Dle HP je správa dokumentů klíčová pro podniky

12. 5. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Správa dokumentů je dnes jedním z klíčových faktorů výkonnosti podniku. Organizace věnují zvýšenou pozornost svým základním procesům a bedlivě sledují svůj poměr mezi elektronickými a tištěnými dokumenty.

Současně bude při zavádění systémů pro správu dokumentů v příštích 12 až 18 měsících kladen důraz na úsporu nákladů, což bude základní měřítko jejich účinnosti – soudí Axel Luedemann, Enterprise Solutions Consultant, HP Imaging and Printing Group, EMEA.
Zavádění systémů pro správu dokumentů na podnikové úrovni bylo až dosud motivováno celou řadou faktorů, jako jsou provozní efektivita, zajištění shody s celopodnikovými zásadami a procesy, zajištění bezpečnosti či dopad na životní prostředí.
Podle studie AIM 2008 obchodní asociace dodavatelů řešení pro správu dokumentů zaměřené na aktuální stav odvětví uvedlo 32 % dotázaných firem jako hlavní důvod zavedení systému pro správu dokumentů „zvyšování efektivity“. Druhým nejvýznamnějším faktorem (28 %) bylo „urychlení procesů a zvýšení pohotovosti“. Faktory jako „lepší služby zákazníkům“, „shoda s legislativou“ či „úspora nákladů“ uvedlo méně než 7 % dotázaných firem.
Nový pohled na poměr „P/E“
Podle Luedemanna jsou systémy pro správu dokumentů tak významné proto, že se většina podniků stále nedokáže obejít bez procesů založených na tištěných textech.
Avšak koncoví uživatelé – ať už zaměstnanci nebo zákazníci – jsou na tištěné dokumenty zvyklí a používají je k analýzám, revizím a rozhodování. Podle analytické společnosti Quocirca digitální komunikace ve skutečnosti objemy tisku zvýšila. Výzkumný ústav Lyra pak popisuje celosvětový nárůst inkoustového a laserového tisku v letech 2000 až 2007 jako „nevídaný“.