Pro IT ředitele jsou inovace a růst hlavní prioritou, chybí jim ale finance

9. 3. 2016. (redaktor: František Doupal, zdroj: Deloitte)
Z průzkumu společnosti Deloitte vyplývá, že IT ředitelé považují inovace a růst za hlavní priority svého podnikání, nicméně prostředky na rozvoj těchto oblastí jsou velmi omezené. Významnější investice do nových technologií zaměřených na inovace a růst provádí pouze 15 % z dotázaných ředitelů IT, a to za využití pouhých 16 % z rozpočtů určených na rozvoj IT oblasti.

Podle průzkumu společnosti Deloitte, který proběhl koncem loňského roku, označují IT ředitelé na celém světě inovace a růst za nejdůležitější priority v podnikání, nicméně 84 % IT rozpočtů se utratí na každodenní operace a narůstající změny. V době, kdy se objevují nové podnikové ekosystémy a dochází ke stále větší propojenosti businessu a technologií, se IT ředitelé snaží nalézt rovnováhu mezi inovacemi a efektivitou provozu a zároveň se snaží vylepšit své vůdčí schopnosti a vztahy s vedením společnosti.

„S tím, jak se vyvíjí globální podnikové ekosystémy, se od IT ředitelů stále více očekává, že budou schopni zaznamenat a předvídat rychlost, s jakou změny nastanou, a jaký bude jejich dopad na technologické potřeby celé firmy. Vrcholové vedení firem dnes více než kdy jindy hledí na IT ředitele jako na manažera, který je připraven prosadit a realizovat globální priority podniku pomocí rozšiřitelných technologických řešení a chytrých investic,“ uvedl Zdeněk Křížek, partner v oddělení ICT poradenství a řízení rizik v Deloitte.

Růst a inovace – priority, jejichž význam se však neodráží v investiční strategii

Přestože se IT ředitelé z různých průmyslových odvětví shodnou na tom, že podnikové inovace jsou pro ně hlavní technologickou prioritou, je pouze 16 % z IT rozpočtů směřováno do inovací a růstu. U globálních společností, které patří mezi technologické lídry, investuje do nových technologií pro podporu inovací a růstu pouze 15 % z nich.

„Získávání dostatečných financí a určování priorit při rozdělování financí je obvykle závislé na vztahu s užším vedením podniku a představuje velkou výzvu. Téměř 70 % dotazovaných IT ředitelů ohodnotilo svůj vztah s finančními řediteli jako výborný nebo velmi dobrý a 51 % ohodnotilo jako výborný nebo velmi dobrý i vztah s generálním ředitelem. Pouze 42 % dotazovaných se označilo za spolutvůrce nebo iniciátory podnikové strategie. Tři ze čtyř IT ředitelů si myslí, že analytika a digitální technologie budou mít významný vliv na jejich podnik. Zároveň řada IT ředitelů zmínila, že musí neustále shánět dostatečné zdroje na investice do klíčových i tzv. legacy systémů, které by měly být základem pro další růst a inovace,“ doplnil Petr Viktora, partner v oddělení ICT poradenství společnosti Deloitte.

Pět priorit, které odpovídají globálním potřebám podniku

Průzkum ukázal, že IT ředitelé z různých malých i velkých podniků se shodnou na pěti základních prioritách přímo souvisejících se samotnou podstatou těchto podniků: výkon (48 %), inovace (45 %), zákazníci (45 %), náklady (45 %) a růst (44 %).

  • IT ředitelé společností pracujících v oblasti technologií, telekomunikací a finančních služeb považují inovace za významný obchodní aspekt (58 %), přičemž polovina je dokonce považuje vyloženě za hlavní obchodní prioritu.
  • Výkon je považován za nejdůležitější ve spotřebitelském sektoru, výrobním průmyslu a zdravotnickém sektoru, kde jej více než polovina IT ředitelů zvolila jako svou podnikovou prioritu.
  • U IT ředitelů ze státních podniků a podniků z oblasti energetiky a zdrojů stojí na prvním místě náklady – uvádělo je jako prioritu 65 % IT ředitelů státních podniků a 59 % IT ředitelů podniků na poli energetiky a zdrojů.

IT ředitelé stále více vnímají širší souvislosti přesahující jejich oblast a snaží se zaměřit na širší ekosystémy, ve kterých jejich společnosti působí. Jak vyplývá z průzkumu, více než polovina dotázaných IT ředitelů zvolila za jednu z priorit oblast, která není vnímána jako jedna ze tří nejvyšších priorit pro oblast IT.

Jakou roli tedy mají hrát IT ředitelé a jak na tom pracují?        

IT ředitelé musí být schopni zaujímat spoustu různých přístupů a využívat řadu komplexních dovedností, aby dokázali prosazovat všechny výše uvedené priority. Avšak 91 % IT ředitelů si myslí, že nemají všechny dovednosti, které úspěšný vedoucí pro oblast technologií potřebuje. Průzkum ukázal, že způsoby, jak IT ředitelé přispívají k vytváření hodnoty podniku, se značně liší a lze je přirozeně rozdělit do tří základních skupin:

  • Důvěryhodní provozovatelé: ve společnosti podporují provozní disciplínu, protože se soustředí na náklady, efektivitu provozu a spolehlivý výkon. Zároveň poskytují technologie, které podporují snahy o transformaci podniku a přispívají k plnění podnikové strategie. 
  • Podněcovatelé změny: podněcují transformaci podniku na základě technologií a jiné změny. Část svého času věnují podpoře podnikové strategie a přípravě technologií, které by takové změny umožnily.
  • Spolutvůrci strategie: většinu času tráví vytvářením podnikové strategie a snahou prosadit ve společnosti změny, které by vedly k efektivnímu plnění podnikové strategie.

Podobné články

Investice do ICT meziročně vzrostly o 44 miliard. Jaké další zajímavosti zveřejnil ČSU?

7. 12. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Na pozicích odborníků v informačních a komunikačních technologiích (ICT) je v Česku zaměstnáno téměř 230 tisíc osob a v roce 2022 dosáhla jejich průměrná měsíční mzda 70 tisíc korun. Ve stejném roce studovalo na našich vysokých školách ICT obory 23,5 tisíce osob. Výdaje na výzkum a vývoj v oblasti ICT přesahovaly 31,5 miliardy a z Česka bylo vyvezeno ICT zboží v hodnotě 333 miliard korun. Čtěte více

Investice do informačních a komunikačních technologií letos v Evropě vzrostou o čtyři procenta

4. 8. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: IDC)
Investice do informačních a komunikačních technologií v Evropě v roce 2022 podle IDC navzdory inflačním tlakům, nedostatku zaměstnanců i válce na Ukrajině vzrostou na 1,1 bilionu USD. Do konce roku 2026 by se pak měla tato částka vyšplhat až na 1,4 bilionu USD. Čtěte více

Do Česka míří 28 miliard na podporu digitalizace

2. 2. 2022. (redaktor: František Doupal, zdroj: AAVIT)
Jako součást pocovidové obnovy unijní ekonomiky bylo České republice z evropského Nástroje pro oživení a odolnost alokováno bezmála 180 miliard korun. Bezmála 28 miliard korun z této částky připadne na digitalizaci. O dotace na digitalizační procesy se mohou rozdělit soukromé firmy, státní podniky, orgány státní a veřejné správy i startupy. Čtěte více

České firmy plánují omezit dlouhodobé investice na kybernetické zabezpečení

8. 12. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Soitron)
Ve světě považují kybernetická rizika za druhou největší hrozbu pro podnikání hned po pandemii. České firmy naopak často chtějí na zabezpečení IT systémů ušetřit. Neustálý nárůst ohlášených kybernetických útoků, hrozba ztráty klíčových dat či riziko úplného odstavení provozu se škodami v desítkách milionů korun prozatím ředitele tuzemských firem nepřiměla, aby riziku kybernetických útoků věnovali dostatečnou pozornost. Čtěte více