Ekonomika okolo Salesforce v ČR do roku 2026 vytvoří asi 14 000 pracovních míst a obchodní příležitosti za 67 miliard korun

1. 10. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: Salesforce a IDC)
Společnost Salesforce představila závěry nové studie společnosti IDC, podle níž Salesforce a jeho ekosystém partnerů vytvoří v České republice do roku 2026 až 14 000 nových pracovních míst a přes 67 miliard korun nových obchodních příjmů.

Studie dále uvádí, že Salesforce je hnací silou obrovského růstu svého partnerského ekosystému v České republice, který do roku 2026 vydělá téměř 6,4 koruny na každou korunu příjmů Salesforce na místní úrovni.

Budování digitálních ústředí řeší naléhavé potřeby transformace

IDC předpovídá, že letos budou technologie spojené s cloudem představovat 27 % výdajů na IT v oblasti digitální transformace a v roce 2026 vzroste jejich podíl na 37 %, protože se podniky zaměří na budování svých digitálních ústředí, aby mohly odkudkoli podpořit úspěchy zákazníků a zaměstnanců. Práce na dálku, bezkontaktní zapojení zákazníků a snahy o udržitelnost jsou rozšířenější než kdykoli dříve a IDC očekává, že tento trend bude jen pokračovat.

Vzhledem k tomu, že stále více společností buduje svá digitální ústředí, která podporují rostoucí počet zaměstnanců pracujících na dálku, pomohly technologie Salesforce svým zákazníkům přizpůsobit se nejistotě – podporují práci na dálku a vzdálený kontakt se zákazníky a umožňují vyvíjet nové produkty v řádu týdnů, nikoli měsíců.

Společnost IDC také provedla průzkum mezi 525 podniky v osmi zemích světa, který se týkal nasazení cloudu a výhod i problémů cloud computingu. Celkem 74 % respondentů průzkumu uvedlo, že jejich organizace mají formální strategii digitální transformace a 97 % hodnotí cloud computing jako důležitý pro tuto strategii. Průzkum také zjistil, že řešení Salesforce celosvětově umožnila:

  • 47 % respondentů z řad zákazníků rozšířit počet svých zaměstnanců do více příměstských a venkovských oblastí.
  • 38 % respondentů z řad zákazníků rozšířit počet svých zaměstnanců o nové skupiny obyvatel (například rodiče v domácnosti a osoby se zdravotním postižením).
  • 36 % respondentů z řad zákazníků podporovat flexibilnější pracovní prostředí.

Technologie Salesforce mohou firmám pomoci také při plánování udržitelnější budoucnosti. Společnost IDC předpovídá, že v letech 2021 až 2024 by celosvětová migrace z on-premise softwaru do cloudu mohla ušetřit až miliardu tun CO2. Sama společnost Salesforce si stanovila za cíl usilovat o 100% obnovitelnou energii pro své globální operace do roku 2022 a v současné době poskytuje všem svým zákazníkům uhlíkově neutrální cloud. A podle zákaznického průzkumu společnosti IDC 39 % dotazovaných zákazníků hledí na Salesforce jako na zdroj podpory při dosahování vlastních cílů udržitelnosti.

Partnerský ekosystém Salesforce podporuje celosvětové zrychlení růstu

IDC předpovídá, že využívání cloudových služeb Salesforce a jeho ekosystému v České republice přinese letos v zákaznické základně téměř 13 miliard korun a v roce 2026 více než dvojnásobek – přes 28 miliard korun. Ekosystém partnerů Salesforce, kteří poskytují cloudové služby zákazníkům v České republice, je už dnes pětkrát větší než vlastní lokální zastoupení Salesforce – a podle IDC bude v roce 2026 více než šestkrát větší. Studie zjistila, že příjmy ekosystému Salesforce v České republice budou v roce 2026 podle prognózy 2,6krát vyšší než v roce 2020.

Partnerský ekosystém Salesforce má zásadní význam pro rozšíření Salesforce do společnosti všech velikostí napříč odvětvími – a právě partneři pomáhají našim zákazníkům dosahovat úspěchu,“ řekl Michal Mravináč, Regional Sales Manager společnosti Salesforce pro střední a východní Evropu. „S růstem Salesforce rostou i naši partneři – a my jsme odhodláni poskytnout našemu rozšiřujícímu se partnerskému ekosystému nástroje potřebné k tomu, aby uspěl na pracovním pozicích budoucnosti.

Salesforce otevírá cesty ke kariérním příležitostem

Až 24 % nových pracovních míst vytvořených v České republice v rámci zákaznické základny Salesforce v loňském roce využívá významné digitální dovednosti – například používání automatizačních nástrojů, internetu věcí (IoT) a dalších komplexních aplikací. Trailhead, bezplatná online vzdělávací platforma Salesforce, a její komunita Trailblazer, která toto vzdělávání urychluje prostřednictvím vzájemného sdílení znalostí a podpory, umožňují každému osvojit si digitální dovednosti pro rostoucí ekonomiku Salesforce.

V Salesforce nejde jen o vytváření nových technologií a kariérních příležitostí, musíme také k těmto novým pracovním místům připravit cesty. Naším posláním je poskytnout lidem nástroje, které potřebují k budování dynamické kariéry, firem a komunit společně se Salesforce a k prosperitě v digitálním světě,“ doplnil Mravináč.

Jak Salesforce vytváří pracovní místa

Salesforce má řadu programů a iniciativ, které pomáhají vytvářet pracovní místa budoucnosti a obsazovat je dobře připravenými kandidáty:

  • Komunita Trailblazer je globální síť milionů lidí, kteří si navzájem pomáhají osvojit si nové dovednosti a uspět se Salesforce. Komunita Trailblazer nabízí online platformu pro připojení odkudkoli a také více než 1 300 aktivních regionálních a zájmových skupin po celém světě. Členové sdílejí své rady a zkušenosti a vzájemně se podporují při budování kariéry a firem se Salesforce. K dnešnímu dni 3 z 5 členů komunity Trailblazer s připisují své účasti v komunitě zásluhu na získání nového zaměstnání nebo povýšení.
  • Trailhead umožnil více než 3,6 milionu lidí po celém světě naučit se žádané dovednosti pro zaměstnání budoucnosti. Díky Trailhead se mohou účastníci vzdělávat zdarma a odkudkoli a získat celosvětově uznávaná osvědčení pro kariéru v ekosystému Salesforce. Trailhead poskytuje řízené kariérní cesty pro role v Salesforce a zavádí tři nové role, které vytvářejí vstupní body do některých z nejrychleji rostoucích oborů současnosti: Marketér, Prodejce a Designér.
  • Salesforce Talent Alliance je iniciativa, která propojuje partnery s uchazeči o zaměstnání vyškolenými v Salesforce prostřednictvím Trailhead a přivádí nové talenty do rychle rostoucího ekosystému. V letošním roce jsou dva partneři Talent Alliance držiteli ocenění Salesforce Partner Innovation Awards za prokázání vynikajících výsledků v rozšiřování ekonomiky Salesforce prostřednictvím školení a najímání nových a různorodých talentů:
  • Společnost Cognizant ve spolupráci se Salesforce, Univerzitou v Montaně a ATG vytvořila 12týdenní placený školicí program pro Salesforce nazvaný Aim Higher, který za poslední dva roky připravil více než 175 nových konzultantů s kvalifikací pro Salesforce.
  • Společnost Bucher + Suter je ISV partnerem Salesforce, který podporuje a sponzoruje společnost Noser Young, která je předním IT školitelem ve Švýcarsku. Prostřednictvím partnerství s Noser Young přijímá společnost Bucher + Suter každoročně učně, kterým pomáhá se vzděláváním v oblasti IT.

Co je to ekonomika Salesforce?

IDC definuje „ekonomiku Salesforce“ jako vliv společnosti Salesforce a jejího partnerského ekosystému na ekonomiku jako celek. Zahrnuje příjmy a pracovní místa přímo generovaná v zákaznické základně Salesforce na základě využívání cloudových služeb Salesforce a jejích partnerů, stejně jako pracovní místa nepřímo vytvořená díky místním výdajům přímých zaměstnanců a samotné společnosti Salesforce a jejích partnerů.

Mnohostranný partnerský ekosystém společnosti Salesforce je hnací silou masivního růstu ekonomiky Salesforce a zahrnuje:

  • Partnerský ekosystém Salesforce, který může zákazníkům pomoci k rychlejšímu růstu. Během celé cesty zákazníka partneři vyplňují bílá místa technologických znalostí a nabízejí řešení napříč produkty, odvětvími a regiony. Partnerský ekosystém Salesforce zahrnuje konzultační partnery, nezávislé dodavatele softwaru (ISV) a prodejce, kteří přinášejí sílu aplikací a odborných znalostí pro řešení jakýchkoli problémů zákazníků
  • Salesforce AppExchange, spuštěné v roce 2006, je největším světovým tržištěm podnikových cloudových aplikací s více než 6 700 partnerskými nabídkami a více než 9 miliony instalací.

[Přehled IDC Salesforce Economy 2021 z pohledu nových pracovních míst, nových příjmů i partnerského ekosystému najdete zde.]

Podobné články

Pokles důvěry v ekonomiku se nezastavil ani v říjnu

26. 10. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se podle zprávy ČSÚ meziměsíčně opět snížil, tentokrát o 0,9 bodu na hodnotu 95,3, přičemž poklesly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 0,6 bodu na hodnotu 94,7 a indikátor důvěry spotřebitelů o 2,2 bodu na hodnotu 98,5. Čtěte více

Celková důvěra v ekonomiku klesá již třetí měsíc v řadě

29. 9. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Souhrnný indikátor důvěry, vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně potřetí v řadě snížil, tentokrát o 2,4 bodu na hodnotu 96,2, přičemž poklesly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se snížil o 1,8 bodu a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 5,3 bodu. Čtěte více

Napříč celou ekonomikou došlo k oživení

21. 9. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Odvolání restriktivních opatření, která omezovala činnost části obchodu a služeb, dalo české ekonomice ve 2. čtvrtletí potřebný růstový impuls. Růst hrubého domácího produktu tak byl stimulován především domácí poptávkou. Oživení se nevyhnulo ani trhu práce. Čtěte více

HDP meziročně vzrostl o 8,2 %

3. 9. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 1,0 % a meziročně o 8,2 %. Pozitivní mezičtvrtletní vývoj HDP byl podpořen zejména růstem konečné spotřeby domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Čtěte více