Intel oznamil hospodarske vysledky za 1Q2009

15. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost Intel oznámila výsledky za první čtvrtletí roku 2009. Obrat dosáhl 7,1 miliardy dolarů, provozní zisk 670 milionů dolarů, čistý zisk 647 milionů dolarů a výnos na akcii (EPS) činí 11 centů.

Hlavní finanční ukazatele
• Počet prodaných mikroprocesorů se proti 4. čtvrtletí snížil.
• Výnosy z prodeje mikroprocesorů a čipsetů pro platformu Intel Atom činily 219 mil. USD, což představuje oproti předchozímu období snížení o 27 %.
• Průměrná prodejní cena (ASP) všech mikroprocesorů se oproti předchozímu období v zásadě nezměnila.
• S výjimkou dodávek mikroprocesorů Intel Atom se průměrná prodejní cena oproti předchozímu období v zásadě nezměnila.
• Hrubá marže dosáhla hodnoty 45,6 %, je tedy nižší než 53,1 % ve 4. čtvrtletí. Pokles byl způsoben především vyššími náklady na nevyužité výrobní kapacity a na náběh provozu.
• Zásoby se v prvním čtvrtletí snížily přibližně o 700 mil. USD.
• Výdaje činily 2,5 mld. USD, což odpovídá hodnotě, kterou společnost Intel očekávala.
• Náklady na restrukturalizaci a znehodnocení aktiv dosáhly 74 mil. USD, což je méně než očekávaných 160 mil. USD.
• Čistá ztráta z kapitálových investic, úroků a dalších položek činila 18 mil. USD. Byla tedy nižší než očekávaná ztráta 130 mil. USD, a to zejména díky posílení poptávky po některých dluhových instrumentech na konci prvního čtvrtletí.
• Efektivní daňová sazba činila 1 %, a je tedy nižší než odhadovaných 27 %. Přispělo k tomu především vyrovnání různých nesrovnalostí s federálními i státními daňovými úřady z předchozích let a rovněž vyšší zisková marže v zemích s nižším zdaněním.
Hospodářská prognóza
Hospodářská prognóza společnosti Intel nebere v úvahu potenciální efekt případných fúzí, akvizic, odprodejů a jiných obchodních transakcí, které budou uzavřeny po 13. dubnu. Aktuální nejistota v souvislosti s globální ekonomickou situací podstatně ztěžuje pokusy o odhad poptávky po produktech i dalších ukazatelů a zvyšuje pravděpodobnost, že se skutečné výsledky společnosti Intel mohou od odhadů značně lišit. Z tohoto důvodu zveřejňuje společnost méně podrobné kvantitativní odhady než v předchozích obdobích.
2. čtvrtletí 2009:
• Vzhledem k tomu, že ekonomická situace je i nadále nejistá, a nelze tedy předvídat budoucí vývoj, se společnost Intel rozhodla nezveřejnit prozatím odhadovaný obrat. Pro interní účely plánuje společnost aktuálně obrat přibližně ve stejné výši jako v prvním čtvrtletí.
• Hrubá marže v procentech: odhadována kolem 45 %
• Výdaje (výzkum a vývoj plus fúze a akvizice): přibližně ve stejné výši jako v prvním čtvrtletí
• Náklady na restrukturalizaci a znehodnocení aktiv: přibližně 115 mil. USD
• Čistá ztráta z kapitálových investic, úroků a ostatních položek: přibližně 150 mil. USD
• Odpisy: přibližně 1,2 mld. USD
Kalendářní rok 2009:
• Výdaje (výzkum a vývoj plus fúze a akvizice): v rozmezí 10,4 až 10,6 mld. USD
• Kapitálové výdaje: očekáváno mírné snížení oproti roku 2008
• Odpisy: 4,8 mld. USD plus minus 100 mil. USD
• Sazba daně: ve druhém, třetím a čtvrtém čtvrtletí přibližně 24 %
Platnost hospodářské prognózy
V průběhu čtvrtletí mohou zástupci společnosti Intel prezentovat tuto hospodářskou prognózu na uzavřených schůzkách s investory, investičními analytiky, tiskem a dalšími účastníky. Od konce pracovní doby dne 29. května až do zveřejnění zprávy o hospodářských výsledcích společnosti za druhé čtvrtletí bude dodržováno „období mlčenlivosti“, během kterého bude hospodářská prognóza zveřejněná v tiskových zprávách společnosti a dokumentech předaných Komisi pro cenné papíry považována za historickou a popisující výhradně situaci před začátkem „období mlčenlivosti“ a společnost ji již nebude aktualizovat.