Infografika: Firmy přehodnocují pohled na IT

10. 4. 2018. (redaktor: František Doupal, zdroj: Red Hat)
V době, kdy ze všech stran zní pojmy jako digitální transformace, umělá inteligence nebo automatizace, se už většina firem musí zamýšlet nad významem informačních technologií a investic do nich. Nutí je k tomu potřeba zajistit udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost.

Firmy mění pohled na informační technologie a přehodnocují investice do nich. Ukázal to Red Hat Global Customer Tech Outlook, pravidelný průzkum firmy Red Hat. Zatímco rok 2017 byl ve znamení výdajů do optimalizace stávajícího IT, většina firem nyní plánuje větší investice do nových řešení pro integraci dat a aplikací (37 %), zajištění cloudové infrastruktury a služeb (36 %) a celkové zdokonalení IT správy a automatizaci (34 %). „Důvod investic a přesouvání IT do cloudu je zřejmý, firmy potřebují inovovat a zajistit si konkurenceschopnost – noví konkurenti se velmi často rodí ve start-up světě, který nemá žádné problémy s využíváním těch nejmodernějších technologií,“ řekla Iveta Babulenková, zodpovědná za obchodní aktivity společnosti Red Hat v České republice a na Slovensku.Výsledky průzkumu odpovídají i faktu, že firmy potřebují pružně reagovat na nové okolnosti a zajistit dlouhodobou ochranu svých dosavadních investic, což není v neustále se měnícím technologickém světě vůbec snadné.

Roste význam hybridního cloudu, Česko se řadí mezi „early adopters“

Cloud je nyní v centru pozornosti mnoha organizací, které hledají cesty k zefektivnění své činnosti pomocí IT a jeho efektivnějšímu provozu. Cloud totiž firmám umožňuje využívat sdílené výpočetní prostředky přes internet formou služby, na vyžádání dle jejich aktuální potřeby, čemuž odpovídá nejen pružnost systémů, ale i úměrně se snižující provozní náklady. Firmy mohou využívat soukromé, tvz. privátní cloudy, u kterých vlastní a přímo kontrolují výpočetní prostředky, anebo veřejné cloudy, ve kterých využívají nebo se dělí o výpočetní zdroje s jinými organizacemi. Hybridní cloud pak tyto dva přístupy kombinuje a spojuje výhody obou přístupů, a to včetně těch ekonomických.

Podobně jako v roce 2017 jsou i letos pro podniky zásadní investice do cloudové infrastruktury (uvádí to 36 % firem), a to s důrazem na hybridní a multicloudová prostředí. Většina organizací (61 %) ale už označuje své cloudy za hybridní, zatímco loni bylo rozložení mezi hybridními a privátními cloudy takřka vyrovnané (30 vs. 38 %). Hybridní cloudy tedy hrají prim, ale některé firmy překračují i hranici tohoto přístupu a upřednostňují provoz svých systémů ve více než jednom cloudu - preferují tzv. multicloudovou architekturu. V roce 2018 by výhody, které nabízí využití více cloudových prostředí, mělo využívat přibližně 37 % organizací.

Příklon k hybridním cloudům je patrný i v České republice, která v této oblasti patří mezi progresivnější státy. „Strategie „otevřeného hybridního cloudu“ se čím dál víc ukazuje jako správný přístup. Firmy mohou využít svoje existující prostředí, systémy a zdroje a zároveň začít využívat nové cloudové technologie. Ochrání tak své stávající investice a současně si zajistí dostatečnou flexibilitu pro další IT rozvoj,“ vysvětlila Iveta Babulenková.

Pro mnohé organizace však nebude rokem cloudů ani rok 2018.Celá třetina podniků tvrdí, že jejich organizace nemá definovanou žádnou strategii pro oblast cloudů. To může znamenat, že podniky stále ještě pečlivě sledují postupně se vyvíjející cloudové technologie, a že vedoucí IT pracovníci budou muset své plány a záměry definovat mnohem přesněji a jasněji. A to jak s ohledem na technologický rozvoj, tak i ekonomické otázky.

Firmy modernizují stávající IT

V roce 2018 stále zůstává pro mnoho firem hlavní prioritou modernizace stávajícího IT a zúročení dosavadních investic.Většina organizací se podle průzkumu z loňského roku věnuje digitální transformaci a za jednu z nejvýznamnějších priorit tohoto roku označilo 42 % podniků optimalizaci a modernizaci již využívaných informačních technologií. Největší výzvou (pro 47 % firem) roku 2018 je zdokonalování bezpečnosti. Na automatizaci procesů se chce zaměřit 36 % firem a integrace dat, procesů a aplikací bude aktuální u 26 % firem.

O efektivním využití již existujících prostředků se v případě IT mluví dlouhodobě a opět se nepřímo potvrzuje fakt, že investice do nejmodernějších technologií sama o sobě zisk nepřinese.

Nejdříve modernizace, potom transformace

Všichni mluví o digitální transformaci, ale odpovídá tomu realita? Průzkum ukázal, že reálné kroky přímo související s digitální transformací plánuje pro rok 2018 pouze 19 % organizací. Vzhledem k zájmu o modernizaci stávajících informačních technologií (42 % firem) lze předpokládat, že cílem bude optimalizace dosavadních investic a vybudování pružnější infrastruktury před tím, než organizace přistoupí k úplné digitální transformaci.

Současný stav tak můžeme chápat jako „implementaci“ stavebních bloků právě pro tuto transformaci – spolu s investicemi do infrastruktury, cloudové infrastruktury a moderních aplikací. Ve skutečnosti je to možná dobrý důkaz, že firemním zákazníkům jde opravdu o moderní služby a nikoli o marketingový pojem. Zákazníci musí velmi často svoji podnikovou informační architekturu nejdříve zmodernizovat, tedy zjednodušit, konsolidovat, a teprve poté se mohou stát agilnějšími. Největší motivací je schopnost obstát v konkurenčním boji, mnohdy je to doslova otázka přežití,“ doplnila Iveta Babulenková.

Technologie budoucnosti

Potenciál nyní často skloňovaných inovativních technologií, jako jsou umělá inteligence nebo strojové učení, zřejmě zůstane v reálném světě podniků zatím nevyužitý. Více než polovina firem uvedla, že v roce 2018 nemají v úmyslu zkoumat ani zavádět řešení z oblasti umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI) ani strojového učení (Machine Learning, ML). A o světě internetu věcí (Internet of Things, IoT) ve stejném smyslu hovoří něco málo přes 40 % firem. Pro většinu organizací jsou uvedené technologie pořád ještě novinkou a v roce 2018 nebudou představovat hlavní prioritu ani významnou podnikatelskou výzvu či podporu klíčových činností. „Mnohé AI technologie potřebují efektivně využívat obrovské množství dat, firmy by se tak měli před jejich přijetím zamýšlet i nad kvalitní platformou či operačním systémem, který jejich využívání umožní,“ uzavřela Iveta Babulenková.

Podobné články

ESET partnerem globální iniciativy No More Ransom

16. 1. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Eset)
Bezpečnostní společnost ESET se stala novým partnerem mezinárodní iniciativy No More Ransom. Jde o společný projekt Europolu, nizozemské národní policie a organizací z oblasti IT bezpečnosti, jehož cílem je boj s ransomwarem. Čtěte více

Černobílý tisk s OKI až na rok zdarma

15. 1. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: OKI)
Bezplatný černobílý tisk až na jeden rok a balík bannerového papíru zdarma nabízí k vybraným barevným LED tiskárnám a multifunkcím zakoupeným od 7. ledna 2018 do 31. března 2019 společnost OKI. Zákazníci si tak budou moci sami vyzkoušet, jak vytvořit atraktivní, více než metrové bannery. Čtěte více

NVIDIA GeForce RTX 2060 přináší cenově dostupný ray-tracing

10. 1. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Nvidia)
Společnost NVIDIA představila grafickou kartu GeForce RTX 2060 postavenou na architektuře Turing. Novinka přináší výkon a funkce dříve dostupné pouze v high-end segmentu včetně ray-tracingu v reálném čase a umělé inteligenci za cenu od 349 USD. Čtěte více

HP Inc. ocenilo své nejlepší české obchodní partnery roku 2018

10. 1. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Společnost HP poděkovala svým obchodním partnerům za spolupráci v roce 2018. Během pondělního slavnostního večera, který proběhl v prostorách pražského Žofínského paláce, vyzdvihli představitelé společnosti ty nejvýznamnější z nich a předali jim ocenění za spolupráci. Čtěte více