Progress Software a jeho výsledky za 1. kvartál 2009

10. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Silný růst u produktů Apama CEP a Actional SOA Management.

Společnost Progress Software Corporation zveřejnila své hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí roku 2009, které skončilo ke 28. únoru 2009. Podle účtovacích pravidel GAAP dosáhly tržby 121 mil. USD, což je o 9 % méně než za stejné čtvrtletí 2008, kdy dosáhly 122 mil. USD (při nezměněném kurzu by ovšem naopak došlo k růstu tržeb o 9 %). Tržby počítané bez GAAP se zvýšily ze 121,6 milionů USD dosažených ve stejném čtvrtletí roku 2008 na 122,0 mil. USD, tj. o 1 % (při nezměněném kursu dolaru by se zvýšily o 10 procent). Tržby za softwarové licence dosáhly 45,9 mil. USD, což je o 2 % více (při nezměněném kursu dolaru by se zvýšily o 11 %) než loni (45,1 mil. USD).
Podle účtovacích pravidel GAAP se provozní zisk snížil o 72 % na 4,7 mil. USD z 17,1 mil. USD v prvním čtvrtletí 2008. Čistý zisk počítaný podle GAAP se rovněž meziročně snížil z 12,8 mil. USD v roce 2008 o 72 % na 3,7 mil. USD. Zisk rozdělený na akcii klesl o 69 % – z loňských 0,29 USD na letošních 0,09 USD.
Provozní zisk společnosti počítaný bez GAAP činil 22,8 mil. USD a zaznamenal oproti stejnému čtvrtletí předcházejícího roku, kdy dosáhl 25,5 mil. USD, pokles o 11 %. Čistý zisk bez GAAP klesl z 18,6 mil. USD za stejné čtvrtletí loňského roku na 15,8 mil. USD v letošním roce, tedy celkem o 15 %. Rozdělený zisk na jednu akcii byl o 7 % nižší, když se snížil z 0,42 USD v prvním čtvrtletí 2008 na 0,39 USD v roce 2009.
Hotovost a krátkodobé investice společnosti dosáhly na konci čtvrtletí celkové sumy ve výši 124 mil.USD. V průběhu 4. čtvrtletí společnost zakoupila přibližně 101 tis. svých kmenových akcií za 1,7 mil. USD. Program zpětného odkupu akcií, podle něhož zbývá ke koupi ještě 9,7 miliónu akcií, vyprší 30. září 2009.