Monitory Philips se připojují k zelené koalici a rozšiřují služby v oblasti snižování odpadu

1. 10. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: MMD Monitors & Displays)
Společnost MMD oznámila další mezník na cestě k udržitelným technologiím u svých monitorů. Monitory Philips spolupracují se společností Closing the Loop, globálním poskytovatelem služeb zadávání ekologických zakázek, a TCO Development, organizací, která stojí za přední světovou certifikací udržitelnosti v oblasti IT, na pilotním projektu udržitelnosti a úspornosti monitorů.

Projekt je jedním z osmi pilotních projektů financovaných PREVENT Waste Alliance, platformou pro výměnu a mezinárodní spolupráci, jejímž cílem je snižovat množství odpadu, odstraňovat znečišťující látky a maximalizovat opětovné využití zdrojů. Tímto pilotním projektem monitory Philips podporují projekt, který rozšiřuje certifikované řešení, díky němuž je elektronika, včetně monitorů, vůči odpadu neutrální a nastavuje nové standardy pro průmysl, protože roste poptávka po zadávání ekologických zakázek.       

Výzva elektronického odpadu
Elektronický odpad (E-odpad) je jednou z nejnaléhavějších výzev, se kterými se naše společnost dnes potýká. Podle zprávy PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy) a UN E-Waste Coalition, se každý rok generuje přibližně 50 milionů tun elektronického odpadu, a to zejména v Africe a na dalších rozvíjejících se trzích. Kromě toho je do Afriky dodáván značný počet již použitých monitorů z druhé ruky. V Africe není většina elektronického odpadu řádně recyklována kvůli nedostatku vhodných zařízení a zdrojů. Pouze s malými vestavěnými deskami s obvody, díky nimž by se recyklace vyplatila, a zapečenými chemikáliemi, jako je olovo a rtuť, byly zejména počítačové monitory považovány za problémové dítě recyklace a oběhového hospodářství, protože jejich správnou recyklací nešlo vydělávat peníze.

Vyřazené monitory, které se hromadí na skládkách, představují značné riziko pro lidské zdraví i životní prostředí, protože toxické složky a chemikálie mohou pronikat do podzemních vod, ohrožovat mořský život a znečišťovat okolní půdu. Dlouhodobé vystavení extrémnímu teplu a slunci může dále vést k odpařování chemikálií do vzduchu, což může způsobit znečištění ovzduší a poškození atmosféry. Se stále rostoucí spotřebou spotřební elektroniky jsou naléhavě zapotřebí účinná řešení pro nakládání s elektronickým odpadem.

Monitory Philips: čelit výzvě s kompenzací odpadu
Společně s Closing the Loop (CTL) a TCO Development, monitory Philips nyní dělají vše pro řešení problému elektronického odpadu. V pilotním projektu ECoN podporují koalici nadnárodních partnerů, jako jsou výzkumný ústav Öko-Institute e.V., nigerijští partneři Verde Impacto, Hinckley Recycling a SRADev, při rozšiřování osvědčeného systému kompenzace odpadu o monitorování odpadu a o rozšíření certifikace TCO Certified Edge, E-waste Compensed. Projekt je financován z platformy PREVENT Waste Alliance, iniciativy německého spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ).

Kompenzace odpadu uzavírá cyklus životních cyklů elektroniky - za poplatek přidaný k pořizovací ceně nové elektroniky CTL spolupracuje s místními partnery na shromažďování šrotu a jeho bezpečné recyklaci. Shromážděný odpad slouží ke kompenzaci nového zařízení; díky tomu je zařízení odpadově neutrální. Při rozšiřování systému kompenzací o monitory spolupracují CTL a monitory Philips s německým Öko-Institutem, přední nezávislou organizací pro výzkum a poradenství v oblasti životního prostředí, na prokázání a potvrzení správného postupu. CTL zajišťuje sledovatelnost, přepravu a bezpečnou recyklaci shromážděného odpadu, zatímco Öko-Institut se zaměřuje na environmentální a sociální rizika.

„Náš svět se mění rychlým tempem, ať už jde o technologie nebo o naše životní prostředí. Díky projektu ECoN jsme odhodláni čelit jedné z největších výzev elektronického průmyslu současnosti a podporovat pilotní projekt, který si klade za cíl tento problém řešit, nejen snížením naší odpadové stopy, ale také zavedením certifikovaného procesu, nastavením nových standardů udržitelnosti pro průmysl v oblasti monitorů,“ uvedl Stefan van Sabben, Global CSR a Sustainability Senior Manager ve společnosti MMD, Philips monitors.

„Jsme opravdu nadšení, že můžeme spolupracovat s monitory Philips, abychom potvrdili, že snížení množství elektronického odpadu má obchodní, environmentální a sociální smysl. Je skvělé, že můžeme spolupracovat s partnerem, který sdílí naši motivaci měnit naši planetu k lepšímu a je připraven posunout „byznys k dobru“ na další úroveň, zapojením se do pilotního projektu ECoN, financování legálního a odpovědného shromažďování a zpracovávání elektronického odpadu v rozvojových zemích. Díky monitorům Philips po našem boku jsme si jisti, že rozšíření kompenzace odpadu na obrazovky bude úspěšné,“ řekl Joost de Kluijver, zakladatel a generální ředitel společnosti CTL.

Koncept kompenzace odpadu je již normou pro zadávání veřejných zakázek a je uznáván jako zelené - neboli „odpadově neutrální“ řešení pro zadávání zakázek pro telefony, notebooky a tablety. Za posledních osm let CTL zabránila více než třem milionům mobilních telefonů skončit na skládkách jejich bezpečným sběrem a recyklací, čímž pomohla více než 2 000 lidem zajistit dodatečný příjem bezpečným zaměstnáním.

Stránka pilotního projektu.

Profilová karta firmy

Philips, MMD - Monitors&Displays Czech Republic s.r.o.

Philips, MMD - Monitors&Displays Czech Republic s.r.o.

Monitory a Public Signage Philips patří ke světové špičce. Kombinují v sobě prvotřídní technologie a chytré inovace, díky nimž poskytují vysoce kvalitní obraz a maximální pohodlí pro uživatele. Celé portfolio monitorů a Public Signage Philips, které zahrnuje několik produktových řad určených do různých prostředí, klade vysoký důraz na úsporu energie a bere ohledy na životní prostředí. Značka Philips patří do koncernu TPV Technology Limited, největšího světového výrobce LCD monitorů.

Zobrazit detail firmy

Podobné články

Ciaran Forde, vedoucí segmentu datových center ve společnosti Eaton

Jak mohou UPS přeměnit datová centra na energetické hrdiny

25. 10. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Eaton)
Za poslední roky prošla datová centra velkými změnami. Kvůli jejich intenzivní spotřebě energie a souvisejícím emisím uhlíku jsou považovaná za subjekty, které přispívají k ničení životního prostředí. Čtěte více

Nová zpráva o indexu udržitelnosti a jeho vnímání od společnosti Epson

24. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Epson)
Navzdory požadavkům zákazníků a zaměstnanců byly udržitelnost a sociální otázky v roce 2020 jednou ze tří priorit pro méně než čtvrtinu společností. Očekávání pro období po pandemii jsou však pozitivní. Čtěte více

HP rozšiřuje program Planet Partners a pokračuje v úsilí o snížení množství plastů v oceánech

11. 11. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Společnost HP Inc. rozšířila programu pro opětovné využití a recyklaci spotřebního materiálu Planet Partners na 68 zemí včetně Argentiny, Chile a Papuy-Nové Guineje. HP rozšířením programu na další trhy potvrzuje své odhodlání přispět společně s partnery a zákazníky k rozvoji cirkulární ekonomiky a k podpoře nízkouhlíkového hospodářství. Čtěte více

Notebooky vyrobené z plastů, které by jinak skončily v oceánech

1. 10. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Společnost HP Inc. představila modernizované modely řady Pavilion, jejichž cílem je upoutat pozornost a zároveň dále posunout společnost směrem k udržitelnější budoucnosti. Nová zařízení jsou totiž prvními spotřebitelskými počítači společnosti, při jejichž výrobě byly použity recyklované plasty a plasty, které by jinak skončily v oceánech. Čtěte více