Další expanze Altronu na východ

27. 5. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Další expanze na trhy východní Evropy a Balkánu, specializace na komplexní řešení pro datacenter a podporu provozu kritických aplikací, vývoj vlastních řešení v oblasti chlazení i rozvoj vlastních služeb, to je směr, kterým se vydává skupina Altron.

Ta prošla v uplynulých letech dynamickým vývojem a výrazný posun v jejím dalším směřování symbolizuje také nové logo, které představila odborné veřejnosti i obchodním partnerům v první den odborného kongresu Data Center World 2009.

Vedle regionální expanze se skupina Altron zaměří na intenzivní rozvoj služeb, které s sebou přinesou nové produkty a řešení, která specialisté v Altronu vyvíjejí. Z dodavatele záložních zdrojů a motorgenerátorů se Altron nejprve v minulosti přeorientoval na datová centra a vyrostl z dodavatele technologických celků v systémového integrátora. V posledních letech se vedle systémů síťového a záložního napájení začal soustředit i na chlazení datových center a rozšířil také portfolio služeb, a to nejen na poli provozu, servisu a monitoringu, ale zejména v oblasti konzultací, auditů a studií.

Nové logo, které pochází z dílny Studia Najbrt grafika Aleše Najbrta, vychází z dlouholeté tradice modrého loga skupiny a grafický prvek umožní jednoznačnou identifikaci společností, které do skupiny ALTRON patří. Aleš Najbrt byl i autorem loga, které skupina ALTRON dosud používala.

Odborný kongres Data Center World 2009 se letos věnuje optimalizaci datových center jako cestě ke Green IT a omezování vlivu provozu IT na životní prostředí. Odborníci seznámí posluchače se současnou praxí v návrhu, realizaci a provozu kritické infrastruktury datových center s důrazem na celý jejich životní cyklus. Setkání se koná od 26. do 28. května v pražském hotelu Praha. Více informací a detailní program kongresu Data Center World 2009 – 10th Conference & Expo by Altron najdete zde.