Podpora uživatelům programů počítačového navrhování

27. 5. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost Xanadu poskytuje uživatelům softwaru pro počítačové navrhování unikátní škálu technické podpory.

Akciová společnost Xanadu poskytuje uživatelům softwaru pro počítačové navrhování unikátní škálu technické podpory. Patří k ní i vlastní vývoj užitečných softwarových aplikací, které pomáhají projektantům a konstruktérům zefektivnit mnohé každodenní operace. Drtivou většinu z nich Xanadu nabízí ke stažení zcela zdarma.

Mnoho pokročilých uživatelů oblíbené rodiny produktů AutoCAD si postupně doplňuje funkce svého CAD systému o nové užitečné nástroje – pomáhají jim zefektivnit často opakované úkony. Desítky takovýchto nadstavbových aplikací jsou zdarma k dispozici přímo na stránkách společnosti XANADU. Byť byly tyto softwarové nástroje vyvinuty na základě požadavků zákazníků firmy XANADU, jsou k dispozici zdarma i pro všechny ostatní uživatele aplikace AutoCAD.

Z oblíbených bezplatných nástrojů:

 • GeoRefImg: Nástroj automaticky umístí rastrový obrázek (mapu) podle informací z georeferenčního souboru (např. TFW k TIFF souboru). Lze tak například velmi snadno poskládat sadu mapových listů do DWG výkresu v aplikacích AutoCAD nebo AutoCAD Architecture (aplikace AutoCAD Map a Civil 3D již tuto funkci obsahují).
 • Xls2Curve: V aplikaci AutoCAD generuje body nebo křivky ze seznamu souřadnic z tabulky Excelu. Umožňuje vybrat sloupce se souřadnicemi XY nebo XYZ a importovat je jako 2D/3D body, bloky, křivky nebo spline.
 • srxTEXT: Velmi populární aplikace umožňuje vyhledávat a nahrazovat texty ve výkresu řádkovým příkazem s mnoha možnostmi. Lze ji použít dávkově, provádět pokročilá nahrazení s využitím regulárních výrazů či nahrazení pomocí párů slov definovaných v tabulce Excelu.
 • DOBT: Nastaví pořadí kreslení objektů podle typu objektu (např. texty vždy nad šrafami) a podle hladin. Jsou podporovány i AEC objekty aplikace AutoCAD Architecture.
 • AutoDWF/AutoPDF: S každým uložením DWG výkresu ukládá i jeho kopii ve formátu DWF, resp. PDF. Lze nastavit různé parametry publikování, včetně složky, FTP uploadu atd.
 • LinOut: Umožní vygenerovat z existujícího výkresu definice komplexních typů čar (inženýrské sítě, hranice apod.). Výsledný soubor formátu LIN lze snadno použít v dalších výkresech.
 • SurfacePoints: Nástroj pro výškové kóty terénu v aplikaci AutoCAD Civil 3D umístí a popíše body na libovolném povrchu modelu terénu.
 • FLay (Force Layer): Velmi užitečný a uživatelsky konfigurovatelný nástroj. Postará se o to, aby všechny šrafy byly automaticky umístěny do hladiny SRAFY, všechny texty do hladiny POPISY, všechny kóty do hladiny KOTY atd. Funkce je zcela automatická, samotné ovládání aplikace AutoCAD se nemění.
 • DBX utility: Rodina aplikací DBX slouží k dávkovým operacím na skupině DWG výkresů (například zpracování celého adresáře, projektu apod.).

  DBXremSL: Vyhledá výkresy obsahující nadbytečná měřítka anotací vtažená z externích referencí (tato měřítka mohou výrazně zpomalovat některé operace). Výsledkem je zpráva o nalezených výkresech, popř. je možné měřítka dávkově odstranit.

  DBXscanAEC: Vyhledá všechny DWG výkresy obsahující objekty z AEC aplikací (Architecture, MEP, Civil3D). Lze tak předem identifikovat soubory, které se při otevření v základní aplikaci AutoCAD nebo AutoCAD LT mohou projevit hlášením o proxy objektech.

  DBXscanMech: Podobně jako DBXscanAEC vyhledává DWG soubory pocházející z aplikace AutoCAD Mechanical.

  DBXscanVBA: Vyhledá všechny DWG výkresy obsahující VBA makra. Volitelně lze tato makra hromadně odstranit.

  DBXscanXref: Vyhledá všechny DWG výkresy obsahující odkazy na externí reference.

Více o rodině aplikací DBX najdete zde.

 • InsertC+BlockC: Tato dvojice nástrojů vkládá, resp. přečíslovává bloky výkresu v sekvenci postupně narůstajících čísel (přírůstkové číslování bloků).
 • LayoutSW: Automaticky mění nastavení hodnoty LTSCALE při přepnutí mezi modelem a rozvržením. Lze tak snadno používat různá měřítka typů čar pro model a výkres.
 • WGS-JTSK: Dávkově převádí GPS souřadnice na souřadný systém S-JTSK v aplikacích AutoCAD Map a Civil 3D.
 • GRP: Jednoduchý nástroj „na jedno kliknutí“ pro snadné seskupení a rozbití skupin objektů v aplikaci AutoCAD.
 • SPRx: Přečíslování příčných řezů, pro hromadnou změnu číslování řezů vodního toku v aplikaci AutoCAD Civil 3D.
 • DelProxy: Je-li potřeba zbavit se proxy objektů v DWG výkresu, pomůže právě tento nástroj. Smaže samostatné proxy entity i většinu negrafických proxy objektů z výkresových tabulek a bloků.

Všechny uvedené CAD nástroje (a velká řada dalších) jsou dostupné ke stažení. Podrobnější popis jejich využití lze najít v tipech a tricích.