Mezera v digitálních dovednostech znamená pro HDP zemí G20 ztrátu až 11,5 bilionu dolarů

27. 8. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Salesforce)
Studie neziskové výzkumné organizace RAND Europe, provedená pro společnost Salesforce, potvrdila aktuální celosvětovou výzvu v podobě nedostatku digitálních dovedností, který brzdí transformaci společností.

Aby dodavatel CRM řešení Salesforce lépe pochopil, proč se prohlubuje propast v digitálních dovednostech a jak na tento vývoj mohou podniky po celém světě reagovat, zadala společnosti RAND Europe vypracování studie, která zkoumá různé aspekty mezery v digitálních dovednostech a jejich příčiny. K zásadním zjštěním přitom patří fakt, že výrazné rozdíly v digitálních dovednostech vedou k nedostateku lidí se správnými digitálními dovednostmi, kteří by mohli podpořit transformaci společností v současné době i do budoucna.

Dostupnost lidí s digitálními dovednostmi je celosvětové nízká a poptávka po nich značná. Tato propast se navíc stále prohlubuje v důsledku řady faktorů – od nově vznikajících technologií až po systémové sociální a ekonomické nerovnosti. V posledních 18 měsících se navíc prudce urychlil postupný, deset let trvající přechod do digitálního prostředí, který rovněž vyžaduje digitální dovednosti. Současná rozhodnutí o řešení nedostatku digitálních znalostí proto budou mít vliv i na budoucí generace.

Digitální dovednosti zahrnují celou řadu schopností souvisejících s používáním digitálních zařízení, komunikačních aplikací a sítí pro přístup k informacím a jejich řízení – od základního vyhledávání na internetu a psaní e-mailů až po specializované programování a vývoj. K oživení světové ekonomiky a jej dlouhoodbý růst jsou přitom nezbytné trvalé investice do digitálních dovedností na podporu změny kariérních příležitostí, kterou s sebou digitalizace přináší.

Nedostatek digirálních dovedností brzdí ekonomický růst

Další z celosvětových průzkumů ukázal, že 87 % vedoucích pracovníků již pociťuje nebo očekává nedostatek kvalifikovaných pracovníků (zdroj: McKinsey). Tento problém se již promítl do náborového procesu. Například 64 % velkých podniků a 56 % malých a středně velkých firem uvádí, že je náročné obsadit volná pracovní místa v oblasti informačních a komunikačních technologií (zdroj: DESI - europa.eu)

Nedávná studie uvádí, že pokud se nebude řešit rostoucí nedostatek digitálních dovedností, mohly by země G20 do roku 2028 přijít o kumulativní růst HDP ve výši 11,5 bilionu dolarů (zdroj: Accenture). Například investice do digitálních dovedností a technologií by mohly v USA zvýšit HDP o 2,1 % – na základě údajů z roku 2020 by to pro americkou ekonomiku znamenalo 421 miliard dolarů (zdroj: Accenture).

Požadavky na digitální dovednosti jsou dnes již zakotveny v mnoha pracovních pozicích po celém světě Až 90 % zaměstnavatelů v Evropě (zdroj: Evropská komise) vyžaduje, aby pracovníci měli alespoň základní digitální dovednosti. Ale pouze 58 % obyvatel Evropy starších 16 let tyto základní digitální dovednosti má (zdroje: Evropská komise, Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) 2020). A podobně je tomu i jinde. Nové technologie, jako jsou blockchain, umělá inteligence a cloud, přitom zesilují poptávku podniků po digitálních dovednostech – podle nedávného globálního průzkumu v Evropě a USA až o 50 % (zdroj: McKinsey). Přechod naší planety na práci na dálku zase využívá technologie, jako je cloud computing a online spolupráce, které jsou na digitálních dovednostech do značné míry závislé.

Překlenutí rozdílu v digitálních dovednostech

I společnost Salesforce si uvědomuje, že neexistuje jediný nedostatek dovedností a univerzální přístup. Proto podporuje nutnost zvyšování kvalifikace prostřednictvím různých platforem, projektů, iniciativ a investic, které nabízejí něco pro každého. V konečném důsledku se tyto snahy společně snaží pomáhat lidem všech profesí najít a sebevědomě postupovat na jejich vlastní cestě ke kvalifikovanému zaměstnání, které jim změní život. Salesforce tak činí prostřednictvím bezplatných školení na své online vzdělávací platformě Trailhead, vytvářením partnerství s předními poskytovateli vzdělávání a realizací řady průkopnických výukových, kvalifikačních, grantových a filantropických programů na mezinárodní úrovni.

Salesforce rovněž spolupracuje s implementačními partnery včetně společností Accenture, Deloitte a IBM na rozšiřování produktů a služeb Salesforce pro digitální ekonomiku, zvyšování úrovně vzdělávání a vytváření nových pracovních míst vyžadujících dovednosti v Salesforce.

  • Náborový program Futureforce University společnosti Salesforce je zaměřen na získávání, udržení a rozvoj talentovaných absolventů.
  • Trailblazer Mentorships podporuje příležitosti získat vysněnou práci v ekosystému Salesforce. Vítány jsou všechny úrovně znalostí – není vyžadován žádný titul ani předchozí pracovní zkušenosti v Salesforce.
  • Salesforce Talent Alliance je iniciativa, která spojuje partnerské společnosti s různými kandidáty vyškolenými v Salesforce ve snaze připravit budoucí pracovní sílu.
  • Pathfinder Training Program, který byl spuštěn v roce 2018 ve spolupráci se společností Deloitte, je iniciativa pro rozvoj pracovních sil, jejímž cílem je vyškolit osoby s technickými, obchodními a měkkými dovednostmi, potřebnými pro kariéru v ekosystému Salesforce.
  • Trailblazer Connect pomáhá lidem navázat kontakt s mentoringem a kariérními příležitostmi prostřednictvím akcí a online zdrojů.
  • Salesforce.org podporuje neziskové organizace a školy, které se snaží odstranit propast v příležitostech pro budoucí generace prostřednictvím vzdělávání prostřednictvím modelu Salesforce 1-1-1.

Prostřednictvím svých grantových programů pomáhá Salesforce nastartovat novou generaci podnikových technologií a podporuje nutnost digitálního vzdělávání. Společnost Salesforce nedávno oznámila nový dar ve výši 700 000 dolarů přední neziskové organizaci Year Up, která se zabývá rozvojem pracovních sil a propojuje mladé lidi se špičkovými společnostmi, aby mohli zahájit smysluplnou kariéru. Celkový závazek společnosti se tak zvýšil na 30 milionů dolarů.

Podobné články

HDP meziročně vzrostl o 8,2 %

3. 9. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 1,0 % a meziročně o 8,2 %. Pozitivní mezičtvrtletní vývoj HDP byl podpořen zejména růstem konečné spotřeby domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Čtěte více

Důvěra spotřebitelů v ekonomiku se zvýšila, u podnikatelů ale podruhé v řadě klesla

26. 8. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně snížil o 1,1 bodu na hodnotu 98,6 při protichůdném vývoji jeho jednotlivých složek. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 2,2 bodu na hodnotu 97,1, indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 4,1 bodu na hodnotu 106,0. Čtěte více

Hrubý domácí produkt rostl

2. 8. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,6 % a meziročně o 7,8 %. Čtěte více

Důvěra v ekonomiku dále roste

25. 6. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSÚ)
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) podle ČSÚ, vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně zvýšil o 4,3 bodu na hodnotu 104,0, přičemž vzrostly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 4,6 bodu na hodnotu 103,7 a indikátor důvěry spotřebitelů o 2,7 bodu na hodnotu 105,5. Ve srovnání s červnem loňského roku jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů na výrazně vyšší úrovni. Čtěte více