Hlavní trendy v IT pro rok 2013

8. 1. 2013. (redaktor: František Doupal, zdroj: Wick Hill Group)
Posun je v IT segmentu nezastavitelný. I v letošním roce nás tak čeká nástup nových trendů a technologií, z nichž si některé přiblížíme na následujících řádcích. Připravte se na ně a nabízejte je svým zákazníkům.

1. BYOD aneb přines si své zařízení

Pod zkratkou BYOD se ukrývá anglické označení Bring Your Own Device, které ve volném překladu znamená přinést si své zařízení (týká se na to např. chytrých telefonů, tabletů či notebooků) například do firmy.

Rok 2013 bude v případě tohoto trendu ve znamení snahy hledat co nejschůdnější cestu tak, aby byli spokojeni zaměstnanci i zaměstnavatelé. Pří návrhu koncepce je totiž potřeba myslet nejen na integraci koncových zařízení, ale také na bezpečnost a celkovou strategii podniku. Spolu s rozšiřujícím se počtem zařízení se systémem Windows 8 můžeme také očekávat rozšíření tzv. bezpečnostních Windows to Go USB flash disk. Tato zařízení na podporovaných systémech nabídnou snadný a vzdálený přístup k firemním počítačům.

2. Správa mobilních zařízení

Spolu s narůstajícím počtem zařízení jako jsou notebooky, tablety a zejména chytré telefony narůstají také starosti s jejich celkovou správou a zabezpečením. Obavy o bezpečnost jsou o to důležitější, že zaměstnanci často používají přidělená zařízení nejen pro pracovní, ale i pro soukromé účely.

Nástroje pro správu mobilních zařízení se tak budou dostávat do popředí zájmu společností, které budou mít rostoucí zájem o centrální správu svých zařízení včetně možnosti nastavení různých přístupových práv, bezpečnostních oprávnění, aktualizování softwaru nebo zablokování ztraceného či odcizeného přístroje. Podstatné bude, aby se tyto systémy byly schopny vypořádat nejen s čistě soukromými přístroji, ale i s přístroji, které zaměstnanci používají pro své soukromé účely.

3. Rychlejší bezdrátové sítě

Nárůst objemu přenášených dat je citelný již několik let, ani nadále však nepoleví, ba právě naopak. Stále více dat je také přenášeno prostřednictvím různých bezdrátových metod, které však v současné podobě často nenaplňují rychlostní ani kapacitní požadavky.

Důležitým prvkem, který by měl během příštího roku umožnit zvýšení rychlosti bezdrátových přenosů, se stane nástup technologie Wi-Fi 802.11ac s rychlostí až 1 GB/s.

4. Zálohování a obnova dat

Zejména velké společnosti, kde se klade důraz na zálohování dat (a možnost jejich případného obnovení) stojí a nadále budou stát za nárůstem požadavků na paměťový prostor v datových centrech. Větší tlak na ukládání informací, jejich archivování a zálohování však pociťují i menší společnosti.

I zde se očekává nástup nových technologií, který bude souviset zejména s postupným odstupováním od používání datových pásek. Ty by měly být postupně nahrazovány pevnými disky (často s technologií RDX kombinující to nejlepší z disků a pásků) a postupně také cloudovými úložišti.

5. Ochrana před úniky dat

Díky narůstání objemu vznikajících dat a regulativním orgánům v zádech připravených k udělení pokuty (např. v případě úniku informací o zákaznících) se pozornost společností stále častěji obrací také k problematice nežádoucích úniků dat.

Riziko úniku dat je kvůli stále rozšířenějšímu používání sociálních sítí, trendům jako je BYOD a možnostem vzdáleného přístupu či dnes již zcela běžnému využívání bezdrátového připojení neúměrně vyšší, nežli dříve. Nástroji, který může pomoci bojovat s úniky dat, se říká DLP systém (Data Leap Protection System). Pro ještě větší účinnost jej lze kombinovat se systémem SIEM (Security Information and Event Management). Obavy z úniků dat rovněž zvyšují poptávku po produktech umožňující bezpečný vzdálený přístup, ochranu dat či jejich šifrování.