Pětice nejdůležitějších trendů ve videodohledu v roce 2021

7. 1. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hanwha Techwin)
Společnost Hanwha Techwin představila pět klíčových trendů, které podle jejího názoru budou vévodit odvětví videodohledu v průběhu roku 2021. Jmenovitě jde o řešení na bázi umělé inteligence v periferních částech sítě, otevřenou platformu, cloudová řešení, kybernetickou bezpečnost a problematiku ochrany dat a soukromí.

Růst řešení na bázi umělé inteligence v periferních částech sítě s neomezeným potenciálem pro další aplikace

Klíčovou výhodou zařízení v periferních částech sítě je možnost provozovat specializované softwarové aplikace přímo na zařízení. Výsledkem tohoto přístupu je efektivnější využití zdrojů, rychlejší zpracování dat a minimalizace nároků na šířku pásma sítě. S ohledem na stále vyšší funkční možnosti periferních řešení využívajících Deep Learning na bázi AI lze velmi pravděpodobně očekávat stále větší počet instalovaných zařízení se schopností zpracovávat data přímo na zařízení.

Hanwha Techwin je přesvědčena o tom, že periferní část sítě se stane otevřenou platformou, a proto má v plánu posilovat svoji otevřenou platformu na bázi umělé inteligence a spolupracovat s technologickými partnery na budování ekosystémů nabízejících intuitivní používání, výkonovou přizpůsobitelnost a schopnost včas reagovat na průběžně se měnící požadavky zákazníků.

Rozšířená otevřená platforma usnadní vývoj širšího spektra personalizovaných řešení pro vertikální trh a specifických řešení pro koncové uživatele

Jelikož nároky koncových uživatelů na přidanou hodnotu řešení videodohledu neustále rostou, vývoj softwaru dnes nemůže probíhat izolovaně pod taktovkou vnitropodnikového týmu softwarových vývojářů jediné společnosti.

Hanwha Techwin je zakládajícím členem Aliance OSSA (zkr. Open Security & Safety Alliance), která spojuje podobně smýšlející organizace s cílem nadefinovat všeobecně dostupné specifikace společné platformy pro řešení v oblasti zabezpečení a ochrany. Během roku 2021 bude OSSA vytvářet standardizovanou rámcovou platformu, představující flexibilní a přístupnou základnu pro vývoj integrovaných řešení reagujících na požadavky konkrétního regionu nebo koncových uživatelů.

Cloud bude stále častějším nástrojem k získávání poznatků v komerčním prostředí

Cloud se dnes široce využívá k aktualizaci produktových funkcí, jakožto i instalaci bezpečnostních záplat. Avšak s narůstajícím počtem instalací zařízení v periferních částech sítě narůstá i význam cloudu coby nástroje pro bezpečnou správu zařízení a zpracování velkých objemů dat pro účely BI (Business Intelligence).

Rostoucí význam kybernetické bezpečnosti v kontextu častějšího využívání zařízení v periferních částech sítě

Na pozadí stále intenzivnějšího získávání dat, jejich ukládání a zabezpečení na periferii pro chytré výrobní závody, chytré kanceláře, chytré prodejny nebo – ve větším měřítku – chytrá města, narůstají i nároky na ochranu před kybernetickými útoky. Kybernetická bezpečnost však je – a i nadále bude – hlavním kritériem každé aplikace, bez ohledu na její rozsah či složitost.

Snahy chránit data a soukromí uživatelů

S ohledem na obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) si firmy stále více uvědomují význam odpovídajících postupů zabezpečení jimi získávaných a zpracovávaných osobních údajů.

V odvětví videodohledu je otázka ochrany osobních identifikačních údajů na základě video dat klíčovým tématem. Přístup musí být vyvážený, tj. je nutné zajistit dodržování předpisů na ochranu dat, ale současně též co nejlépe využívat nejmodernější technologie a data, k jejichž získávání tyto technologie napomáhají.

„Jelikož jde o nezávislé výsledky průzkumu trhu a zpětnou vazbu od zákazníků, tyto předpovědi mají patřičnou váhu,“ uvedl Jeff (Chae Won) Lee, ředitel společnosti Hanwha Techwin Europe. „Náš produktový plán i strategie prodeje v této souvislosti zohledňuje fakt, že ať již se systémoví integrátoři zabývají složitými klíčovými projekty video dohledu na nejvyšší úrovni zabezpečení, nebo pouze zajišťují zabezpečení pro malé kanceláře, podniky nebo prodejny, uvedené trendy budou mít v příštích 12 měsících i delším horizontu pravděpodobně zásadní dopad.“

Podobné články

Klíčové technologické trendy pro rok 2024 nejen v oblasti hostingu

27. 2. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: vshosting)
Minimalizace dopadu digitálního odvětví na životní prostředí, důležitost robustních zálohovacích řešení anebo vzestup generativní umělé inteligence. To a mnohé další bude hrát důležitou roli v oblasti technologických trendů pro rok 2024. Čtěte více

Trendy v bezpečnostních technologiích v roce 2024 podle společnosti Axis

4. 1. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Axis Communications)
„Tempo technologického vývoje, kterého jsme svědky za posledních 12 měsíců, je mimořádné. Často dokonce i pro odborníky, kteří se v odvětví technologií pohybují celé dekády. Nad dalším možným směrem vývoje se zamýšlí Johan Paulsson, CTO výrobce bezpečnostních kamer Axis Communications. Čtěte více

Rok 2024 podle Dellu: Demokratizace AI, rozšíření moderního edge a princip zero trust

26. 12. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell Technologies)
Společnost Dell Technologies zveřejnila předpovědi pro rok 2024, které vypracoval John Roese, její globální technologický ředitel, a které zdůrazňují nové trendy, jež budou formovat odvětví informačních technologií v následujících letech. Čtěte více

Evropští prodejci sázejí na služby, virtuální realita je neláká

17. 8. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: TD SYNNEX)
Rozsáhlý průzkum mezi evropskými technologickými partnery odhalil výhled rozhodujících trendů v IT ekosystému v nejbližších třech letech. Partneři jednoznačně potvrdili, že klíčovým tématem bude růst všech oblastí, které lze zahrnout do segmentu služeb. Čtěte více