Obliba open source ve firmách roste, proprietární software upadá

20. 2. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Red Hat)
V loňském roce společnost Red Hat přinesla zjištění, která potvrdila, že podnikový open source se stal standardní volbou IT oddělení a podniky jej běžně používají i v kategoriích, které byly spojeny s proprietárními technologiemi. Letos se výzkumníci Red Hatu zaměřili na to, jak se záměry firem v oblasti nasazování open source technologií vyvinuly.

Průzkum, jehož se zúčastnilo 950 IT lídrů ze čtyř regionů, přinesl objektivní a širší pohled na skutečný stav podnikového open source. Respondenti všech dotazovaných subjektů museli mít určitou erudici v oblasti open source a v dané organizaci mít nasazeno minimálně jedno procento Linuxu. Nikdo z dotazovaných přitom nebyl informován o tom, že zadavatelem daného průzkumu je společnost Red Hat.

Klíčová zjištění, která průzkum The 2020 State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report přinesl:

  1. Podnikový open source stále více zastává strategickou roli, zatímco význam proprietárních řešení klesá.
  2. Podnikový open source jde ruku v ruce s cloud computingem.
  3. IT lídři si podnikový open source vybírají především díky vyšší kvalitě softwaru.
  4. Bezpečnost je u IT lídrů, kteří si volí open source, na prvním místě.

Open source základem strategie

Důležitost open source potvrzuje 95 % respondentů (oproti 89 % v loňském roce), kteří uvedli, že open source je strategicky důležitý pro jejich podnikovou softwarovou infrastrukturu.

Nejenže tito IT lídři sami open source nasazují, ale vidí, že i jiné organizace open source přijímají pozitivně. Až 86 % respondentů uvedlo, že si myslí, že podnikový open source je přijímán těmi nejvíce inovativními společnostmi.

V návaznosti na očekávaný růst používání podnikového open source v příštích dvou letech se očekává pokles nasazování proprietárního softwaru. V loňském roce bylo zjištěno, že více než polovina (55 %) softwaru používaného respondenty průzkumu byla proprietární. Letos tato hodnota klesla na 42 %, přičemž za dva roky od této chvíle respondenti očekávají pokles na 32 %. Naproti tomu respondenti uvádějí, že dnes mají ve svých organizacích nasazeno 36 % podnikového softwaru s otevřeným kódem a očekávají, že během dvou let nasazení open source softwaru vzroste na 44 %.

Podnikový open source a hybridní cloud

Cloud computing se stal nedílnou součástí podnikových obchodních strategií a IT architektur a hybridní cloud se ukázal jako přední přístup při využívání cloudu. Průzkum zjistil, že 63 % dotázaných IT lídrů dnes provozuje hybridní cloudovou infrastrukturu. Ze 37 % respondentů, kteří zatím hybridní cloud neprovozují, jich však 54 % plánuje během příštích 24 měsíců hybridní cloudovou infrastrukturu zavést. Hybridní cloud je převládající typ cloudu z mnoha důvodů. Ne každý provoz je vhodný pro prostředí veřejného cloudu; ale hybridní cloudový přístup, který může pokrýt jak privátní infrastrukturu, tak vícenásobné veřejné cloudy, může přinést nejvyšší možnou míru flexibility koncovým uživatelům.

S rostoucím významem cloudu v IT vyhledávají IT lídři open source, který jim pomůže vybudovat jejich platformu. Až 83 % IT lídrů uvedlo, že podnikový open source jim pomáhá v jejich organizaci využívat výhod cloudové architektury.

Výhody dalece převyšují úspory nákladů

Software s otevřeným zdrojovým kódem byl organizacemi dlouho považován za nákladově efektivní variantu, ale to už dávno není považováno za hnací faktor. Organizacím přináší používání podnikového open source řadu výhod. Výraznou změnu oproti loňskému roku zjistil průzkum v případě hlavních důvodů, proč si organizace volí open source – jsou jimi hlavně vyšší kvalita softwaru (33 %), následovaná nižšími celkovými náklady na vlastnictví a (30 %) a lepším zabezpečením (29 %).

Kde open source najdeme

Jsou tradiční místa, kde očekáváme, že bude open source používán, ale stále častěji vidíme open source i v oblastech, které jsou obvykle spojeny s proprietárními řešeními. Dotazovaní IT lídři se shodují na tom, že podnikový open source se v infrastruktuře nejvíce používá v oblasti bezpečnosti (52 %), u nástrojů pro správu cloudu (51 %) a databází (49 %).

Více informací o tom, jak organizace využívají open source k modernizaci svého IT, naleznete ve zprávě The State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report.

Podobné články

Trendy v open source pro rok 2019: Posílí role komunitních nadací, spolupráce s univerzitami a transformace firem

20. 12. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: SUSE)
Manažeři SUSE se zaměřili na několik základních oblastí, v nichž firma hraje důležitou roli, a shrnuli představy, jaký vývoj se dá očekávat v cloudu, datových úložištích, prodejních kanálech a jaké rozhodování čeká top manažery firem v oblasti open source. Nechybí ani info pro český trh. Čtěte více

SUSE urychluje nasazení softwarově definované infrastruktury

15. 5. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: SUSE)
Řešení SUSE OpenStack Cloud 8 je prvním produktem, v němž se spojují nejlepší vlastnosti SUSE OpenStack Cloud a technologie HPE Helion OpenStack, kterou společnost SUSE před rokem získala formou akvizice celé divize HPE. Produkt zajišťuje lepší interoperabilitu, škálovatelnost, flexibilitu a umožňuje transformaci IT a rychlou reakci na chování konkurence a trendy na trhu. Čtěte více
Ve větrném tunelu

Partneři SUSE ve větrném tunelu

14. 11. 2016. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
Společnost SUSE pozvala partnery na neformální setkání v pražských Letňanech, při jehož příležitosti představila změny v partnerském programu a další aktuality z dílny této již nejenom „linuxové“ firmy. Na závěr na partnery čekala možnost zalétat si ve větrném tunelu Hurricane Factory. Čtěte více

SUSE a Mirantis spojily síly v oblasti privátního cloudu

23. 8. 2016. (redaktor: František Doupal, zdroj: SUSE)
Společnosti Mirantis SUSE se dohodly na spolupráci, jejímž cílem je nabídnout zákazníkům společnosti Mirantis a uživatelům řešení OpenStack podporu pro platformu Linux na podnikové úrovni. Cílem partnerství je, aby se SUSE Linux Enterprise Server stal vývojářskou platformou vhodnou pro nasazení řešení Mirantis OpenStack. Čtěte více