KPMG: Cloud jako cesta k úsporám ve státní správě

7. 1. 2013. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: KPMG)
Tlak na další snižování nákladů – to je hlavní motivace k zavádění cloudu ve státní správě. Konkrétně 73 % představitelů veřejného sektoru uvádí, že by právě kvůli úsporám měla jejich organizace přejít na cloudové řešení. Přibližně čtvrtina vlád již přínosy cloudových služeb aktivně vyhodnocuje.

Překážkou rychlejšího zavádění cloudu do státní správy je však bezpečnost takových řešení. Obavy o ni má 47 % respondentů průzkumu celosvětové sítě poradenských společností KPMG Exploring the Cloud: A Global Study of Governments’ Adoption of Cloud.

„Vlády si začínají uvědomovat, že využití cloud computingu může výrazně snížit náklady na služby poskytované občanům. Zjišťují, že umístění služeb na cloudovou platformu může zlepšit přístup lidí k datům. Výsledkem je pak větší transparentnost a lepší interakce při jednání občanů s institucemi veřejného sektoru. Rozhodující roli ale hraje zajištění bezpečnosti dat, především při práci s osobními údaji a citlivými vládními informacemi,” 5ekla Michal Pobuda, Director, Management Consulting, KPMG Česká republika.

Téměř polovina respondentů průzkumu uvedla, že mají při umisťování služeb a procesů na cloudovou platformu obavy o bezpečnost. Téměř 80 % respondentů ale uvedlo, že by se jejich důvěra v cloud computing zvýšila, pokud by služby byly certifikovány vládním orgánem. Za další problém pak respondenti označili oblast IT governance a soulad s regulatorními požadavky.

„Státní orgány často disponují velmi citlivými údaji, a jsou proto častým terčem útoku hackerů. Než umístí klíčové služby a data na cloudové platformy, musí si být vedoucí IT oddělení ve státní správě jistí, že jejich poskytovatelé budou schopni zajistit odolné bezpečnostní protokoly a ochranu,” doplňuje Michal Pobuda.

Skoro třetina (32 %) představitelů veřejného sektoru v průzkumu uvedla, že dávají přednost platformě soukromého cloudu (zjednodušeně řečeno se jedná o cloud, který je vybudován a využíván jen jednou firmou). 22 procent zvažuje využití platformy veřejného cloudu (v němž jsou služby nabídnuty široké veřejnosti). Dalších 26 procent by dalo přednost hybridní platformě.

Názory na to, jak velké úspory by představitele veřejného sektoru přiměly k přechodu na cloudové uspořádání, se různí. Více než čtvrtina respondentů vyžaduje úspory přesahující 10 %. 21 % by uvítalo úspory do výše jedné čtvrtiny svých nákladů. Deset procent respondentů uvádí, že by jim cloudové uspořádání muselo přinést vyšší než 25procentní úspory nákladů.

Největších pokroků v zavádění cloudových řešení dosáhly v posledních letech vlády v Austrálii, Itálii, Dánsku, Singapuru a USA. Asi 30 procent organizací veřejného sektoru v těchto zemích již cloud computing částečně nebo úplně zavedlo. Jejich zkušenosti mohou být cenné pro postupné zavádění těchto služeb i v dalších zemích.

Štítky: 

Podobné články

Za IT bezpečnost v KPMG odpovídá Tomáš Kudělka

4. 12. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: KPMG)
Poradenskou divizi české KPMG posílil Tomáš Kudělka. Jako senior manager odpovídá za oblast informační bezpečnosti. Podílet se bude také na projektech řízení a optimalizace IT. Čtěte více
Ondřej Jaroš

Ondřej Jaroš a Roman Koch ve vedení KPMG

14. 11. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: KPMG)
KPMG Česká republika jmenovala Ondřeje Jaroše directorem v oddělení Management Consulting. Na starosti má dodávky digitálních a IT řešení a vede tým technologických konzultantů a specialistů. Roman Koch vede kompetenční centrum pokročilé analytiky a inteligentní automatizace KPMG Lighthouse. Čtěte více
Foto: Pixabay.com

Vliv IT ředitelů na firemní strategii roste

10. 10. 2017. (redaktor: František Doupal, zdroj: KPMG)
Přes dvě třetiny (64 %) organizací reagují na globální politickou a ekonomickou nejistotu změnou IT strategie. Díky tomu roste strategický vliv IT ředitelů, kteří se stále častěji zapojují do významných rozhodnutí vedení společností. V posledním roce jich bylo už 85 %. Čtěte více

Datovou analytiku umí využívat více než polovina českých firem

14. 2. 2017. (redaktor: František Doupal, zdroj: KPMG Česká republika)
S analýzou firemních dat pracuje v Česku efektivně 57 % společností, mezi IT firmami je to dokonce devět z deseti. Nejčastěji se společnosti zaměřují na informace o svých zákaznících a klientech. Čtěte více