Jak efektivně řídit služby ICT

14. 5. 2009. (redaktor: , zdroj: )
Konference ICTM 2009 s podtitulem Řízení ICT z pohledu životního cyklu služby se konala na Fakultě elektrotechniky ČVUT.

Hlavní téma již pátého ročníku konference, jehož pořadateli byly ČVUT a Telefónica O2 Business Solutions a mediálním partnerem se stal i časopis Professional Computing, tvořily klíčové fáze životního cyklu služby v souladu s jejím pojetím v poslední verzi standardu ITIL. Způsob jak postupovat efektivně a účinně v oblasti poskytování ICT služeb, spočívá v účelném řízení jejich životního cyklu v etapách: Service Design, Service Transition a Service Operation. Strategické plánování a průběžné zlepšování v rámci těchto etap vede k maximálním přínosům jak na straně zákazníka, tak i na straně poskytovatele služeb.

Příspěvky ke každé tematické skupině byly doplněny tradiční panelovou diskuzí, která dala prostor k výměně názorů celého auditoria. V paralelní konferenční sekci zazněly příspěvky týkající se konkrétních projektů, tj. případové studie.

Více informací o konferenci najdete zde.