Pirátství a elektronické knihy v ČR

22. 5. 2012. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: )
Podle odhadu v Česku stahuje nelegální soubory kolem 50 procent obyvatel. Vzhledem k tomu, že velikost domácí online populace překročila 6,3 milionu uživatelů, týká se nelegální stahování téměř každého uživatele internetu.

Knižní nakladatelé tak čelí podobnému scénáři, který v minulých letech významně zredukoval aktivity hudebních a filmových producentů v oblasti vydávání a prodeje nosičů. Fenomén pirátství se v očích českých nakladatelů stává z kategorie pouhé hrozby skutečným škůdcem. Jejich další fungování je odvislé od toho, zda se jim podaří najít obchodní koncept, který by byl přijatelný pro většinu jejich zákazníků.

Agentura Dilia, jež ve své databázi spravuje téměř 47 tisíc slovesných titulů, nedávno prohledáváním souborů na Uložto.cz zjistila, že jen na tomto serveru se nelegálně nabízí ke stažení přibližně 10 procent z jejích titulů. Podobných nelegálních úložišť je mnoho. Čísla o stažení nelegálních kopií nejsou k dispozici, ale odborné odhady hovoří o tom, že na jedno oficiální stažení připadá více než deset nelegálních.

„Zaměstnanci tráví denně čas vyhledáváním našich titulů na nelegálních úložištích, kde jsou dostupná často ve formě PDF formátu jako skeny učebnic,“ řekl Jiří Fraus, ředitel Nakladatelství Fraus. Především v oblasti učebnic jde o specifický trh, na němž se stahování stalo normou zejména u učebnic a skript pro vyšší stupně škol. Právě na učebnice pro středoškoláky specializované nakladatelství Informatorium potvrzuje, že nelegální kopírování zaznamenalo u přibližně 80 procent titulů vlastní produkce. „Konkrétní škodu nemůžeme vyčíslit, vidíme pouze, jak nám klesá obrat. Na konci roku jsme propustili další redaktorku a velmi si rozmýšlíme vydání každého nového titulu,“ řekla ředitelka nakladatelství Informatorium Iva Brzáková, jež mezi škody řadí nejen skenování a stahování učebnic z internetu, ale také tvorbu kompilátů vyučujícími z jednotlivých škol pod záminkou tvorby vlastních učebních textů.

Nakladatelský dům Albatros Media odhaduje, že objektem stahování se stalo přibližně 25 procent produkce nakladatelství Computer Press, které vydává počítačovou literaturu a knihy o digitální fotografii a videu. Právě tituly z oboru počítačů a knihy o digitální fotografii patří mezi literaturu, o kterou je mezi stahovači největší zájem. „Do škod můžeme počítat například pravidelné měsíční platby za aktivní mazání nelegálních kopií na úložištích, snížení počtu redaktorů dotčených oborů vinou seškrtaných projektů nebo neochotu nakladatelů jít naplno do elektronických knih,“ uvedl Petr Baláš, programový ředitel non-fiction nakladatelství Albatros Media,

Všem nakladatelům nejenom odborné literatury je společná veliká zdrženlivost pouštět se do titulů s nejistou a dlouhodobou návratností. „Internetové pirátství poškozuje nejvíce segment rozsáhlých publikací s menším cílovým publikem. Tedy dražší, rozsáhlé knihy pro úzkou cílovou skupinu. U těchto titulů dochází k rozhodnutí se do jejich vydávání vůbec nepouštět,“ specifikoval rizikové tituly Petr Baláš z Albatros Media. Jiří Fraus dodal konkrétní příklad nové původní učebnice hudební výchovy, která na českém trhu už dlouhé roky nevyšla a jejíž vydání Nakladatelství Fraus zvažuje. „Návratnost mnohamilionové investice je na úrovni pěti šesti let a vidina, že den po vydání bude učebnice k dispozici volně ke stažení, je pro podobný podnik neúnosná,“ vysvětlil Jiří Fraus.

Otázky po dalším postupu proti nelegálním stahovačům knih svádějí k otázce, zda dále sázet na represi, nebo osvětu. Podle Jana Hlaváče, mluvčího protipirátské organizace BSA (Business Software Alliance) hájící zájmy výrobců softwaru, již otázka takto nestojí. „Na osvětu je již příliš pozdě a represe se neosvědčuje. Jako jediné přijatelné řešení i pro nakladatele se jeví hledání obchodního modelu, který bude akceptovatelný pro obě strany. V případě softwaru se to řadě výrobců podařilo nabídnutím vstřícnějších licenčních podmínek, kdy zákazník v ceně získává řadu služeb a výhod, například automatické aktualizace softwaru či možnost instalace softwaru na všechny počítače v domácnosti. Pirátství se pak jeví jako méně výhodné a navíc rizikové,“ řekl Jan Hlaváč.

Jako následováníhodný příklad se nabízí model à la iTunes, kde na straně uživatele nad pokoutním obstaráváním kopie zvítězí pohodlí, okamžitá dostupnost a nekompromisní kvalita legálního stažení za rozumný a akceptovatelný poplatek. S rostoucím počtem čteček, tabletů, ale i chytrých telefonů, které umožňují konzumovat obsah knih digitálně, by se tento model mohl ukázat jako schůdný i v České republice – podobně jako ve světě, kde jsou elektronické knihy na postupu.

Do tabletů iPad a chytrých telefonů iPhone společnosti Apple se dostanou od letošního září i učebnice pro základní a střední školy. Nabídkou možnosti stažení do několika zařízení pracujících na různých operačních systémech (Windows, iOS) se tak snaží Nakladatelství Fraus čelit pirátským snahám o nelegální stahování. Přitom by cena interaktivních učebnic s bohatým multimediálním obsahem neměla přesáhnout cenu papírové učebnice. „Chceme tak přenést jako dodavatelé obsahu naše učebnice na novou, perspektivní platformu, která je silně přitažlivá pro koncové uživatele – studenty. Zásadní však bude to, jak rychle se digitální realitě přizpůsobí samotné školy. A také to, aby stát zrevidoval svoji daňovou politiku a z elektronických knih nevybíral jednu z nejvyšších DPH na světě,“ řekl o dalších plánech Jiří Fraus. 

Štítky: