Jak je to s Vltavou

25. 5. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost podala návrh na zahájení insolvenčního řízení a jako další krok plánuje požádat soud o vyhlášení moratoria.

Právní status moratoria předpokládá ochrannou lhůtu v délce až čtyři měsíce, během které má společnost příležitost bezproblémově fungovat. Zároveň je povinna v rámci tohoto období připravit restrukturalizační plán, na základě kterého bude realizována její další činnost.

„Vzhledem k očekávanému a dohodnutému vyhlášení moratoria, které naší společnosti umožní po nějakou dobu se dále bezproblémově rozvíjet, bychom chtěli všechny naše klienty ujistit, že veškeré objednávky budou i nadále vyřizovány standardním způsobem. Z pohledu zákazníka se tedy spektrum nabízeného zboží a služeb nemění a Vltava.cz bude i nadále fungovat,“ řekl Ondřej Vičar, ředitel nákupní galerie Vltava.cz.

“Investiční společnost Milestone Partners, a.s., poskytla společnosti Vltava.cz, a.s., provozovateli jedné z největších internetových nákupních galerií, investiční kapitál koncem roku 2008. Samotná investice byla od počátku vnímána jako výrazně riziková, a to s ohledem na tísnivou finanční situaci společnosti při vstupu investora a klesající trend vývoje tržeb. Vltava.cz, a.s. prostředky získala na základě předloženého plánu restrukturalizace minulých závazků a přechodu na nový obchodní model. Návštěvnost a tržby od vstupu investora značně vzrostly, tento nárůst však nebyl v takové míře, aby splnil náročné podmínky těchto rizikových investic. Obdobně se v průběhu realizace investice ukázalo, že finanční situace společnosti je v důsledku chybných manažerských rozhodnutí předchozích vedení výrazně horší než předpokládaná. Vltava.cz, a.s. tak v tuto chvíli vyčerpala předem stanovený objem investičního kapitálu, aniž by dosáhla požadovaných výstupů. V duchu striktních investičních pravidel je tak další kapitálový rozvoj společnosti pevně vázán na předložení uspokojivého restrukturali­začního záměru ze strany managementu Vltava.cz, pochopitelně přijatelného i pro ostatní věřitele společnosti,“ uvedl v prohlášení Ing. Martin Pětivoký, investiční ředitel Milestone Partners, a.s.