IBM získala ocenění

30. 7. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost IBM získala prestižní ocenění Coffey International Award za inovativní využití svých odborných znalostí z oblasti technologií k řešení největších společenských problémů naší doby.

IBM získala ocenění za projekt World Community Grid, což je virtuální výpočetní síť, jejíž výkon je rovnocenný superpočítači z žebříčku deseti nejvýkonnějších světových superpočítačů. Tato síť je věnována výhradně humanitárním výzkumům. Síť World Community Grid dosahuje svého výkonu díky celkové volné výpočetní kapacitě 1,3 miliónu počítačů 460 000 dobrovolníků z více než 200 zemí. Svým členům, z nichž někteří by se díky své časové vytíženosti obtížně věnovali dobrovolnictví, poskytuje World Community Grid příležitost výrazně přispět k řešení tzv. Rozvojových cílů tisíciletí.

World Community Grid plně odráží vizi IBM o Chytřejší planetě, podle níž systémy – od rozvodných sítí až po zdravotnictví – mohou fungovat efektivněji právě díky vzájemně propojeným sítím, zvýšenému množství dat a pronikání inteligence do přístrojů a zařízení každodenního života.

World Community Grid se aktivuje, pokud je počítač člena sítě zapnutý, ale není právě používaný. Každý připojený počítač přispívá ke zpracování části komplexního vědeckého výzkumu, jehož zadání obdrží a výsledky odešle zpět prostřednictvím sítě World Community Grid. Souhrn času nečinných miliónů počítačů využitého v krátkých intervalech představuje výkon jednoho z desítky nejvýkonnějších superpočítačů svě­ta.

World Community Grid, provozovaný IBM, poskytuje svou kapacitu neziskovým humanitárním výzkumným projektům zdarma. Jde již o 14 projektů – dokončených i právě probíhajících, do nichž se zapojily vědecké týmy z 35 výzkumných center v 6 zemích. Společně pokrývají tři rozsáhlé oblasti – výživu, nemoci a životní prostředí.

IBM svými investicemi do projektu World Community Grid poskytla vědcům od roku 2004 bezplatně více než 252 000 let počítačového času, který přinesl přes 290 miliónů výzkumných výsledků.

Oficiálními partnery WCG je více než 400 organizací a prostřednictvím webu tohoto projektu vznikly tisíce dalších týmů. World Community Grid představuje pro veřejné a komunitní organizace, jako jsou UNICEF, United Way nebo Aids Action Committee, prostředek pro šíření povědomí a možnost zapojení veřejnosti do jejich vlastních klíčových problémů. Komerčním organizacím a jejich zaměstnancům poskytuje další možnosti, jak přispět k řešení různých společenských otázek.

Jednotlivcům pak World Community Grid pomáhá přeměnit zájem v jejich aktivní zapojení a zvýšit informovanost a zároveň podporuje dobrovolnictví. To je zřejmé ze statistiky 200–250 nových členů, kteří se denně připojují, a z úrovně diskuzí probíhajících uvnitř této online komunity.

World Community Grid dokazuje, jak mimořádný přínos může mít využití špičkové technologie a odborných znalostí IBM v praxi. Symbolizuje také jednu ze tří základních hodnot IBM: „Inovace, které mají smysl pro naši společnost i pro celý svět.“