Jak je to s přechodem na DVB-T

10. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Podle průzkumu Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání je o přechodu na digitální TV vysílání informováno 98 % Pražanů.

73 % obyvatel Prahy na digitální TV už přešlo a 13 % tak hodlá učinit do 30. dubna, kdy dojde k ukončení analogového vysílání z vysílače Praha – Žižkov.
Průzkum pro Národní koordinační skupinu realizovala agentura CCcentre na konci března jako dílčí součást podkladů pro mimořádnou zprávu NKS pro vládu ČR. Vláda by se zprávou, která hodnotí dosavadní průběh i úskalí přechodu na digitální vysílání v Praze , měla zabývat na některém ze svých nejbližších zasedání. Nejdůležitějším zjištěním aktuálního průzkumu je mimořádně vysoká míra informovanosti obyvatel Prahy o přechodu na digitální TV vysílání (98 %), Vysokou informovanost dlouhodobě potvrzují i pravidelné kontinuální průzkumy pro ČTÚ, podle únorových výsledků ví o digitalizaci TV vysílání 96 % obyvatel. Podobná data signalizují i informace z činností v rámci dalších prvků , zejména interaktivních projektů informační kampaně.
Podle výzkumu CCcentre navíc nejméně 86 % Pražanů vyřeší přechod na digitální TV vysílání před ukončením analogového vysílání z vysílače Praha – Žižkov 30. dubna 2009. Téměř tři čtvrtiny Pražanů (73 %) uvedlo, že již na digitální TV vysílání přešlo. Dalších 13 % plánuje přejít do 30. dubna. Desetina (11 %) Pražanů se ještě nerozhodla, kdy přejde, a 3 % respondentů s přechodem na digitální televizní vysílání vůbec nepočítají.
Téměř polovina (47 %) obyvatel Prahy už terestricky přijímá digitální TV signál, 22 % využívá kabelovou TV, 11 % satelitní TV a 3 % IPTV.
Průzkum provedla agentura CCcentre metodou „face to face“ ve dnech 23. 3. – 26. 3. v různých lokalitách na území hlavního města Prahy. Cílový vzorek 600 respondentů respektoval sociodemografické charakteristiky obyvatel Prahy.