Pětice nejdůležitějších trendů ve videodohledu v roce 2021

7. 1. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hanwha Techwin)
Společnost Hanwha Techwin představila pět klíčových trendů, které podle jejího názoru budou vévodit odvětví videodohledu v průběhu roku 2021. Jmenovitě jde o řešení na bázi umělé inteligence v periferních částech sítě, otevřenou platformu, cloudová řešení, kybernetickou bezpečnost a problematiku ochrany dat a soukromí.

Růst řešení na bázi umělé inteligence v periferních částech sítě s neomezeným potenciálem pro další aplikace

Klíčovou výhodou zařízení v periferních částech sítě je možnost provozovat specializované softwarové aplikace přímo na zařízení. Výsledkem tohoto přístupu je efektivnější využití zdrojů, rychlejší zpracování dat a minimalizace nároků na šířku pásma sítě. S ohledem na stále vyšší funkční možnosti periferních řešení využívajících Deep Learning na bázi AI lze velmi pravděpodobně očekávat stále větší počet instalovaných zařízení se schopností zpracovávat data přímo na zařízení.

Hanwha Techwin je přesvědčena o tom, že periferní část sítě se stane otevřenou platformou, a proto má v plánu posilovat svoji otevřenou platformu na bázi umělé inteligence a spolupracovat s technologickými partnery na budování ekosystémů nabízejících intuitivní používání, výkonovou přizpůsobitelnost a schopnost včas reagovat na průběžně se měnící požadavky zákazníků.

Rozšířená otevřená platforma usnadní vývoj širšího spektra personalizovaných řešení pro vertikální trh a specifických řešení pro koncové uživatele

Jelikož nároky koncových uživatelů na přidanou hodnotu řešení videodohledu neustále rostou, vývoj softwaru dnes nemůže probíhat izolovaně pod taktovkou vnitropodnikového týmu softwarových vývojářů jediné společnosti.

Hanwha Techwin je zakládajícím členem Aliance OSSA (zkr. Open Security & Safety Alliance), která spojuje podobně smýšlející organizace s cílem nadefinovat všeobecně dostupné specifikace společné platformy pro řešení v oblasti zabezpečení a ochrany. Během roku 2021 bude OSSA vytvářet standardizovanou rámcovou platformu, představující flexibilní a přístupnou základnu pro vývoj integrovaných řešení reagujících na požadavky konkrétního regionu nebo koncových uživatelů.

Cloud bude stále častějším nástrojem k získávání poznatků v komerčním prostředí

Cloud se dnes široce využívá k aktualizaci produktových funkcí, jakožto i instalaci bezpečnostních záplat. Avšak s narůstajícím počtem instalací zařízení v periferních částech sítě narůstá i význam cloudu coby nástroje pro bezpečnou správu zařízení a zpracování velkých objemů dat pro účely BI (Business Intelligence).

Rostoucí význam kybernetické bezpečnosti v kontextu častějšího využívání zařízení v periferních částech sítě

Na pozadí stále intenzivnějšího získávání dat, jejich ukládání a zabezpečení na periferii pro chytré výrobní závody, chytré kanceláře, chytré prodejny nebo – ve větším měřítku – chytrá města, narůstají i nároky na ochranu před kybernetickými útoky. Kybernetická bezpečnost však je – a i nadále bude – hlavním kritériem každé aplikace, bez ohledu na její rozsah či složitost.

Snahy chránit data a soukromí uživatelů

S ohledem na obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a Kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů (CCPA) si firmy stále více uvědomují význam odpovídajících postupů zabezpečení jimi získávaných a zpracovávaných osobních údajů.

V odvětví videodohledu je otázka ochrany osobních identifikačních údajů na základě video dat klíčovým tématem. Přístup musí být vyvážený, tj. je nutné zajistit dodržování předpisů na ochranu dat, ale současně též co nejlépe využívat nejmodernější technologie a data, k jejichž získávání tyto technologie napomáhají.

„Jelikož jde o nezávislé výsledky průzkumu trhu a zpětnou vazbu od zákazníků, tyto předpovědi mají patřičnou váhu,“ uvedl Jeff (Chae Won) Lee, ředitel společnosti Hanwha Techwin Europe. „Náš produktový plán i strategie prodeje v této souvislosti zohledňuje fakt, že ať již se systémoví integrátoři zabývají složitými klíčovými projekty video dohledu na nejvyšší úrovni zabezpečení, nebo pouze zajišťují zabezpečení pro malé kanceláře, podniky nebo prodejny, uvedené trendy budou mít v příštích 12 měsících i delším horizontu pravděpodobně zásadní dopad.“

Podobné články

Osm předpovědí společnosti SAS: Digitalizace je a bude klíčem

2. 2. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: SAS)
Digitalizace je a bude hybatelem k řešení jakýchkoli ekonomických, zdravotních, ekologických nebo sociálních výzev. V tomto procesu není návratu. Jaké trendy tedy můžeme v roce 2021 očekávat? S čím počítat a na co se připravit? Čtěte více

Roman Janovič (Cisco): Spolupráce s námi se stane výrazně jednodušší

21. 1. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Manažer partnerského prodeje pro Česko a Slovensko Roman Janovič přináší detailní informace o připravovaných inovacích v partnerských programech společnosti Cisco. Dále hovoří o novém nástroji PXP platform, výsledcích společnosti v uplynulém roce, dopadech pandemie covidu-19 nebo o klíčových technologických, obchodních i socioekonomických trendech, které nás v budoucnu čekají. Čtěte více

Ročenka RMOL.CZ: Nejzajímavější průzkumy roku 2020

31. 12. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
V roce 2020 jsme pro vás na RMOL.CZ připravili desítky analýz, studií a předpovědí, které prozrazují, v jaké kondici se nacházely různé tržní segmenty, nebo jak by se měl trh vyvíjet v blízké budoucnosti. Pojďme se společně k těm nejzajímavějším z nich vrátit. Čtěte více

ČR a rok 2020 podle vyhledávání na Googlu

25. 12. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Google)
Rok 2020 se chýlí ke konci, a proto se můžeme setkávat s nejrůznějšími bilancováními. Zajímavé může být i bilancování „českého“ Googlu a jeho seznamy populárních témat. Žebříčky vycházejí z vyhledávacích dotazů, u kterých byl v tomto roce zaznamenán nejvýraznější nárůst zájmu oproti loňskému roku. Čtěte více