Elektrowin vyplatil obcím téměř 2 000 000 Kč

12. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Elektrowin loni poskytl na zabezpečení sběrných dvorů bezmála 2 000 000 korun.

Neodborné rozebírání spotřebičů, při němž unikají do okolí nebezpečné látky, je stále velkým problémem, se kterým se kolektivní systém Elektrowin musí potýkat. Ve špatně zabezpečených sběrných dvorech a na dalších místech zpětného odběru pořád dochází ke krádežím už odebraných spotřebičů nebo jejich částí.
O odměny z motivačního programu mohou podávat žádost obce, které mají s kolektivním systémem Elektrowin uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru, příjemcem odměny může být obec i obcí určený provozovatel místa zpětného odběru.
Podrobná kritéria pro získání odměny z Motivačního programu 2009 jsou zveřejněna na webových stránkách společnosti a v jejích informačních materiálech.
Formulář žádosti o vyplacení odměny z Motivačního programu je k dispozici na webových stránkách zde v sekci sběr a svoz/obce/motivace ke zvýšení zpětného odběru.