Ingredience technologických inovací

6. 4. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Epson)
Čas plyne pouze jedním směrem a my se musíme vyvíjet spolu s ním. Technologie se stala ústředním prvkem našeho vývoje jako druhu a pravděpodobně tomu tak bude i nadále. V době konjunktury do ní lidé investují, aby se chopili tržních příležitostí. V době poklesu do ní investují, aby zvýšili efektivitu a minimalizovali náklady.
Autor: Marcel Divín, branch office manager společnosti Epson CZ&SK

Chceme-li řešit sociální, ekonomické a environmentální problémy světa, musíme využít naše nejlepší zdroje: inovace. Ti, kteří dokážou udržitelně využívat technologické inovace, se stanou v budoucnu vítězi. Vždy bude existovat prostor pro nové nápady a řešení, které technologie umožní.

To však vyvolává otázku, jakým způsobem mohou společnosti na celém světě podporovat inovace?

Neexistuje žádná osvědčená metoda, ale existuje několik jednoduchých kroků, které mohou pomoci. Zde jsou některé z klíčových ingrediencí, které by organizace mohly zvážit.

Soustřeďte se

Inovace fungují nejlépe, když je třeba vyřešit nějaký problém a splnit zadání. To neznamená být restriktivní, jde o to znát výsledek, kterého potřebujete dosáhnout. Bohužel některé firmy se pustí do inovací, ale nakonec spadnou do pasti vedoucí k malému nebo žádnému výsledku. Je to proto, že nevěnují čas definování problému, který se snaží vyřešit, nebo se dostatečně nezaměří na utřídění a řízení nápadů.

Mnozí se domnívají, že úžasné nápady přijdou jen ze spojení chaosu a kreativity. Inovace jsou však něčím jiným. Vytváří hodnoty. Jak kdysi řekl Steve Jobs: „Lidé si myslí, že soustředit se znamená říkat ano tomu, na co se máte soustředit. Ale tak to vůbec není. Znamená to říct ne stovce dalších dobrých nápadů, které se objevují. Musíte si pečlivě vybírat. Inovace znamená říct ne tisícovce věcí.“ 

Čím více se zaměříte na inovace, tím větší je šance, že přijdete s kreativním řešením. Pro společnost Epson představují inovace trvalé uspokojování potřeb zákazníků. Díky vývoji technologie Heat-Free pomáhá společnost Epson firmám snižovat dopad na životní prostředí tím, že poskytuje produkty a služby, které jsou postaveny na efektivních, kompaktních a přesných technologiích se sníženou spotřebou energie a zvýšenou přesností a výkonem.

Mějte protivníka

Konkurence je klíčovým faktorem podporujícím inovace. V zásadě nutí organizace k inovacím prostřednictvím diferenciace, pokud jde o nabídku produktů a obchodní modely. Technika se rychle vyvíjí a přední výrobci v oboru bojují o to, aby si osvojili efektivnější výrobní procesy a nabízeli zákazníkům nové a lepší produkty a služby.

Ve společnosti Epson je jedním z příkladů diferenciace zaměření na inkoustové tiskárny oproti laserovým. Společnost nedávno oznámila, že do roku 2026 zastaví prodej a distribuci laserových tiskáren z důvodu ochrany životního prostředí. Jejím cílem je nakonec laser z tiskového trhu zcela vytlačit.

Přechod z laserových tiskáren na inkoustové by mohl snížit celosvětové emise energie pocházející z tisku na polovinu a přinést globální úspory elektrické energie přesahující 2 240 GWh ročně, což odpovídá přibližně 1,3 milionu tun oxidu uhličitého za rok. To je množství, které vyprodukuje 280 175 automobilů jezdících po dobu jednoho roku.

Investujte do znalostí a vzdělávání

Celosvětové investice do výzkumu a vývoje jsou ohromující. Jen v roce 2019 do nich společnosti na celém světě investovaly 2,3 bilionu dolarů – přibližně polovina z toho připadá na průmysl a zbytek na státní správu a akademické instituce.

Investice do výzkumu a vývoje přinášejí klíčové technologie, na jejichž základě mohou firmy vyvíjet nové produkty, služby a obchodní modely. Aby však výzkum a vývoj přinášel hodnoty, musí být jeho role pevně zakotvena v cílech společnosti.

Zaměstnanci výzkumu a vývoje potřebují v současnosti i v budoucnu dovednosti v oblasti STEM, které je třeba ocenit. Aby organizace podpořily inovace, musí umožnit zaměstnancům zkoumat a osvojovat si nové dovednosti a porozumět nejmodernějšímu vývoji v oblasti vědy a techniky.

Katalyzátor

Vzhledem ke složitému, nejistému a dynamickému prostředí, kterému dnes organizace čelí, je více než kdy jindy důležité osvojit si inovativní myšlení. Inovace musí být prioritou a k tomu potřebujete katalyzátor: zdroj inspirace pro ostatní, propagátora nových nápadů a sílu tvůrčí energie.

Katalyzátor však může být hmatatelný i nehmatatelný. Ať už jde o strukturu, vedoucího nebo plán, který podnítí lidi k akci, někdo nebo něco musí zahájit řetězec.

Spolupráce

Aby se inovacím dařilo, potřebují prostředí, které podporuje experimentování a spoluvytváření odvážných a vizionářských nových nápadů. Málokterá organizace to dokáže sama. Je třeba posílit spolupráci mezi podniky, akademickou sférou, veřejným a třetím sektorem.

Skutečná kultura spolupráce může firmám pomoci definovat a upřesnit jejich poslání. Například společnost Epson mění své dlouhodobě zavedené struktury, aby mohla více spolupracovat v podniku i mimo něj. Společnost Epson v roce 2020 spustila Epson X – specializovaný inovační fond rizikového kapitálu, který má urychlit spolupráci a otevřené inovace. Jeho cílem je propojit technologie společnosti Epson s dalším know-how. To má umožnit řešení společenských problémů po celém světě.

V konsorciu pro spolupráci přispěla společnost Epson k vývoji pararesinu, nové formy bioplastu, který využívá paramylon, polysacharid uložený v řasách Euglena. Cílem konsorcia je do roku 2030 dodávat přibližně 200 000 tun tohoto plastu odbouratelného v moři a získaného z biomasy ročně jako praktickou alternativu ke konvenčním plastům.

Realizace

Skvělá myšlenka neznamená nic, pokud neexistuje struktura, která by ji umožnila uskutečnit. Mnoho organizací podporuje inovace, ale ve skutečnosti se do nich nepouštějí a neuskutečňují nové nápady, které se objeví, a tak nikdy nezjistí, jak tyto nápady fungují v reálném světě.

Aby byly inovace úspěšné, je třeba zajistit provoz, výrobu, procesy a organizační struktury. To zahrnuje vytvoření vhodných týmů a nástrojů, které se opírají o efektivní spolupráci a rozhodování, protože inovace postupuje od nápadu k výběru a následně k nasazení.

Ti, kdo ve výše uvedených oblastech postupují takticky, umožní své společnosti dosáhnout špičkových výsledků s největší šancí na úspěch. Ačkoli „nápad“ může být nejvýraznější a nejzajímavější součástí inovací, bez realizace se nápady nikam neposunou.

Inovace se málokdy děje náhodou – neexistuje žádná rychlá cesta ani žádná alternativa k faktorům, které k ní vedou. Pro zvládnutí této složité cesty je třeba, aby organizace postupovaly podle osvědčeného receptu, vybudovaly správný ekosystém a zaujaly strategický přístup k identifikaci a následné podpoře inovací budoucnosti.

Ti, kteří to udělají skutečně správně, budou sklízet ovoce.

 

Autor: Marcel Divín, branch office manager společnosti Epson CZ&SK

Profilová karta firmy

Epson Europe B.V.

Epson Europe B.V.

Společnost Epson je globálním technologickým lídrem s historií sahající až do roku 1942, jehož cílem je přirozené propojení věcí, lidí a informací. Světovou důvěru si společnost získala díky svému závazku otevřenosti, spokojenosti zákazníků a udržitelnosti. Epson se soustředí především na výrobu inovativních a precizních produktů od tiskáren, přes skenery, projektory, chytré brýle, nositelné příslušenství až po roboty.

Zobrazit detail firmy

Podobné články

Jednotnou datovou platformu chce mít do tří let 70 % velkých českých firem

13. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Adastra)
Nadpoloviční většina firem přiznává, že má spoustu dat, ale pro uživatele je obtížné je najít nebo jim důvěřovat. Téměř 40 % firem navíc uvádí, že jejich technologické prostředí už nedostačuje současným potřebám. Jak velké organizace pracují s daty? Čtěte více

Brother ocenil AT Computers za vzájemnou spolupráci

13. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: AT Computers)
Společnost AT Computers získala ocenění od společnosti Brother pro distributora s největším obratem v kategorii hardwaru. Platí pro Českou republiku za fiskální rok 2023/2024. Čtěte více

ATC získalo dvě ocenění od EPSONu

7. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: AT Computers)
Společnost AT Computers dostala hned dvojici ocenění od společnosti EPSON. Ceny byly předány na přátelském setkání v pondělí 29. 4. 2024. Čtěte více

eD system Slovensko získalo ocenění IBM

7. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: eD system)
IT distributor eD system Slovensko převzal ocenění IBM Build Distributor roku 2023. Stalo se tak na výročním setkání obchodních partnerů společnosti IBM, které se uskutečnilo 17. dubna v restauraci Da Andrea v Bratislavě. Čtěte více