Klíčové trendy v podnikových technologiích podle Zebra Technologies

9. 4. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Zebra Technologies)
Společnost Zebra Technologies představila nejnovější technologické trendy, které v roce 2020 řídí rozhodnutí CIO a managementu technologických firem, a umožní jim se stát se „chytřejšími“ pro vstup do nové dekády. Patří mezi ně blockchain, inteligentní automatizace a pokročilé sledovací technologie.

Rok 2020 byl futuristy a technology často označován rokem, kdy se sci-fi stane skutečností – potrubní pošta propojující místa měla nahradit asfaltové silnice, lidé měli chodit po Marsu a každý měl vlastnit létající vozidlo. Přestože jsme učinili velký pokrok tímto směrem, Zebra Technologies se chce zaměřit na bližší (a věrohodnější) technologické trendy, které uvidíme v naší bezprostřední budoucnosti.

Tyto technologie přináší nové možnosti maloobchodním, dopravním a logistickým, výrobním nebo zdravotnickým podnikům a pomáhají jim posunout výkonost na hranu svých možností pomocí posílení pracovníků v předních liniích

Nárůst používání technologie blockchain

Přestože je blockchain v podnikovém světě zatím v počátečním stádiu, bezpochyby uvidíme nárůst jeho užívání v různých průmyslových oblastech zejména kvůli lepší sledovatelnosti, jako jsou boj proti padělání, operace v dodavatelském řetězci či data pacientů. Vzhledem k tomu, že poskytování nejlepší zákaznické zkušenosti je postaveno na osobních údajích a dalších citlivých datech, je pro organizace nyní nesmírně důležité, aby měly perfektní kontrolu nad údaji týkající se práv na užívání, ochrany osobních údajů a bezpečnosti.

Mezi subjekty v dodavatelském řetězci, které mohou okamžitě využít výhod blockchainu, patří výrobci farmaceutických výrobků, potravin a zboží, poskytovatelé dopravy a logistiky, zdravotnická zařízení, a dokonce i obchodníci se špičkovým zbožím. Blockchain bude využíván tam, kde je třeba vytvořit pevnou „důvěru“ vyvolanou událostmi nebo tam, kde je třeba sdílet konkrétní data bezpečným a demokratizovaným způsobem.

V případě výroby potravin se celosvětově navýší legislativa týkající se dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti potravin a léčiv za účelem zabezpečení dodavatelského řetězce a zvýšení transparentnosti a bezpečnosti pro koncového spotřebitele. Blockchain bude klíčovým pilířem ekosystému, který pomůže společnostem těchto cílů dosáhnout, a k tomu budou vyžadovat technologie sledování a vyhledávání, jako jsou štítky citlivé na teplotu, čárové kódy a radiofrekvenční identifikace (RFID). Dále to umožní uživatelům získat zabezpečené a ověřitelné záznamy či data.

Růst inteligentní automatizace

Podniky hledají technologická řešení, která umožní automatizované inteligentní zadávání úkolů jejich pracovníkům pomocí využitelných dat získaných z pokročilých sledovacích technologií a prediktivní analytiky. Tyto inteligentní automatizační technologie budou zahrnovat:

  • Umělou inteligenci založenou na počítačovém vidění, která je zprostředkovaná skenery, obrazovými senzory a roboty. Jakmile budou mít podniky k dispozici „inteligentní“ kamerovou technologii, budou schopné monitorovat své prostředí a pracovní postupy a provádět automatizovaná rozhodnutí pro zlepšení zákaznické zkušenosti. V maloobchodě by to mohlo znamenat zavedení přepážek bez pokladních nebo automatickou kontrolu inventáře s využitím robotických asistentů.
  • Technologie rozšířené reality, které dopomůžou pracovníkům k efektivnějšími plnění úkolů nebo navedou nové pracovníky v pracovních úkolech – vše pomocí nositelného zařízení nebo mobilního počítače. To by bylo užitečné zejména pro podniky, které ve svých skladech, výrobních halách nebo obchodech z velké části spoléhají na sezónní zaměstnance.
  • Roboty, které budou působit vedle reálných pracovníků, navádět je a asistovat jim, tak, aby byli lidé osvobozeni od rutinní práce a mohli se soustředit na úkony s vyšší přidanou hodnotou. To dovolí podnikům přeorganizovat cenné lidské zdroje směrem k důležitým a potřebným oblastem s největším dopadem. Například v nemocnici mohou být léky nebo vzorky sledovány a přepravovány roboty, takže poskytovatelé zdravotní péče se mohou vice zaměřit na péči o pacienty upoutané na lůžka.

Zatímco tyto novější technologie se dostávají do popředí, většina řešení na optimalizaci pracovních postupů nezachytila jejich nástup a obvykle se odděleně zaměřují na pracovní postupy lidí a robotů bez jakékoliv synergie. Součinnost mezi automatizačními systémy a lidskými pracovníky bude v blízké budoucnosti rozhodující pro dosažení výrazného zlepšení produktivity.

Rozšíření RFID a pokročilá analytika

Podniky dnes potřebují lepší viditelnost na získání konkurenční výhody, ať už jde o úroveň zásob, stav nedokončené výroby a umístění zaměstnanců. Od sběru dat společnosti očekávají více, zejména pomocí 2D čárových kódů, počítačového vidění a RFID. 2D čárový kód je nyní všudypřítomný na přepravních štítcích, v obchodech s potravinami, na náramcích pro pacienty a v mobilních platbách a jeho přijetí bude nepochybně i nadále růst.

A co je ještě zajímavější, uvidíme častější používání technologií RFID a počítačového vidění ve všech oblastech od fotbalových hřišť, přes výrobní závody po jednotlivé prodejny. Přijetí elektronického kódu výrobků RFID (EPC) se neustále rozšiřuje, přičemž trh v roce 2019 vzrostl o více než 30 procent, což je dvojnásobek růstu v roce 2018.

S daty v reálném čase, které mohou technologie RFID a počítačového vidění nabídnout, musí podniky zavést kompletní řešení pro sběr dat a jejich následné zpracovávání, a dokonce by měly nabízet prediktivní analytiky za účelem rychlejších a přesnějších obchodních rozhodnutí.

Video : 

Profilová karta firmy

Zebra Technologies CZ s.r.o

Zebra Technologies CZ s.r.o

Zebra vyvíjí monitorovací technologie a řešení, která generují směrodatné informace a nabízí vhled do podnikového provozu. Tím společnostem poskytuje nebývalý přehled o jejich podnikání, neboť umožňuje hmotným věcem promlouvat digitálním hlasem. Skrze své rozsáhlé portfolio technologických řešení Zebra skýtá bezprostřední možnost mít v patrnosti vše od produktů a hmotného majetku k lidem, neboť společnostem poskytuje velmi přesná provozní data nejen o tom, kde se dané věci nacházejí, ale i v jakém jsou stavu.

Zobrazit detail firmy

Podobné články

Chytré digitální pracoviště pomáhá firmám řídit produktivitu

12. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Accenture)
Pandemie covid-19 přinesla celé společnosti humanitární a sociální krizi, která zcela bezprecedentně zasáhla do osobních životů, stejně tak jako do zaměstnání a podnikání. Důsledky budou mít dlouhodobý dopad, kterému bude třeba se přizpůsobit. Pomoci může např. řešení Elastic Digital Workplace společnosti Accenture. Čtěte více

Red Hat zrychluje technologie otevřeného hybridního cloudu

4. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Red Hat)
Společnost Red Hat představila nové produkty, které pomohou organizacím všech velikostí a ve všech odvětvích optimalizovat, škálovat a jednoduše chránit své IT týmy tváří v tvář měnícím se globálním poměrům. Čtěte více

Tech Data zařadila do nabídky řešení pro zabezpečené moderní pracoviště

27. 4. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Tech Data Distribution)
Společnost Tech Data rozšířila nabídku Cloud Solution Factory o řešení Modern Workplace with Microsoft Secure Score, které stanoví základní úroveň zabezpečení pro uživatele Office 365 s automatickým vymáháním zásad. Čtěte více

Multicloud je jednoznačným přínosem, ale zbývá ještě mnoho práce

21. 4. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell EMC)
Studie společnosti Dell Technologies poukazuje na propast mezi potenciálními přínosy a dnešní realitou cloudových implementací. Celých 80 % respondentů – vyšších IT manažerů ve středních a velkých firmách – tvrdí, že považují hybridní cloud za vysoce přínosný. Pouhých pět procent dotázaných na druhou stranu uvádí, že se jim již podařilo vybudovat konzistentní hybridní cloud. Čtěte více