Devíti lidem z deseti vyhovuje styk s lékařem na dálku

31. 7. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Postoje pacientů k poskytování lékařské péče na dálku zkoumal pilotní projekt Cisco HealthPresence, který proběhl ve skotském Aberdeenu a kalifornském San Jose. Jeho výsledky jsou pozitivní.

Více než 95 procent pacientů uvedlo, že jim tato forma kontaktu s lékařem vyhovuje a více než 90 procent by ji doporučilo svým známým. Hlavním přínosem lékařských vyšetření na dálku je možnost poskytovat zdravotní péči v odlehlých venkovských oblastech, kde nejsou dostatečně zajištěny základní lékařské prohlídky.

Technologie Cisco HealthPresence kombinuje možnosti videokonferenčního systému Cisco TelePresence propojeného s lékařskými přístroji. Umožňuje zprostředkovat přímý kontakt lékaře a pacienta, přičemž vyžaduje pouze asistenci vyškoleného pracovníka. Ten se při vyšetření řídí instrukcemi lékaře, který může být vzdálen i stovky kilometrů. Lékař pak pomocí lékařského vybavení, jako je například stetoskop, tonometr, pulsní oxymetr a další určí diagnózu pacienta. Přenos dat probíhá po vysoce zabezpečené lince a pacientovi je zaručena stejně důvěrná atmosféra jako při návštěvě lékařské ordinace. To potvrzuje i 95 procent účastníků pilotního projektu, kteří po prohlídce uvedli, že měli pocit naprosté diskrétnosti.

Výsledky pilotního projektu Cisco HealthPresence, Aberdeen, Skotsko
V Královské nemocnici ve skotském Aberdeenu i nadále testování Cisco HealthPresence pokračuje a zjišťují se reakce pacientů na tento druh lékařské péče. Ošetřováni jsou pouze pacienti, kteří nejsou svými zraněními ohroženi na životě. Výzkum zde probíhá od ledna 2008 a zúčastnila se ho řada pacientů ve věkovém rozmezí od 16 do 75 let.

Zjištěné reakce pacientů:

  • 99 procent pacientů uvedlo naprostou spokojenost s průběhem vyšetření
  • 95 procent pacientů tuto návštěvu považovalo za velmi diskrétní
  • 93 procent by ji doporučilo svým známým

Výsledky pilotního projektu Cisco HealthPresence, San Jose, Kalifornie, USA
Stejně pozitivní výsledky pocházejí i ze San Jose z Kalifornie, kde se výzkumu zúčastnili zaměstnanci centrály společnosti Cisco. Zde bylo s vyšetřením spokojeno 97 procent vyšetřených, 98 procentům nevadilo při lékařské prohlídce využití technologie a 90 procent by tuto službu doporučilo. Cisco díky pozitivní reakci svých zaměstnanců plánuje projekt rozšířit i na svá ostatní pracoviště na území Spojených států.

Shashi Kiran, pacient ze San Jose, byl překvapen, že se návštěva téměř nelišila od běžné prohlídky u lékaře. „Čekal jsem velký rozdíl v přístupu a v určování diagnózy oproti návštěvě u rodinného lékaře, ale byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že až tak velký rozdíl ve vyšetření nebyl. Naopak bylo určení diagnózy mnohem rychlejší a kvalita poskytnuté péče byla mnohem vyšší než jsem očekával. Jediným rozdílem bylo, že prohlídka proběhla na pracovišti, a tím pádem mi ušetřila čas, který bych jinak strávil cestou k lékaři a zpět,“ konstatuje Shashi Kiran.