HDP meziročně klesl o 0,4 % a mezičtvrtletně vzrostl o 0,1 %

30. 8. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Podle zpřesněného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí 2023 meziročně o 0,4 % a mezičtvrtletně vzrostl o 0,1 %. Meziroční pokles HDP byl ovlivněn nižšími výdaji na konečnou spotřebu domácností a úbytkem zásob, naopak pozitivně působily výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka.

Zpřesněný odhad potvrdil mírný mezičtvrtletní růst české ekonomiky, přičemž meziročně nastal pokles již druhé čtvrtletí v řadě. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,1 % a meziročně klesl o 0,4 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) klesla ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně vzrostla o 0,6 %. Odlišný vývoj od HDP byl způsoben zejména změnami v dynamice vyplacených dotací na produkty od začátku roku. Mezičtvrtletní srovnání HPH nejvíce negativně ovlivnila skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (- 1 %). Pozitivně působil průmysl s růstem 0,2 % a peněžnictví a pojišťovnictví (+2,5 %).

Na meziročním růstu HPH (+0,6 %) se nejvíce podílel zpracovatelský průmysl +0,9 p. b. (růst o 3,8 %), informační a komunikační činnosti +0,4 p. b. (+5,6 %). Negativní vliv mělo stavebnictví -0,2 p. b. (-2,7 %) a skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství -0,2 p. b. (-1,3 %).

Meziroční vývoj HDP negativně ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu domácností -1,9 p. b. a změna stavu zásob -2,5 p. b. Pozitivně působily výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí +0,7 p. b., tvorba hrubého fixního kapitálu +0,8 p. b. a zahraniční poptávka + 2,5 p. b.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně klesly o 2,0 %, z toho výdaje na konečnou spotřebu domácností mezičtvrtletně vzrostly o 0,2 %. Růst nastal u výdajů za nákup předmětů krátkodobé spotřeby a služeb. Meziročně klesly výdaje na konečnou spotřebu domácností o 4,5 %. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně vzrostly o 0,3 % a meziročně o 3,3 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu vzrostla mezičtvrtletně o 3,4 % a meziročně o 2,5 %. Rostly investice do dopravních prostředků, ICT a ostatních strojů a zařízení, k čemuž přispěly hlavně sektory nefinančních podniků a vládních institucí. Naopak klesaly investice do obydlí a ostatních budov a staveb. Změna stavu zásob činila +57,1 mld. Kč, což bylo o 51,4 mld. Kč méně než ve stejném čtvrtletí předchozího roku.

Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami dosáhlo v běžných cenách hodnoty 100,9 mld. Kč, bylo tak o 101 mld. vyšší než ve stejném období předchozího roku. Vývoz klesl mezičtvrtletně reálně o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostl o 4,5 %, kde vývoj nejvíce ovlivnil růst vývozu elektrických zařízení a motorových vozidel. Dovoz klesl mezičtvrtletně o 1,2 % a meziročně vzrostl o 0,8 %.

Štítky: 

Podobné články

Důvěra spotřebitelů poklesla, podnikatelé jsou optimističtější

28. 11. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) ČSÚ, vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,3 bodu na hodnotu 93,1, při rozdílném vývoji jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 0,7 bodu na hodnotu 93,5 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,0 bodu na hodnotu 90,7. Čtěte více

DODO prodejcům umožní optimalizovat cenu dopravy a úroveň poptávky v reálném čase

13. 10. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: DODO)
Služba DODO do logistiky poslední míle přináší koncept dynamické cenotvorby, čímž reaguje na zvyšující se tlak zákazníků na rychlé doručení za co nejnižší ceny. Zavedení dynamického nacenění umožňuje optimalizovat cenu dopravy podle aktuální celkové poptávky v daném městě a tím koncovým zákazníkům poskytnout možnost využít rychlé doručení v den objednání zboží za atraktivnější ceny než kdy dříve. Čtěte více

Důvěra v ekonomiku se v září snížila

26. 9. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) ČSÚ, vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně snížil o 4,2 bodu na hodnotu 89,2, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 4,5 bodu na hodnotu 89,4 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,7 bodu na hodnotu 88,3. Čtěte více

Důvěra spotřebitelů se v srpnu snížila, celková důvěra v ekonomiku ale dále roste

25. 8. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se dle ČSÚ v srpnu meziměsíčně zvýšil o dva body na hodnotu 93,4 při rozdílném vývoji jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 2,8 bodu na hodnotu 93,9 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,7 bodu na hodnotu 91. Čtěte více