Důvěra v ekonomiku se v dubnu zvýšila

27. 4. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se podle ČSÚ meziměsíčně zvýšil o 7,7 bodu na hodnotu 94,7, přičemž vzrostly obě jeho složky. Oproti dubnu loňského roku, kdy se naplno projevily dopady první vlny pandemie koronaviru, jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů na vyšší úrovni.

Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 7,1 bodu na hodnotu 94,8 a indikátor důvěry spotřebitelů o 9,9 bodu na hodnotu 93,9.

„Předpokládaný růst tempa výrobní činnosti v průmyslu a především očekáváné zlepšení poptávky a ekonomické situace podniků v odvětvích obchodu a služeb, motivované zřejmě avizovaným postupným rozvolňováním ekonomiky, byly zdaleka nejvýznamnějšími faktory růstu dubnové důvěry podnikatelů,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

V dubnu se důvěra v ekonomiku mezi spotřebiteli po tříměsíčním poklesu zvýšila. Indikátor důvěryvzrostl o 9,9 bodu na hodnotu 93,9. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace se po třech měsících snížil.Obavy z růstu nezaměstnanosti sicepoklesly, ale podíl spotřebitelů očekávajících její zvýšení zůstává vysoko nadprůměrný. Obavy spotřebitelů ze zhoršení vlastní finanční situace se oproti březnu téměř nezměnily. Vzrostl ale počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky. Obavy z růstu cen jsou stále vysoké. Meziročně je důvěra spotřebitelů vyšší.

V odvětví průmyslu se v dubnu důvěra v ekonomiku zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 6,9 bodu na hodnotu 102,3.Podíl průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se meziměsíčně snížil. Stav zásob hotových výrobků se oproti březnu téměř nezměnil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se výrazněji zvýšil. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka, kterou uvedlo přibližně 30 % respondentů, následovaná nedostatkem materiálu a zařízení, jenž limituje 24 % respondentů. „Nedostatek materiálu a zařízení označilo za hlavní bariéru růstu produkce vůbec největší procento respondentů od počátku sledování,“ uvedla Silvie Vyplašilová z oddělení konjunkturálních průzkumů. Meziročně je důvěra podnikatelů v průmyslu vyšší. 

Využití výrobních kapacit podniků ve zpracovatelském průmyslu v dubnu dosáhlo téměř 85 %, což je o něco méně než v předchozím čtvrtletí. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami, přibližně stejně jako v lednu, na 12 měsíců.

Z výsledků šetření o investicích, které probíhalo v průběhu března a první poloviny dubna, vyplývá, že podniky ve zpracovatelském průmyslu očekávají v roce 2021, po výrazném poklesu v loňském roce (o 15 %), růst investic přibližně na úrovni 11 %.

„Očekávané investice by se v tomto roce měly týkat převážně obnovy stávajících výrobních zařízení a rozšíření výrobních kapacit. Méně už pak pořízení nových technologií,“ dodala Silvie Vyplašilová.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 5,5 bodu na hodnotu 110,9. V dubnu se meziměsíčně zvýšil podíl podnikatelů považujících svou současnou poptávku po stavebních pracích za nedostatečnou. Zároveň se snížil podíl respondentů očekávajících v příštích třech měsících zvýšení stávajícího počtu zaměstnanců. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 32 % respondentů) a nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 25 % respondentů). Oproti dubnu 2020 je ovšem důvěra ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra podnikatelů zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 8,0 bodu na hodnotu 94,9. Ve srovnání s březnem se zvýšil podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou. Zároveň se výrazně zvýšil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců. A k mírnému zvýšení došlo i u stavu zásob zboží na skladech. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v obchodě vyšší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se zvýšila. Indikátor důvěry v dubnu vzrostl o 8,6 bodu na hodnotu 85,4. Hodnocení současné ekonomické situace podniků ve službách se v meziměsíčním srovnání zlepšilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se oproti březnu výrazně snížil. Zároveň se výrazně zvýšil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. Nejvíce respondentů ve službách (36 %) uvedlo jako hlavní bariéru růstu produkce ostatní bariéry, související pravděpodobně s preventivními opatřeními proti šíření nemoci covid-19. Druhou nejvýznamnější bariérou byla nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 33 % respondentů). Ve srovnání s dubnem loňského roku je důvěra ve vybraných službách vyšší.

Štítky: 

Podobné články

Růst tržeb v české ekonomice zaznamenaly pouze informační a komunikační činnosti

11. 5. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSÚ)
V 1. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy podle ČSÚ meziročně reálně snížily o 7,9 %, bez očištění o 8,4 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 0,5 %. Čtěte více

Jarní propad ekonomiky se ve 4. čtvrtletí neopakoval

22. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
V roce 2020 došlo k nejhlubšímu ekonomickému propadu v historii samostatné České republiky. Ačkoli byla ve 4. čtvrtletí roku 2020 znovu zpřísněna protiepidemická opatření, podobně hluboký propad jako ve 2. čtvrtletí se již neopakoval. Čtěte více

Maloobchod v lednu klesl, rostly pouze nákupy přes internet

16. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSÚ)
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v lednu podle ČSÚ snížily reálně o 6,5 %, bez očištění o 9,0 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 6,6 %. Čtěte více

HDP v roce 2020 klesl o 5,6 %

4. 3. 2021. (redaktor: František Doupal, zdroj: ČSU)
Hrubý domácí produkt klesl v roce 2020 o 5,6 %. Ve 4. čtvrtletí HDP meziročně klesl o 4,7 % a mezičtvrtletně rostl o 0,6 %. Čtěte více