Interact od Philips Lighting přináší IoT prostřednictvím osvětlení

27. 4. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing a Philips Lighting)
Philips Lighting představil novou IoT platformu s názvem Interact, která poskytne zákazníkům z profesionálního prostředí využití potenciálu propojeného osvětlení skrze IoT. Platforma podporuje strategii společnosti rozšířit své dosavadní portfolio zahrnující světelné produkty a systémy propojeného osvětlení o služby založené na datech.

Společnost Philips Lighting nainstalovala zatím po celém světě 29 milionů propojených světel. Jejím cílem je, aby každý nový LED výrobek z produkce Philips Lighting byl do roku 2020 z kategorie propojeného osvětlení. IoT platforma Interact je navržena tak, aby shromažďovala a zpracovávala data z tohoto rostoucího počtu připojených světelných bodů, senzorů, zařízení a systémů. Zabezpečená škálovatelná platforma založená na cloudu využívá sofistikovanou, moderní správu společně se způsoby zpracování dat včetně strojového učení tak, aby dodala všem datům smysl a nabídla zákazníkům služby založené na datech a přinesla jim díky tomu další benefity nad rámec samotného osvětlení.

Typickým příkladem takové služby jsou údaje o obsazenosti z různých budov, kombinované a analyzované, které pomáhají manažerům pochopit a předvídat, jak lidé využívají kancelářské prostory. Tyto informace mohou přispět k dosažení úspor tím, že optimalizují využití stávajících kancelářských prostor a služeb a podpoří tak lepší návrh a efektivnost kancelářských budov.

Kromě toho může platforma Interact pracovat s údaji od autorizovaných třetích stran. Například města mohou analyzovat novinové články nebo příspěvky na sociálních sítích reagující na nově instalované osvětlení mostu a na základě těchto dat analyzujících sociální dopad získat informaci o veřejném mínění.

„Zaměřovali jsme se nejprve na oblast energeticky úsporného LED osvětlení a následně i systémů propojeného osvětlení tak, abychom všem našim zákazníkům dokázali usnadnit provoz. V současné chvíli, kdy jsou světelné body dostatečně inteligentní a mohou shromažďovat údaje jak o výkonu, tak i okolním prostředí, chceme jít o krok dále. Našim cílem je prostřednictvím analýzy dat vycházejících z propojeného osvětlení, zařízení a systémů poskytnout našim zákazníkům služby založené na datech, které jim umožní získat nové možnosti a znalosti,“ uvedl Harsh Chitale, ředitel oddělení Professional Business společnosti Philips Lighting.

Platforma Interact je určena i k podpoře inovací od vývojářů třetích stran, partnerů a zákazníků. Rovněž zahrnuje vývojářský portál a rostoucí sadu licencovaných API, aby bylo možné vyvíjet různé služby založené na datech.

Propojený systém osvětlení Interact

Interact je také název propojených světelných systémů, které pomohou zákazníkům nejenom zlepšit kvalitu jejich osvětlení, ale současně budou generovat a nahrávat data do IoT platformy Interact. Tyto systémy propojeného osvětlení, nabízející ucelený uživatelský zážitek, jsou vybaveny aplikacemi specifickými pro konkrétní odvětví. Nyní jsou dispozici ve variantách:

  • Interact City pro osvětlování veřejného prostoru, silnic, pěších zón, parků a veřejných prostranství;
  • Ineract Landmark pro osvětlení architektury;
  • Interact Office pro kancelářské a komerční budovy;
  • Interact Retail pro velké obchody a potravinové řetězce;
  • Interact Sports pro stadiony.

Společnost Philips Lighting v letošním roce představí i systémy Interact Industry, které budou zaměřeny na specifické potřeby osvětlení továren, skladů a logistických center. Další světelné systémy Interact specifické pro konkrétní odvětví budou do portfolia postupně zařazovány.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké našla uplatnění IoT platforma Interact  nebo systémy osvětlení Interact u zákazníků z celého světa, navštivte adresu: Interact-lighting.com.

Bezproblémový přechod

Stávající zákazníci používající systém propojeného osvětlení Philips Lighting čeká výhoda ve formě plynulého přechodu do systému propojeného osvětlení Interact prostřednictvím aktualizace softwaru. Dosavadní funkce zůstanou automaticky zachovány a navíc získají přístup k softwarovému prostředí Interact.

Podobné články

Nick Offin, ředitel prodeje, marketingu a provozu společnosti Dynabook Northern Europe

Cloud computing vs. edge computing

13. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: dynabook)
Výhody práce s cloudem ve firemním prostředí jsou dobře známy. Bez této formy by dnes neexistovala řada služeb, na které se společnosti všech velikostí spoléhají. Není tedy překvapením, že 85 % společností má za to, že rozvíjení cloudových řešení je v jejich infrastruktuře nezbytnou součástí pokroku. Čtěte více

Jak COVID-19 změnil technologické trendy

13. 7. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Accenture)
Společnost Accentru přináší aktualizovaný pohled na technologické trendy. Při zveřejnění zprávy Accenture Technology Vision 2020 počátkem roku nebyl ještě covid-19 globální pandemií. Nyní je to největší výzva, které svět čelí za několik desetiletí. V řádu několika měsíců změnil životy lidí v bezprecedentním měřítku. Inovace však pandemie nezpomalila – naopak je urychluje. Čtěte více

CRA hloubkově pokrývají Prahu IoT sítí a umožňují i geolokaci

22. 6. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: České Radiokomunikace)
Výrazné zvýšení pokrytí umožní IoT sítí umožní Českým Radiokomunikacím nabídnout komunikaci zařízení i v hůře dostupných místech. Tzv. deep indoor pokrytí přináší dosah signálu až několik metrů pod povrchem (šachty, kanály, sklepy apod.) nebo uvnitř budov. Čtěte více

Internet věcí v roce 2020: Jaký je a kam se bude ubírat

12. 5. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: DCD Publishing)
IoT lze bez nadsázky označit za jednu z nejrychleji se rozšiřujících a rozvíjejících ICT technologií dneška. Celá oblast internetu věcí v sobě skrývá obrovský potenciál pro všechny zúčastněné, ať již hovoříme o výrobcích a dodavatelích, poskytovatelích služeb, partnerech či implementátorech nebo koncových zákaznících. Na současnost a budoucnost IoT jsme se ptali odborníků z různých oborů české IT scény. Čtěte více