Investice do ICT vybavení a softwaru v ČR rostou

7. 12. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Firmy a veřejná správa investovaly v roce 2019 do ICT vybavení a softwaru 245 miliard korun. Výdaje domácností za ICT vybavení a služby druhý rok v řadě přesáhly hranici sta miliard korun. Nová publika ČSÚ přináší i řadu dalších zajímavých údajů.

„Celkové investice podniků a veřejné správy do ICT vybavení a softwaru dosáhly v loňském roce 245 miliard korun. Výrazně rychleji rostou investice do softwaru a databází než do ICT vybavení, v roce 2019 se na celkových investicích do ICT podílely již ze dvou třetin,“ řekl Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Ve vztahu k celkové výkonosti naší ekonomiky jsou investice do ICT v Česku výrazně nad průměrem zemí EU. V roce 2018 dosáhly 4,3 % našeho HDP, zatímco v zemích EU to byly 2,5 % unijního HDP.

V loňském roce zaplatily domácnosti za ICT vybavení a služby 110 miliard korun. Na celkových výdajích domácností se podílely 4,1 %. V posledních letech mezi těmito výdaji převažují poplatky za telekomunikační a internetové služby.

V roce 2019 bylo v Česku na výzkum a vývoj v oblasti ICT vynaloženo 20,5 miliardy korun, téměř o dvě třetiny více než před třemi lety. Na výzkum a vývoj softwaru, aplikací a dalších služeb bylo v roce 2019 vynaloženo 14,7 miliardy, zbylých 5,8 miliardy směřovalo na výzkum a vývoj ICT zařízení a elektronických součástek.

Mezi ICT specialisty dlouhodobě převažují muži nad ženami. V Česku byl v roce 2019 dokonce podíl žen na pozici ICT specialistů nejnižší ze všech zemí EU. Na deset těchto odborníků u nás připadla v průměru jen jedna žena,“ uvedla Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Průměrná hrubá měsíční mzda ICT specialistů dosáhla vloni 66 tisíc korun a o více jak 30 tisíc přesáhla celkovou průměrnou mzdu v ČR.

Podíl studentů ICT oborů na všech studentech vysokých škol v čase roste, a to z 6,5 % v roce 2010 na 7,1 % v minulém roce. S tím, jak se u nás snižuje celkový počet studentů vysokých škol, však klesají absolutní počty studentů ICT oborů. V roce 2019 tyto obory studovalo 20,6 tisíce osob, o pětinu méně než v roce 2010. Pokles by byl navíc ještě výraznější nebýt cizinců, jejichž zastoupení na celkovém počtu vysokoškolských studentů těchto oborů stále narůstá.

Více údajů, mimo jiné i o pohybu ICT zboží přes hranice, příjmům z vývozu počítačových služeb nebo o postavení ICT sektoru v naší ekonomice ve srovnání s ostatními státy EU, naleznete v publikaci Digitální ekonomika v číslech 2020.

Podobné články

Jak jsou na tom české firmy s nasazováním moderních technologií?

14. 1. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSÚ)
V počtu firemních webových stránek a v prodejích přes internet je Česko nad evropským průměrem. Velký rozvoj zažívá v posledních letech také zřizování firemních účtů na sociálních sítích. Internet věcí pak používá již 44 % firem. Čtěte více

Důvěra v ekonomiku v závěru roku meziměsíčně vzrostla

30. 12. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Souhrnný indikátor důvěry se v meziměsíčním srovnání zvýšil o 5,9 bodu na hodnotu 87,9. Vzrostly obě jeho složky, indikátor důvěry podnikatelů o 5,4 bodu a indikátor důvěry spotřebitelů o 8,6 bodu. Čtěte více

Třetí čtvrtletí přineslo ekonomické oživení

18. 12. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Uvolnění opatření proti šíření Covid-19 umožnilo ve 3. čtvrtletí opětovný rozjezd většiny ekonomických aktivit i redukci části ztrát z 2. čtvrtletí 2020. Domácí spotřeba i zahraniční poptávka se zvýšily, investiční aktivita ale nadále zaostávala. Čtěte více

HDP klesl meziročně o 5 %

2. 12. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Podle zpřesněného odhadu ČSÚ klesl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí 2020 meziročně o 5 %, mezičtvrtletně vzrostl o 6,9 %. Čtěte více