Infor pro vyšší hodnotu podnikového softwaru

22. 6. 2009. (redaktor: , zdroj: )
Program Infor Flex poskytuje zákazníkům rychlou a efektivní možnost aktualizace podnikového softwaru; nastavuje nové standardy pro vztahy mezi dodavateli a zákazníky.

Společnost Infor dnes představila program Infor Flex, klíčovou iniciativu v oblasti softwarové údržby nabízející zákazníkům jasnou, rychlou a nákladově efektivní cestu k začlenění nejnovějších produktových inovací Infor do jejich infrastruktur. Prostřednictvím balíčku, který obsahuje software, služby a financování, poskytuje Infor Flex nekompromisní a spolehlivý způsob jak upgradovat existující produkty Infor či vyměnit existující řešení za adekvátní od společnosti Infor. Rozhodnutí upgradovat či vyměnit své řešení je plně v rukou zákazníků a závisí na jejich aktuálních obchodních potřebách. Infor Flex minimalizuje licenční a transakční náklady, přičemž nabízí významné přínosy, jako je například rychlá implementace s nižšími náklady a zvýhodněné poplatky za přidání dalších uživatelů, modulů a komplementárních řešení. Program Infor Flex je dostupný zákazníkům s platnými smlouvami v oblasti softwarové údržby (maintenance).

Infor Flex zjednodušuje zákazníkům přístup k funkcionalitám postaveným na inovativní servisně-orientované architektuře (SOA) prostřednictvím platformy Infor Open SOA; těmito funkcionalitami jsou například Infor MyDay a další nové aplikační komponenty připravené k uvedení letos a v dalších letech. V mnoha případech získají zákazníci funkcionality bez dodatečných poplatků jako součást jejich maintenance kontraktů. Díky tomu poskytne Infor Flex zákazníkům rychlou a efektivní cestu k výhodám produktových inovací s využitím produktových verzí postavených na platformě SOA. Kombinací redukovaných nákladů a zrychlených implementačních služeb umožňuje Infor Flex se skokově dostat na novou úroveň obchodní flexibility a funkcionality za nižších nákladů a s menším rizikem, než za použití metody kompletní výměny systému nabízené konkurenčními dodavateli.

Podle dvou aktuálních reportů z června 2009 nazvaných “The State Of Enterprise Software: 2009” a “The State Of SMB Software: 2009” od firmy Forrester Research, jako nejdůležitější iniciativa v oblasti podnikového softwaru byla citována aktualizace klíčových podnikových aplikací, a to jak pro velké podniky (64 %), tak pro SMB společnosti (55 %).

V období, kdy mnoho IT rozpočtů stagnuje či dokonce klesá, poskytuje Infor Flex zákazníkům Infor silnou motivaci k vylepšení jejich softwaru, což jim umožní prostřednictvím platformy Infor Open SOA zlepšit konkurenceschopnost přesně v okamžiku, kdy dojde k opětovnému ekonomickému růstu.

Uprostřed globální krize a při prosazování neadekvátních, vysoce nákladných maintenance strategií ze strany většiny dodavatelů podnikového softwaru, program Infor Flex předurčuje společnost Infor do pozice lídra na trhu v oblasti poskytování vysoké hodnoty softwarové údržby svým zákazníkům. Minulý týden společnost Infor rovněž ohlásila program Infor Financing, který po omezenou dobu nabídne zákazníkům Infor nulové navýšení při financování aplikační infrastruktury, jež tak mohou okamžitě zlepšit svou konkurenceschopnost s využitím softwaru dostupného za flexibilních a dosažitelných podmínek. Infor Financing je rovněž nyní dostupný jako součást programu Infor Flex.