OKI vysadila vlastní les

9. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost OKI Printing Solutions se v rámci své společenské odpovědnosti zavázala k dodržování přísných ekologických standardů v mnoha oblastech své činnosti včetně snižování produkce oxidu uhličitého.

Důležitou součástí závazku OKI na ochranu životního prostředí je projekt kompenzace množství oxidu uhličitého vyprodukovaného společností OKI v regionu Evropy, Středního Východu a Afriky (EMEA), které činí 4 050 tun ročně. Podstatou projektu je výsadba 1 stromu za každou vypuštěnou tunu CO2. V loňském roce tak OKI vysadila 4 500 stromů, čímž v podstatě dosáhla nulového množství emisí oxidu uhličitého. Pro vysazení stromů byl vybrán již existující les „Sand Martin Wood“ v regionu Cumbria ve Velké Británii. Partnerem tohoto projektu je společnost pro hospodaření s oxidem uhličitým Co2balance.com, která zároveň ověřila množství oxidu uhličitého produkovaného společností OKI.
OKI však naplňuje svou politiku životního prostředí již od samého počátku výrobního procesu. Jednotlivé produkty a řešení jsou vyráběny tak, aby byla výroba co nejméně energeticky náročná a byly používány jen nezbytné materiály a technologie šetrné k životnímu prostředí. Produkty OKI včetně obalových materiálů, které splňují přísné ekologické standardy, jsou označeny symbolem zeleného listu. Všechny obaly jsou také plně recyklovatelné. OKI je navíc partnerem Energy Star programu, ve kterém je v současnosti akreditováno téměř 100 různých produktů OKI. Do budoucna OKI plánuje další vývoj technologií, které zajistí výrobu méně energeticky náročných tiskáren s minimálním dopadem na životní prostředí.
Další velmi významnou „zelenou“ aktivitou OKI je program recyklace použitého spotřebního materiálu značky OKI. Tento program motivuje zákazníky, aby vrátili použité tonery, obrazové válce a jiné komponenty používané při tisku. Ty jsou poté rozebrány na jednotlivé materiály, které jsou recyklovány a přetvořeny v nové produkty, jako jsou třeba solární panely, kompostéry, květináče, lavice apod. Jenom v období od dubna 2007 do března 2008 bylo recyklováno 130 tun odpadu ze spotřebního materiálu.