Fujitsu představilo nástroj pro stimulaci a urychlení partnerské spolupráce

24. 11. 2020. (redaktor: František Doupal, zdroj: Fujitsu)
Společnost Fujitsu ohlásila Ecosystem Platform, nejnovější krok ve vývoji svého partnerského programu SELECT. Tato platforma je navržena tak, aby pomohla partnerům uspět v dnešní náročné datové éře, a poskytuje dynamický prostor, kde mohou zákazníci a stávající i noví partneři spolupracovat, inovovat a vytvářet nové hodnoty.

Funkce platformy umožňují partnerům interagovat na mnoha úrovních, od propagace jejich vlastních řešení a inovací s přidanou hodnotou až po zveřejňování „výzev“ pro navázání spolupráce mezi partnery při přípravě a nasazování nových projektů zákazníků.

Koncoví zákazníci nyní usilují o implementaci nástrojů a technologií digitální transformace a snaží se udržet krok s rostoucími nároky na jejich IT prostředky, přičemž technologická řešení pro uskutečňování jejich ambicí jsou stále složitější. Často proto nastává situace, kdy žádný jednotlivý prodejce nemá dostatečně rozsáhlé odborné znalosti potřebné k dodání celého řešení. Fujitsu Ecosystem Platform podporuje vytváření partnerských vztahů a mikroaliancí pro sestavení a dodání kompletních zákaznických řešení. Podněcuje inovace a poskytuje přístup k podpoře potřebné pro uvádění nových, společně vytvořených řešení na trh.

Využití síly ekosystému

Fujitsu Ecosystem Platform je specializovaná platforma pro spolupráci, kde jsou oceňovány jedinečné schopnosti všech účastníků, a umožňuje profitovat partnerům všech typů a velikostí. Ti, kteří mají speciální dovednosti nebo vynálezy, zde mohou najít spojence, kteří jim pomohou uskutečnit jejich nápady, zatímco montážní firmy a integrátoři se budou podílet na větších projektech. Prodejci s přidanou hodnotou, poskytovatelé cloudových služeb a distributoři mohou pomocí Fujitsu Ecosystem Platform rozšířit svoje služby do dalších regionů nebo vertikálních úrovní a posílit nové aliance. Díky centralizovanému fondu zdrojů, na který se mohou podle potřeby napojit, mohou zúčastnění partneři soustředit investice na klíčové dovednosti svých firem – s důvěrou, že jiné potřebné odborné kompetence jsou dostupné prostřednictvím Fujitsu Ecosystem Platform.

Fernanda Catarino, vedoucí Fujitsu Channel Europe, poznamenala: „Stávající programy jsou pro obchodní kanály stále méně relevantní, protože nemotivují nové a rozvíjející se partnery k účasti na větších a komplexnějších zákaznických projektech. Naproti tomu program Fujitsu SELECT Partner a náš nový nástroj Ecosystem Platform pomáhají partnerům lépe plnit požadavky spojené s datovou transformací. Zjistili jsme, že partneři Fujitsu chtějí dodávat transformační řešení prostřednictvím vzájemné spolupráce. Díky platformě pro podporu spolupráce mezi partnery a existujícími mikroaliancemi tak můžeme katalyzovat inovace, které jsou zapotřebí pro další vlnu transformace.“

Různé potenciální úrovně zapojení

Fujitsu Ecosystem Platform nabízí partnerům různé úrovně zapojení. Centrem je platforma pro získávání kontaktů, která umožňuje vytvářet nové vztahy mezi partnery. SELECT partnerům usnadňuje nacházet kolegy s kompetencemi, které potřebují pro expanzi do dalšího regionu nebo pro společné zvládání větších projektů. Zákazníci i partneři mohou sdílet nové projekty zveřejňováním „výzev“ a vyhledávat potenciální spolupracovníky pomocí filtrů, například podle regionu, vertikálního sektoru nebo oblasti technických znalostí.

Ecosystem Platform také umožňuje účastníkům nabízet řešení, která mohou jejich partneři přeprodávat – například software specifický pro určitý sektor v kombinaci s hardwarem Fujitsu. To jim dává příležitost rozšířit dosah jejich intelektuálního vlastnictví a poskytnout ostatním partnerům snadný přístup k novým, progresivním řešením.

Katalyzátor pro vytváření nových hodnot

Pro partnery, kteří mají nápad na novou službu s přidanou hodnotou, ale potřebují pomoc s jejím uvedením na trh, je Fujitsu Ecosystem Platform katalyzátorem inovací a hlubší spolupráce. Partneři se mohou účastnit společných setkání založených na osvědčeném přístupu Human Centric Experience Design (HxD). Ta sdružují odborníky z různých oborů, včetně několika partnerů, zákazníků a společnosti Fujitsu, aby navrhli, a nakonec také dodali požadované řešení.

Kasia Borowska, generální ředitelka společnosti Brainpool AI, dodala: „Tento ekosystém řeší klíčový problém, kterému v současné době čelí mnoho firem, a to potíže s hledáním kvalitních interdisciplinárních technických zdrojů. Dělá to tak, že zprostředkovává spolupráci mezi těmi nejbystřejšími mozky a nejlepšími technologickými startupy v regionu, aby podnítil další inovace. Očekáváme, že nám tento progresivní přístup společnosti Fujitsu umožní spolupracovat s našimi kolegy na hledání nových aplikací pro AI a strojové učení.“

Klíčová fakta:

  • Nástroj Ecosystem Platform vznikl ve spolupráci s partnery s cílem podněcovat a podporovat spolupráci v široké komunitě partnerů a zákazníků;
  • Nástroj dokládá pokračující vývoj partnerského programu Fujitsu SELECT a jeho zaměření na posilování odborných znalostí a kompetencí partnerů;
  • Partneři všech typů a velikostí zde mohou získat různé výhody, najít spojence pro expanzi na trhu, spolupracovat na implementaci velkých projektů nebo spoluvytvářet řešení potřeb zákazníků.

Partneři mohou získat přístup do Ecosystem Platform zde.

Další informace se dozvíte např. i z videa níže.

Při příležitosti představení nové platformy jsme měli rovněž možnost krátce promluvit s Fernandou Catarino, která ve Fujitsu z pozice Head of Channel Europe řídí evropský partnerský prodej:

Je Evropa prvním regionem, kde je nástroj Fujitsu Ecosystem Platform oficiálně dostupný?

Ano, naši novou platformu skutečně jako první rozjíždíme v Evropě. Je to dáno především dynamickým a rychle se rozvíjejícím prostředím regionu a nároky a požadavky, které pramení z dnešní turbulentní doby „řízené daty“. Zároveň zde registrujeme velké množství již existujících i potenciálních nových partnerů, kteří by se mohli stát součástí této platformy a těžit z nabízených benefitů. Fujitsu Ecosystem Platform zároveň představuje další fázi partnerského programu Fujitsu Select a je důkazem naší práce na jeho neustálém rozvoji tak, aby odpovídal nejenom požadavkům dnešní doby, ale zejména nárokům partnerů a jejich zkušenostem a dovednostem. Zapojit se skutečně mohou partneři všechny typů i velikostí, kteří zde snadno najdou kooperující firmy, jež jim pomohou dostat se k novým příležitostem a novým trhům, kam by se sami o sobě dostávali jen s obtížemi. To jim umožní dodávat na trh komplexnější a rozsáhlejší projekty a ve výsledku tak lépe plnit potřeby a požadavky svých zákazníků.

Budou mít společnosti zapojené do Fujitsu Ecosystem Platform k dispozici kompletní portfolio technologií a služeb Fujitsu?

Partneři od nás mají k dispozici vše, co by mohli potřebovat. V zásadě tady vůbec nejde o produkty, technologie či služby, ale o pomocnou ruku pro partnery. Tato nová platforma vznikla právě pro partnery a za jejich značné pomoci, s cílem vytvořit silný a rozsáhlý ekosystém, který umožní našim partnerům růst. O bohatosti platformy budou do značné míry rozhodovat právě partneři, kteří sem mohou umisťovat své případové studie, vyvinutá řešení a jiné zajímavé projekty a nápady. V případě složitějších projektů zde navíc mohou hledat další firmy, které jim mohou poskytnout své znalosti, jež jim samotným aktuálně schází. Nároky a požadavky na IT se za posledních několik let výrazně změnily, a ne každý má takové možnosti, aby se orientoval ve všech možných a myslitelných oblastech dnešního digitálního světa. Vzájemná spolupráce tedy může být vhodným způsobem pro zajištění dalšího růstu.

Jaká máte očekávání ohledně počtu zapojených partnerů či zákazníků?

Rádi bychom samozřejmě zapojili maximální možné množství partnerů. Kromě stávajících partnerů, se kterými již spolupracujeme, samozřejmě hodláme zapojit také co nejvíce nových partnerů. Velmi zajímavá je pro nás v tomto ohledu např. startupová scéna, ze které se rekrutuje velké množství adeptů na členství v našich programech. Na startupy je zároveň potřeba pohlížet jako na něco nového, protože jejich potřeby se od potřeb již zaběhnutých společností často výrazně liší.

Jak plánujete mezi partnery Fujitsu Ecosystem Platform podporovat a propagovat?

Již jsem zmiňovala, že přicházíme s něčím novým, protože náš program Fujitsu Select i nástroj Fujitsu Ecosystem Platform se odklánějí od tradičního pojetí partnerských programů typických pro řadu jiných společností. A protože program vznikal s partnery a pro partnery, byli bychom velmi rádi, kdyby se zapojili všechny typy partnerů programu Fujitsu Select a společně s námi pokračovali v budování této platformy. Rozhodně tedy plánujeme propagaci skrze náš partnerský portál a další přímou komunikaci i skrze různé další dostupné kanály. Věříme, že se nám společně se stávajícími i novými partnery povede úspěšně rozvíjet spolupráci a k prospěchu všech zúčastněných stran vytvářet nové příležitosti a generovat přidanou hodnotu a zisky.

Video : 

Podobné články

Nová aliance All4Cyber chce bojovat proti kybernetickým hrozbám

30. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: All4Cyber)
V době, kdy se otázka kybernetické bezpečnosti stává stále zásadnějším momentem každodenní reality jednotlivců i organizací, vstupuje na český trh aliance All4Cyber. Zakládajícími členy All4Cyber jsou renomované společnosti Antesto, CNS, DATASYS, DATRON, IdStory a TeskaLabs. Čtěte více

OVHcloud spouští pražskou Lokální zónu a podporuje tak expanzi místních firem

29. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: OVHcloud)
OVHcloud, evropský lídr v oblasti cloudových technologií, oznámil spuštění své první pražské lokální zóny veřejného cloudu (Public Cloud Local Zone). Díky technologii společnosti GridScale, která je nejnovější akvizicí OVHcloud, může nyní celá skupina během několika týdnů spustit cloudové služby pro několik nových mezinárodních lokalit. Čtěte více

LAMA Plus získala ocenění „Nejlepší distributor spotřebního materiálu Brother“

23. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Lama Plus)
Společnost LAMA Plus byla společností Brother International CZ vyhlášena „Nejlepším distributorem spotřebního materiálu Brother“ za rok 2023/2024. Čtěte více

Jednotnou datovou platformu chce mít do tří let 70 % velkých českých firem

13. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Adastra)
Nadpoloviční většina firem přiznává, že má spoustu dat, ale pro uživatele je obtížné je najít nebo jim důvěřovat. Téměř 40 % firem navíc uvádí, že jejich technologické prostředí už nedostačuje současným potřebám. Jak velké organizace pracují s daty? Čtěte více