Daňová přiznání inteligentními formuláři

12. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Více než 100 000 obyvatel ČR přiznávalo příjem ke zdanění pomocí inteligentních formulářů 602XML.

Téměř 150 000 uživatelů si v letošním roce stáhlo inteligentní formuláře 602XML pro snadné podání daňového přiznání.
Otevřením inteligentního formuláře 602XML dostal uživatel na obrazovku přesný obraz daňového přiznání – s kontextovou nápovědou, automatickým dopočítáváním kolonek, kontrolou úplnosti vyplnění a upozorňováním na povinné přílohy. Poměrně složitý formulář tak bylo možné vyplnit za několik minut. Stejně jako v předchozích letech, i letos tyto výhody inteligentních formulářů využívali ve větší míře ty, kdo daňové přiznání podávali na poslední chvíli.
Plátce vybavený elektronickým podpisem mohl daňové přiznání podat elektronicky. Většina uživatelů je však vytiskne, odešle na papíře a ve svém počítači archivuje ve formátu PDF.
Asi 15 000 lidí si stáhlo inteligentní formulář daňového přiznání pro právnické osoby (podniky). Desetitisíce stažení zaznamenaly i inteligentní formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro Českou správu sociálního zabezpečení.