DNS obdržela tři certifikace ISO

11. 7. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: DNS)
Společnost DNS získala certifikaci systému managementu kvality dle ISO 9 001, systému řízení environmentální politiky dle ISO 14 001 a systému řízení bezpečnosti informací dle ISO 27 001. Tím potvrdila vysokou kvalitu svých služeb a interních procesů.

DNS získala certifikací na management kvality dle ČSN EN ISO 9 001 : 2008 na všechny hlavní činnosti firmy: projekční, školící a poradenská činnost v oblasti ICT a distribuce ICT. Samotným certifikacím předcházel postupný proces zdokonalování interních procesů, které se již příznivě projevily na efektivitě zakázek i spokojenosti klientů. ISO 9 001 : 2008 je nejnovější verzí všeobecně respektované normy kvality řízení. Dává akcionářům, zákazníkům a dalším zúčastněným stranám jistotu, že společnost svou činnost vykonává na základě správně definovaných a efektivně prováděných procesů.

Společnost DNS se vydala cestou plnění požadavků integrovaného systému, který environmentální dopady spojené s fungováním firmy opravdu snižuje. Splnila tak normu EN ISO 14 001 : 2 004, tedy certifikaci systému environmentálního managementu. ISO 14 001 : 2 004 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na řízení procesů ve vztahu k životnímu prostředí. Organizace, která chce získat tuto certifikaci, musí prokázat, že sleduje potenciální rizika a dopady své činnosti na životní prostředí a systematicky pracuje na jejich snižování, což společnost DNS v rámci auditu prokázala.

Společnost DNS dále zavedla v rámci zdokonalování procesů uvnitř firmy Information Security Management System (Systém řízení informační bezpečnosti podle mezinárodního standardu ISO 27 001 : 2 005), čímž výrazně zvýšila vlastní konkurenceschopnost, kredibilitu a rozšířila tak seznam získaných certifikátů ISO standardů. ISO 27 001 : 2 005 je norma zaměřená na řízení bezpečnosti informací. Dává jistotu, že si společnost uvědomuje, jak jsou informace cenné, podniká potřebné kroky (technické, organizační i personální) k jejich ochraně. Tyto kroky mají povahu uceleného systému a jsou popsány ve směrnicích, kterými se společnost řídí.

„Získání těchto certifikátů je pro nás potvrzením vysoké úrovně služeb, kterou dlouhodobě nabízíme, a je dobrým signálem pro naše stávající i potenciální klienty. Díky těmto certifikacím společnost DNS splnila jeden ze svých záměrů, kterým bylo zefektivnit procesy v rámci firmy a zaručit klientům vysoký standard poskytovaných služeb. Zároveň bych rád poděkoval všem, kteří se na přípravě a procesu certifikací podíleli,” dodal Martin Skalík, finanční a správní ředitel DNS, který měl celý proces certifikace na starosti.

Společnost DNS získala certifikáty ISO u prestižního certifikačního orgánu Verification 4 Systems, Czech Republic Branch, organizační složka. Díky tomu se resellerům spolupracujícím s DNS otevírá další možnost a to dodávat do firem, které tyto certifikáty vyžadují.

Štítky: 

Podobné články

Na Jupiter s Hitachi a DNS

25. 10. 2019. (redaktor: Michala Benešovská, zdroj: DCD Publishing, DNS)
Při příležitosti představení nového enterprise řešení Jupiter připravily společnosti Hitachi Vantara a DNS prezentaci ve velkém stylu. Akce se odehrála 17. října ve 109 metrech nad zemí v prostorách pražské restaurace Aureole, díky čemuž si mohli návštěvníci užít nejen krásný výhled na Prahu, ale být také o něco blíže Jupiteru. Čtěte více
Účastníci turnaje DNS 9ers Golf Cup před vyhlášením výsledků

DNS 9ers Golf Cup v Motole

12. 7. 2013. (redaktor: Richard Voigts, zdroj: DCD Publishing)
Už čtvrté kolo 9ers Golf Cupu pořádaného DNS pro partnery HP se tentokrát odehrálo na greenech v Golf Clubu Motol. Hrálo se o plakety a hodnotné ceny, celkem přijelo téměř dvacet účastníků z řad partnerů DNS. Mediálním partnerem byl Reseller Magazine a Reseller Magazine OnLine. Čtěte více
Petr Václav, produktový manažer divize Dell ve společnosti DNS

DNS: Petr Václav

2. 7. 2013. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: DNS)
Tým divize Dell společnosti DNS v červnu posílil Petr Václav, který nastoupil na pozici produktového manažera. Čtěte více

DNS představilo vlastní prostředí pro testování – LiveLab

20. 6. 2013. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: DNS)
Divize Infrastruktura společnosti DNS nabídla svým obchodním partnerům další přidanou hodnotu. V červnu tohoto roku spustila LiveLab, prostředí pro vyzkoušení funkčnosti a vlastností technologií vybraných výrobců. Čtěte více