Edge computing v roce 2023

6. 2. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Red Hat)
Odborníci společnosti Red Hat se zamysleli nad vývojem v oblasti edge computingu. Obrovské příležitosti přinese podle prognózy edge computing poskytovatelům služeb, o slovo se ale přihlásí i hybridní aplikační cloudy pro okraj sítě a prosadí se zde i umělá inteligence.

„V odvětví telekomunikací začali poskytovatelé služeb využívat nativně cloudové nasazení svých základních síťových aplikací a digitálních služeb pro sítě 5G. Na cloudové RAN (rádiové přístupové sítě) bude v roce 2023 kladen větší důraz, spolu se snahou o zdokonalení multi-cloudových partnerství a strategií pro edge computing,“ odhadl Ian Hood, hlavní stratég pro globální průmyslová odvětví ve společnosti Red Hat. „Mnoho poskytovatelů služeb bude i nadále sledovat strategii, která jim umožní urychlit nasazování 5G a zároveň nabídnout inovativní služby edge computingu podnikovým zákazníkům v klíčových průmyslových odvětvích, jako jsou výroba, automobilový průmysl, energetika a maloobchod. Očekáváme, že poroste využívání umělé inteligence a strojového učení (AI/ML) pro optimalizaci efektivity sítě a hybridních edge cloudů.“

Existují významné příležitosti k růstu výnosů a poskytovatelé služeb i nadále stojí před výzvou, jak jich dosáhnout při současném snižování provozních nákladů, vyřešení rostoucího množství a intenzity kyberbezpečnostních hrozeb a plnění cílů udržitelnosti. Poskytovatelé služeb budou nadále zdokonalovat své zabezpečení prostřednictvím přístupu nulové důvěry a pečlivě zkoumat svůj dodavatelský řetězec softwaru, včetně požadavků na softwarový kusovník (SBOM), aby bylo možné sledovat původ veškerého softwaru a digitálních podpisů pro sledování a kontrolu změn v průběhu životního cyklu návrhu a nasazování softwaru.

Proces digitální transformace s cílem modernizovat aplikace a přejít na nativně cloudové mikroslužby nebyl doposud tak rozšířený, jak mnozí očekávali. A to zejména proto, že poskytovatelé služeb využívají mnoho aplikací od třetích stran. Rostoucí provozní složitost, omezená dostupnost kvalifikovaných zdrojů a zvýšené náklady na migraci přiměly poskytovatele služeb poohlédnout se po inovacích s využitím open source. V následujícím roce se budou snažit rozšířit rozsah DevSecOps ve svých softwarově definovaných prostředích od vývoje aplikací až po konfiguraci síťové infrastruktury.  

S pokračujícím zaměřením na distribuované aplikace a služby edge computingu v rostoucím měřítku lze očekávat růst hyperautomatizace ve všech oblastech podniku, jako jsou IT, sítě, aplikace a infrastruktura. Již jsme zaznamenali počáteční využití zero-touch provisioningu a nasazení pro RAN, které se rozšíří na multi-access edge computing (MEC) i na podnikové služby a aplikace edge computingu.

Mnoho telekomunikačních organizací využívá služby od více poskytovatelů hyperškálovatelných služeb a zároveň buduje své lokální implementace na podporu různých oblastí podnikání. Možnost bezpečné distribuce aplikací s přístupem k akceleraci dat a prostředkům GPU pro AI/ML, při současném splnění předpisů o suverenitě dat otevírá novou éru budování aplikačních cloudů nezávislých na základní síťové infrastruktuře.

Edge AI

V roce 2023 se očekává i významný přenos inference umělé inteligence z cloudu na okraj sítě, uvedl Salim Khodri, Edge go-to-market specialista pro oblast EMEA ve společnosti Red Hat a vysvětlil, proč bude v roce 2023 AI tak důležitá pro edge computing:„Dnes jsou technologie umělé inteligence (AI) nebo strojového učení (ML) rozšířeny spíše v centralizovaných datacentrech nebo ve veřejném cloudu. Ale nové trendy Průmyslu 4.0, s výrazným nárůstem inteligentních zařízení internetu věcí (IoT) nasazených na okraji sítě, jsou prostředkem ke změně, aby se inference, tedy odvozování závěrů ze získaných dat, prováděly blíže ke koncovému uživateli, protože na okraji sítě roste potřeba zpracování dat v reálném čase. Vezměme si jako příklad samořídící automobily, kde by nekonzistentní latence mohla výrazně zvýšit riziko jejich nehod.“

Inferencování v centralizovaném cloudu navíc vyžaduje přesun dat mezi výpočetními prvky. To stojí nejen čas a peníze, ale je to také spojeno s problémy s omezenu šířkou pásma. Kromě problémů s latencí a šířkou pásma jsou dalším faktorem, pokud jde o zpracování a analýzu velkého množství dat v cloudu, také náklady. Využití umělé inteligence a strojového učení k řešení potřeb v téměř reálném čase na okraji sítě proto vyžaduje přesunutí inferencí AI z cloudu na okraj sítě, aby bylo možné využít nízké latence a úspory šířky pásma sítě. 

Inferencování AI na okraji sítě ale není snadné

I když očekáváme, že v roce 2023 se bude mnoho organizací zabývat Edge AI, existují některé jedinečné problémy s inferencováním na okraji sítě, které je třeba vzít v úvahu. Zaprvé, správa AI na okraji sítě může být časově náročná a nákladná, pokud máte desítky nebo tisíce zařízení, která je třeba instalovat a udržovat. Další výzvou je také zabezpečení architektury edge computingu s více lokalitami, které mohou mít minimální nebo žádné kapacity IT. Zabezpečení přitom musí být řešeno komplexně (end-to-end), tedy od cloudu až po okraj sítě. U umělé inteligence zpracovávané na okraji sítě musí být vždy chráněny i podnikové aplikace pracující s duševním vlastnictvím a důvěrnými daty získanými ze senzorů. Organizace, které chtějí využívat Edge AI, budou navíc muset spravovat vysoký počet lokalit rozptýlených po celém území. Budou muset hledat způsob, jak tyto aplikace AI trénovat, implementovat a provozovat na okraji sítě a využívat možností automatizovaného nasazení a správy životního cyklu, které jsou obecně dostupné v on-premise prostředí nebo ve veřejném cloudu.

Řízení AI na okraji sítě je především o kontrole

Podle dříve popsaných výzev je řízení umělé inteligence na okraji sítě tak dobré, jak dobrou kontrolu nad ní máte. Provozování aplikací umělé inteligence na okraji sítě bude vyžadovat určitou hloubkovou kontrolu, aby bylo možné je provozovat bezpečně a ve velkém měřítku, abyste měli jistotu, že ať se stane cokoli, poznatky, které jste shromáždili pro rozhodování založené na datech, jsou vždy k dispozici a bezpečně chráněné.

Lze tedy očekávat, že při úvahách o přechodu na Edge AI bude mnoho organizací hledat hybridní cloudovou platformu s centralizovanou správou a zabezpečením, která pomůže vytvářet, provozovat, řídit a škálovat nasazení AI na desítkách až tisících serverů provozovaných na okraji sítě. To podporuje ambice rychle zavést umělou inteligenci do sítí maloobchodních prodejen, skladů, nemocnic, továrních hal a dalších podobných míst. Kromě toho, že to pomůže zjednodušit provoz, bude mnoho organizací uvažovat o centralizované správě pro Edge AI, protože to může pomoci snížit náklady, a tím učinit AI na všech místech dostupnější a praktičtější.

Autoři:

Ian Hood, hlavní stratég pro globální průmyslová odvětví ve společnosti Red Hat
Salim Khodri, Edge go-to-market specialista pro oblast EMEA ve společnosti Red Hat

Podobné články

HPE Aruba Networking: přístupové body Wi-Fi 7 řady 730

4. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Hewlett Packard Enterprise)
Nové bezdrátové přístupové body řady 730 s Wi-Fi 7 představují komplexní IT řešení na okraj sítě, připravené pro implementaci technologií umělé inteligence. Nabízí bezpečné a výkonné připojení pro záznam a přenos dat pro trénink umělé inteligence a automatické vyvozování. Čtěte více

Výhled IT prodejního kanálu na rok 2024 a dále

11. 4. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Eaton)
Navzdory přetrvávajícím problémům vykazuje světový trh s IT po třech letech nepříznivých okolností známky oživení. Předpokládá se, že v roce 2024 vzrostou celosvětové dodávky osobních počítačů o osm procent a o stejné procento se zvýší i výdaje na IT oproti předchozímu roku. Co tedy bude toto oživení trhu znamenat pro IT prodejní kanál v nadcházejících měsících? Čtěte více

Rok 2024 podle Dellu: Demokratizace AI, rozšíření moderního edge a princip zero trust

26. 12. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Dell Technologies)
Společnost Dell Technologies zveřejnila předpovědi pro rok 2024, které vypracoval John Roese, její globální technologický ředitel, a které zdůrazňují nové trendy, jež budou formovat odvětví informačních technologií v následujících letech. Čtěte více

Red Hat představil novinky v otevřeném hybridním cloudu

15. 11. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: Red Hat)
Red Hat představil na konferenci KubeCon 2023 přínosy své vize otevřeného hybridního cloudu. Oznámil zde řadu inovací z oblasti edge computingu a uvedl zajímavé aktualizace svých produktů. Odhalena byla i očekávaná vylepšení pro vývojáře a vize společnosti pro umělou inteligenci a automatizaci. Čtěte více