EMC zvyšuje efektivitu v prostředí Oracle

2. 7. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost EMC Corporation uvedla dvě nová řešení EMC Proven Solutions, která vylepšují efektivitu prostředí pro online zpracování transakcí OLTP a datových skladů společnosti Oracle díky pokročilému výkonu a ochraně dat.

Tato řešení EMC Proven Solutions byla důkladně otestována a opatřena dokumentací, která obsahuje příklady referenčních architektur a osvědčené postupy navržené tak, aby snížily celkové náklady na vlastnictví infrastruktury a zvýšily efektivitu IT. Zákazníci ze všech typů společností nyní mohou nasadit ve svých prostředích Oracle zjednodušený systém řízení ochrany informací s využitím špičkového softwaru společnosti EMC pro zálohování, replikaci a ochranu dat.

S tím, jak prostředí Oracle rostou, se zvyšuje poptávka po zjednodušeném řešení pro ochranu veškerých dat – aplikací, middlewaru i databáze – v systémech OLTP a datových skladech. Řešení EMC Enterprise Oracle Environment Cloning, Backup and Disaster Recovery pomáhají zákazníkům nasadit efektivní systém pro správu s využitím pokročilých softwarových produktů EMC, které umožňují:

• Vzdáleně replikovat data aplikací a middlewaru spolu s databází Oracle, což zajišťuje možnost úplného obnovení pomocí replikačního softwaru EMC SRDF (Symmetrix Remote Data Facility)
• Umožnit správci databází rychlé vytváření kopií informací z databáze Oracle v řádu minut, nikoli hodin či dní, s využitím softwaru EMC Replication Manager a EMC TimeFinder
• Zrychlit a zjednodušit správu zálohování terabajtových datových skladů Oracle do knihovny EMC Disk Library pomocí softwaru EMC NetWorker Module for Oracle a technologie replikace od společnosti EMC
• Provádět plánované a řízené zálohování a přesnější obnovování dat z databáze Oracle díky propojení modulu NetWorker Module for Oracle s nástrojem Oracle Recovery Manager (RMAN)

Středně velké společnosti se potýkají s prudkým růstem svých prostředí Oracle, která potřebují efektivně škálovat tak, aby si zachovala svůj vysoký výkon. Nová řešení EMC Proven Solutions založená na síťových systémech úložišť EMC CLARiiON CX s jednotkami Enterprise Flash Drives dovolují aplikacím Oracle citlivým na latenci dosáhnout maximálního výkonu a zároveň pomáhají držet pod kontrolou náklady, protože stejnou úlohu zvládne méně jednotek. Podporu těchto řešení zajišťují následující prvky:

• Referenční architektury pro optimalizované využití multiprotokolových úložišť, které zahrnují přístup vysoce výkonným k sítím SAN (storage area network), souborové systémy NFS zajišťující flexibilitu (včetně tzv. „pure NFS“ systémů) či integrované použití s funkcí Oracle Database Direct NFS zlepšující výkon
• Nové osvědčené postupy využití jednotek Enterprise Flash Disk v rámci síťových systémů úložišť EMC CLARiiON CX Podrobný přehled případů využití, jejich klasifikace a stanovení priorit využití jednotek Enterprise Flash Disk k maximalizaci výkonu a snížení nákladů prostřednictvím konsolidace infrastruktury úložišť
• Nové společné osvědčené postupy EMC Oracle Applied Technology pro spojení úložišť EMC CLARiiON CX-4 a softwaru EMC RecoverPoint s nástrojem Oracle DataGuard k úplnému obnovení dat aplikací, middlewaru Oracle Fusion a dat z databáze Oracle v případě havárie, pro vytvoření kontrolních bodů pro obnovení s ohledem na aplikace a také pro využití komprese ke snížení nákladů na šířku pásma

Řešení EMC Proven Solutions pomáhají zákazníkům rozpoznat a překonat problematická místa díky omezení rizik a zkrácení času, po kterém začne jejich informační infrastruktura generovat hodnotu. Společnost EMC využívá svých zkušeností a osvědčených technologií ve spojení se strategickými partnerstvími se společnostmi Cisco, Microsoft, Oracle, SAP a VMware a nabízí řešení, jež reagují na obchodní i technické nároky zákazníků.