invexu

9. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Razantní změna tradičního Invexu do dvoudenní konferenční formy 3IN a INVEX FORA s termínovým oddělením spotřebitelských veletrhů Digitex a Interkamera s sebou nese zásadní změnu v přístupu.

3IN (inovace-investice-informace) si tak klade za cíl být nezávislou platformou pro setkání státní správy a samosprávy s velkými korporacemi nad společnými aktuálními tématy. INVEX FORUM pak přinese nová i již tradiční témata pro odborné posluchače. Digitex a Interkamera jsou naopak určeny široké veřejnosti, budou prodejní a jejich hlavním rysem se stane zábava ve spojení s prezentací jednotlivých značek.
Státní správa a samospráva pod křídly 3IN
Odborná konferenční část se bude v letošním roce skládat ze dvou hlavních celků. Státní správě a samosprávě bude věnován projekt 3IN s podtitulem ‚inovace-investice-informace‘, který zdůrazňuje inovační potenciál ICT i efektivitu investic vložených do informačních a komunikačních technologií. Jedná se o zcela nový formát akce, jejímž cílem je vytvořit tradiční platformu pro neformální setkání zástupců státní správy a samosprávy a klíčových hráčů na trhu za účelem vzájemného poznání názorů, priorit a výměny praktických zkušeností s nasazením ICT ve státní správě. Bezpochyby nejviditelnější částí konference 3IN bude velké fórum s diskusí, ale neméně důležitá bude i řada kulatých stolů a workshopů na nejaktuálnější témata a v neposlední řadě i možnost individuálních setkání.
Program konference 3IN zahrne témata z oblasti e-governmentu, jako jsou datové schránky, Základní registry veřejné správy nebo Czech POINT.
INVEX FORUM – nová i tradiční témata
Druhá, neméně důležitá odborná konferenční část se uskuteční pod názvem INVEX FORUM. Jedná se o soubor konferencí, seminářů, kulatých stolů, diskusí a firemních prezentací nad aktuálními trendy určený pro odborníky na informační a komunikační technologie napříč obory, podnikatele i živnostníky.
Z nových témat, která v rámci INVEX FORA na brněnském výstavišti v prvním říjnovém týdnu rovněž zazní, je možné zmínit již dnes například:

  • Inovační potenciál ICT – konferenční program zaměřený na možnosti přírůstkových a radikálních inovací podnikových produktů a procesů postavených kolem současných a nastupujících perspektivních digitálních technologií;
  • Outsourcing, Insourcing – diskuse nad potenciálními přínosy a možnými úskalími využití outsourcingu a insourcingu v době ekonomické krize;
  • IT & Communication Forum – program tematicky cílený na oblast řízení ICT; mezi hlavní témata bude patřit virtualizace, Green IT, síťová řešení, podniková mobilita a telekomunikace.

INVEX FORUM však neopomine ani tradiční témata, která se již v minulosti setkala s kladnou odezvou jak u partnerů, tak u návštěvníků. I letos tak nebudou chybět konference věnované podnikovým informačním systémům, nebo vzdělávání. Opět se tak uskuteční ERP FORUM či ICT Forum pro školy.
DIGITEX a INTERKAMERA společně až do soboty
Zaměření 3IN a INVEX FORA jako odborných konferenčních platforem vynahradí široké veřejnosti veletrhy DIGITEX a INTERKAMERA, na kterých bude možné představit i tu část portfolia bývalého Invexu, která je více zaměřena na širší veřejnost. Doménou obou akcí však zůstává spotřební elektronika a digitální zábava.
DIGITEX a INTERKAMERA zůstávají na rozdíl od 3IN a INVEX FORA klasickými veletrhy, nově jsou však prodejní, čímž dochází k posílení produktového sdělení vystavovatelů. Posun do soboty pak přináší rozšíření návštěvnické skupiny.
DIGITEX především herní
I na DIGITEXU však nebudou chybět tradiční doprovodné akce, jako například Technologie&Design, Antivirová konference a řada dalších, specificky zaměřených projektů na určitý segment spotřební elektroniky. Hlavní zaměření veletrhu bude na oblast gamingu, uvidíme velký herní turnaj s řadou navazujících doprovodných aktivit, Mistrovství ČR v SMSkování, ale také projekt EUROPE CASINO EXHIBITION zaměřený na herní zábavu v širším pojetí, tedy nad rámec více či méně tradiční digitální zábavy. Mezi další témata, která budou na letošním Digitexu k vidění, můžeme zařadit například digitální domácnost, vysoké rozlišení obrazu a zvuku a multimediální zábavu ve všech myslitelných formách.
INTERKAMERA s širším záběrem
Mezinárodní výstava fotografické techniky INTERKAMERA bude kromě své výstavní části zaměřená více na vzdělávací workshopy, tematické výstavy, přednášky a soutěže. Její obsahové zaměření však je oproti minulosti širší, kromě fotografické techniky došlo k rozšíření záběru o oblast spotřební elektroniky související se zobrazovací technikou, větší prostor je věnován i videokamerám a jejich příslušenství. Hlavním tématem letošního ročníku bude komplexnost – praktické ukázky totiž pomohou názorně rozebrat všechny procesy práce s fotografií a videosekvencí – od přípravy, přes pořízení, zpracování, zobrazení, tisk až po bezpečnou archivaci. Těšit se opět můžeme na celou řadu špičkových českých i zahraničních profesionálů z oboru, ale i méně známých fotografů, kteří všem zájemcům rádi předají své zkušenosti. Vysoká úroveň doprovodného programu je garantována spoluprací s Asociací profesionálních fotografů.