Innoware dokončila implementaci v BoTecu

19. 5. 2009. (redaktor: Pavel Gregor, zdroj: )
Innoware dokončila implementaci podnikového informačního systému Microsoft Dynamics NAV ve firmě BoTec. Innoware provedla v BoTecu implementaci systému pro řízení podniku Microsoft Dynamics NAV, a to v oblasti výroby a financí.

„U implementátora informačního systému je klíčovým faktorem spolehlivost. Společnost Innoware jsme si vybrali s ohledem na její zkušenosti s efektivním řízením projektů a v neposlední řadě pro vysokou znalost procesů našeho oboru podnikání, kterou prokázali její konzultanti,“ řekl František Dědič, ředitel firmy BoTec.

„Za posledních sedm let realizovala společnost Innoware více než osmdesát ERP projektů, přičemž jejich úspěšnost dosáhla vysoce nadprůměrných 98 %. Rovněž v BoTecu byla zárukou úspěchu námi vypracovaná unikátní metodika implementačních projektů IW URM (Unique Reliable Method) ve spojení se zkušenostmi a profesionalitou našich specialistů i odborníků firmy BoTec,“ dodává Radoslav Schmidt, ředitel českého zastoupení společnosti Innoware.