Infografika: Firmy přehodnocují pohled na IT

10. 4. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: Red Hat)
V době, kdy ze všech stran zní pojmy jako digitální transformace, umělá inteligence nebo automatizace, se už většina firem musí zamýšlet nad významem informačních technologií a investic do nich. Nutí je k tomu potřeba zajistit udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost.

Firmy mění pohled na informační technologie a přehodnocují investice do nich. Ukázal to Red Hat Global Customer Tech Outlook, pravidelný průzkum firmy Red Hat. Zatímco rok 2017 byl ve znamení výdajů do optimalizace stávajícího IT, většina firem nyní plánuje větší investice do nových řešení pro integraci dat a aplikací (37 %), zajištění cloudové infrastruktury a služeb (36 %) a celkové zdokonalení IT správy a automatizaci (34 %). „Důvod investic a přesouvání IT do cloudu je zřejmý, firmy potřebují inovovat a zajistit si konkurenceschopnost – noví konkurenti se velmi často rodí ve start-up světě, který nemá žádné problémy s využíváním těch nejmodernějších technologií,“ řekla Iveta Babulenková, zodpovědná za obchodní aktivity společnosti Red Hat v České republice a na Slovensku.Výsledky průzkumu odpovídají i faktu, že firmy potřebují pružně reagovat na nové okolnosti a zajistit dlouhodobou ochranu svých dosavadních investic, což není v neustále se měnícím technologickém světě vůbec snadné.

Roste význam hybridního cloudu, Česko se řadí mezi „early adopters“

Cloud je nyní v centru pozornosti mnoha organizací, které hledají cesty k zefektivnění své činnosti pomocí IT a jeho efektivnějšímu provozu. Cloud totiž firmám umožňuje využívat sdílené výpočetní prostředky přes internet formou služby, na vyžádání dle jejich aktuální potřeby, čemuž odpovídá nejen pružnost systémů, ale i úměrně se snižující provozní náklady. Firmy mohou využívat soukromé, tvz. privátní cloudy, u kterých vlastní a přímo kontrolují výpočetní prostředky, anebo veřejné cloudy, ve kterých využívají nebo se dělí o výpočetní zdroje s jinými organizacemi. Hybridní cloud pak tyto dva přístupy kombinuje a spojuje výhody obou přístupů, a to včetně těch ekonomických.

Podobně jako v roce 2017 jsou i letos pro podniky zásadní investice do cloudové infrastruktury (uvádí to 36 % firem), a to s důrazem na hybridní a multicloudová prostředí. Většina organizací (61 %) ale už označuje své cloudy za hybridní, zatímco loni bylo rozložení mezi hybridními a privátními cloudy takřka vyrovnané (30 vs. 38 %). Hybridní cloudy tedy hrají prim, ale některé firmy překračují i hranici tohoto přístupu a upřednostňují provoz svých systémů ve více než jednom cloudu - preferují tzv. multicloudovou architekturu. V roce 2018 by výhody, které nabízí využití více cloudových prostředí, mělo využívat přibližně 37 % organizací.

Příklon k hybridním cloudům je patrný i v České republice, která v této oblasti patří mezi progresivnější státy. „Strategie „otevřeného hybridního cloudu“ se čím dál víc ukazuje jako správný přístup. Firmy mohou využít svoje existující prostředí, systémy a zdroje a zároveň začít využívat nové cloudové technologie. Ochrání tak své stávající investice a současně si zajistí dostatečnou flexibilitu pro další IT rozvoj,“ vysvětlila Iveta Babulenková.

Pro mnohé organizace však nebude rokem cloudů ani rok 2018.Celá třetina podniků tvrdí, že jejich organizace nemá definovanou žádnou strategii pro oblast cloudů. To může znamenat, že podniky stále ještě pečlivě sledují postupně se vyvíjející cloudové technologie, a že vedoucí IT pracovníci budou muset své plány a záměry definovat mnohem přesněji a jasněji. A to jak s ohledem na technologický rozvoj, tak i ekonomické otázky.

Firmy modernizují stávající IT

V roce 2018 stále zůstává pro mnoho firem hlavní prioritou modernizace stávajícího IT a zúročení dosavadních investic.Většina organizací se podle průzkumu z loňského roku věnuje digitální transformaci a za jednu z nejvýznamnějších priorit tohoto roku označilo 42 % podniků optimalizaci a modernizaci již využívaných informačních technologií. Největší výzvou (pro 47 % firem) roku 2018 je zdokonalování bezpečnosti. Na automatizaci procesů se chce zaměřit 36 % firem a integrace dat, procesů a aplikací bude aktuální u 26 % firem.

O efektivním využití již existujících prostředků se v případě IT mluví dlouhodobě a opět se nepřímo potvrzuje fakt, že investice do nejmodernějších technologií sama o sobě zisk nepřinese.

Nejdříve modernizace, potom transformace

Všichni mluví o digitální transformaci, ale odpovídá tomu realita? Průzkum ukázal, že reálné kroky přímo související s digitální transformací plánuje pro rok 2018 pouze 19 % organizací. Vzhledem k zájmu o modernizaci stávajících informačních technologií (42 % firem) lze předpokládat, že cílem bude optimalizace dosavadních investic a vybudování pružnější infrastruktury před tím, než organizace přistoupí k úplné digitální transformaci.

Současný stav tak můžeme chápat jako „implementaci“ stavebních bloků právě pro tuto transformaci – spolu s investicemi do infrastruktury, cloudové infrastruktury a moderních aplikací. Ve skutečnosti je to možná dobrý důkaz, že firemním zákazníkům jde opravdu o moderní služby a nikoli o marketingový pojem. Zákazníci musí velmi často svoji podnikovou informační architekturu nejdříve zmodernizovat, tedy zjednodušit, konsolidovat, a teprve poté se mohou stát agilnějšími. Největší motivací je schopnost obstát v konkurenčním boji, mnohdy je to doslova otázka přežití,“ doplnila Iveta Babulenková.

Technologie budoucnosti

Potenciál nyní často skloňovaných inovativních technologií, jako jsou umělá inteligence nebo strojové učení, zřejmě zůstane v reálném světě podniků zatím nevyužitý. Více než polovina firem uvedla, že v roce 2018 nemají v úmyslu zkoumat ani zavádět řešení z oblasti umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI) ani strojového učení (Machine Learning, ML). A o světě internetu věcí (Internet of Things, IoT) ve stejném smyslu hovoří něco málo přes 40 % firem. Pro většinu organizací jsou uvedené technologie pořád ještě novinkou a v roce 2018 nebudou představovat hlavní prioritu ani významnou podnikatelskou výzvu či podporu klíčových činností. „Mnohé AI technologie potřebují efektivně využívat obrovské množství dat, firmy by se tak měli před jejich přijetím zamýšlet i nad kvalitní platformou či operačním systémem, který jejich využívání umožní,“ uzavřela Iveta Babulenková.

Podobné články

CZC.cz hlásí 20% růst a investice do budoucnosti

16. 11. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: CZC.cz)
V uplynulém finančním období (1. 4. 2017 – 31. 3. 2018) dosáhl e-shop CZC.cz tržeb z prodeje zboží a služeb v hodnotě 3, 684 miliardy korun bez DPH, což představuje v oblasti maloobchodního prodeje meziroční růst téměř o 20 %. Po roce v provozní ztrátě, související s integrací systémů do skupiny E-commerce Holding (ECH), dosáhlo CZC.cz provozního zisku 9,3 milionu korun. Čtěte více

Gatema přebírá zákazníky DATRONu

15. 11. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: Gatema)
Na konec roku připravila boskovická společnost Gatema jednu z významných letošních akvizic v segmentu informačních systémů. Firma, která v posledních letech pravidelně obhajuje pozici největšího partnera společnosti Asseco Solutions, kupuje zákaznický kmen společnosti DATRON. Akvizicí získá 25 nových zákazníků, kteří jsou uživateli ERP systému HELIOS. Čtěte více

DPD ve spolupráci se Sazkou otevírá přes 750 výdejních míst

15. 11. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: DPD)
Společnost DPD přináší svým zákazníkům významnou novinku v podobě nových více než 750 výdejních míst Pickup, která budou fungovat ve stávajících prodejnách s terminálem Sazka. Čtěte více

České Radiokomunikace otevírají regionální datové centrum v Ostravě

13. 11. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČRa)
Společnost České Radiokomunikace (CRA) otevřela datového centrum pro své zákazníky nejen v Moravskoslezském kraji. CRA tak pokračují ve své strategii budování regionálních datových center s využitím svých existujících objektů a infrastruktury po celém území ČR. Čtěte více