Ericsson a ZTE vyřešili spory o licence k patentům

1. 2. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Ericsson)
V dubnu 2011 podal Ericsson v Německu, Anglii a Itálii žaloby na firmu ZTE z důvodu porušení patentových práv Ericssonu k několika mobilním technologiím GSM a 3G/UMTS.

Obě strany nyní podepsaly mezinárodní dohodu o poskytování licencí k duševnímu vlastnictví a dohodly se na ukončení všech soudních sporů. 

„Ericsson vlastní nejrozsáhlejší soubor patentů v telekomunikačním odvětví a jejich počet je vyšší než 27 000. Každá společnost, která prodává mobilní zařízení nebo systémy, musí získat licenci od Ericssonu. Uzavřeli jsme více než 90 patentových dohod s různými prodejci po celém světě. Nyní do této skupiny patří i firma ZTE,“ prohlásil Kasim Alfalahi, ředitel pro duševní vlastnictví Ericssonu.

Firma ZTE podepsala dohodu o poskytování licencí k duševnímu vlastnictví za licenční poplatek, která je v souladu s principy spravedlivé, přiměřené a nediskriminující (tzv. FRAND) licenční odměny za přístup k části souboru patentů Ericssonu.