ČR je šestnáctá na světě v krádežích e-mailových účtů

25. 9. 2023. (redaktor: František Doupal, zdroj: CRIF )
V prvních šesti měsících roku 2023 podle společnosti CRIF dále sílily podvodné aktivity počítačových zločinců po celém světě. Výrazně vzrostl počet účtů, jejichž přihlašovací údaje byly kompromitovány, často v kombinaci s dalšími údaji, které jsou pro hackery nesmírně cenné.

Vzrostl i počet varování na výskyt odcizených údajů uživatelů na dark webu odeslaných bezpečnostní službou společnosti CRIF, a to na 911 960. To představuje 17,9% nárůst oproti druhé polovině roku 2022. Oproti tomu počet zaslaných upozornění ohledně výskytu údajů na open webu činil více než 45 600, což znamená, že meziročně poklesl o 26,9 %.

Nejčastěji kradený typ údajů na internetu

Analýza dat z první poloviny roku 2023 ukazuje, že nejčastější kategorií údajů, které se šíří na dark webu, jsou e-mailové adresy (jsou proto náchylnější na zneužití počítačovými zločinci). Na druhém a třetím místě jsou hesla a uživatelská jména, dále poštovní adresy a telefonní čísla. Pokud jde o krádeže e-mailových účtů, deset celosvětově nejvíce postižených zemí jsou USA, Rusko, Německo, Bulharsko a Itálie, následované Brazílií, Velkou Británií, Polskem, Japonskem a Kanadou.

Kromě toho se mezi údaji, které se na dark webu šíří nejčastěji, objevují názvy účtů e-mailových služeb – na prvních třech místech žebříčku se umístily Gmail, Yahoo a Hotmail – následované seznamkami, telekomunikačními službami a účty pro zdraví a fitness.

Kvalitativní analýza domén ukazuje, že e-mailové účty zjištěné na dark webu se v 90,7 % případů týkají osobních účtů, zatímco ve zbývajících 9,3 % případů jde o účty firemní (ve druhém případě došlo ve srovnání s druhým pololetím roku 2022 k nárůstu o 3,7 %).

Kombinace hlavních odcizených údajů
Typ1. pololetí 20232. pololetí 2022rozdíl v %
E-mail + heslo92,3 %92,1 %0,1 %
Telefonní číslo + heslo29 %6,2 %372 %
Uživatelské jméno + heslo62,5 %69,8 %-10,4 %
Telefonní číslo + jméno a příjmení44,5 %48,1 %-7,5 %
Kreditní karta + CVV + datum platnosti95,5 %99,9 %-4,4 %

Z údajů CRIF Cyber Observatory vyplývá, že spolu s e-mailovými adresami se stále cennějšími osobními údaji, které je třeba lépe chránit, stávají také telefonní čísla, protože umožňují doplnit profil oběti. Kombinace tohoto údaje s heslem byla zjištěna ve 29 % případů. Oběti tak hrozí, že obdrží důvěryhodnější podvodné zprávy, například takové, které se týkají autorizace falešných plateb nebo uvolnění zablokovaných účtů. Tyto tzv. smishingové zprávy (ze spojení „SMS“ a „phishing“) často obsahují škodlivé odkazy, které vybízejí oběti k otevření a poskytnutí dalších údajů podvodníkům, což jim umožňuje zjistit zeměpisnou polohu zařízení obětí a rekonstruovat jejich totožnost. Dalším velmi nebezpečným typem útoku je tzv. záměna SIM karty, která spočívá v získání telefonního čísla, které podvodníkům umožní přístup k určitým službám bez souhlasu oběti (tím, že obejdou dvoufaktorové ověřování).

Telefonní čísla tak hrají klíčovou roli a v kombinaci s hesly zvyšují zranitelnost obětí. U krádeží této kombinace údajů došlo ve srovnání s druhou polovinou roku 2022 k více než trojnásobnému nárůstu, konkrétně o 372 %. Mimoto mezi hlavními kombinacemi údajů shromážděných na dark webu bývají e-mailové adresy velmi často spojeny s heslem (92,3 % případů), stejně jako se hesla velmi často objevují ve spojení s uživatelskými jmény (62,5 %).

Masivně se kradou i údaje o platebních kartách

Pokud se podíváme na kontinenty, které jsou nejvíce zasaženy nelegálním obchodem s údaji o kreditních kartách, je na prvním místě Severní Amerika, následovaná Evropou, kde došlo k 90,8% nárůstu množství podvodů ve srovnání s první polovinou roku 2022. Česká republika se umístila na 44. místě. V souvislosti s těmito údaji je důležité poznamenat, že na dark webu se velmi často vedle čísla kreditní karty objevuje také kód CVV a datum platnosti karty (95,5 % případů). Zločincům se téměř vždy podaří získat veškeré údaje na kartě.

Zneužití odcizených účtů

Z analýzy vyplývá, že většinu ukradených účtů a údajů následně hackeři využívají k nelegálnímu přístupu na zábavní weby (35,6 %), následované sociálními sítěmi (21,9 %) a účty elektronických obchodů (21,2 %) s využitím přihlašovacích údajů obětí.

Nejčastěji detekované odcizené účty v 1. pololetí 2023
Zábava35,6 %
Sociální sítě21,9 %
Online obchody21,2 %
Fóra a webové stránky18,8 %
Finanční instituce1,3 %
Další služby1,2 %

Krádeže těchto účtů mohou mít pro oběti přímé finanční důsledky a tento jev se ve srovnání s druhou polovinou roku 2022 výrazně zvýšil. Na čtvrtém a pátém místě jsou krádeže účtů týkajících se webových stránek platebních služeb a diskusních fór (18,8 %) a finančních účtů (1,3 %), jako jsou bankovní účty, a také účtů na tržištích, včetně mezinárodních, které se stále častěji dostávají do hledáčku hackerů. Nejvíce postiženou kategorií elektronického obchodování jsou prodejci oděvů.

Situace v České republice

Pokud se podíváme konkrétně na Českou republiku, počítačoví zločinci i v první polovině roku 2023 vyvíjeli intenzivní aktivitu. Počet uživatelů, kteří obdrželi alespoň jednu výstrahu ohledně úniku svých údajů, vzrostl oproti předchozím šesti měsícům o 12,2 %. Z celkového počtu výstrah se naprostá většina (91,2 %) týkala dark webu a pouhých 8,8 % výskytu údajů na open webu, kde jsou údaje přístupné prakticky komukoliv. Nejčastěji získávaným údajem na open webu byla e-mailová adresa (69,9 %) – která se ostatně vyskytovala nejčastěji i na dark webu – dále telefonní číslo v kombinaci se jménem a příjmením (17,6 %), jméno a příjmení v kombinaci s uživatelským jménem (6,5 %) a úplná poštovní adresa (5,5 %).

Údaje vyplývají z nejnovějšího vydání studie CRIF Cyber Observatory, která se zabývá zranitelností jednotlivců a firem vůči kybernetickým útokům.

Podobné články

Útočníci zneužívali tzv. „Cat-Phishing“, falešné faktury, či legitimní mechanismus BITS

24. 5. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: HP Inc.)
Čtvrtletní zpráva HP Wolf Security Threat Insights odhaluje, že útočníci aktuálně zneužívají otevřené přesměrování, falešné faktury a techniky využívající regulérní prostředky systému. Čtěte více
Jan Pinta, manažer rozvoje byznysu ve společnosti Thein Security

Všechny typy phishingu pohromadě

26. 3. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Thein Security)
Phishing, česky rybaření, je úspěšný nástroj útočníků při chytání oběti za účelem krádeží osobních údajů, přihlašovacích jmen a hesel, údajů z platebních karet i řady dalších věci. Slovo samotné vychází z mechanismu, kdy rybář nahodí digitální udičku a oběť na ni ochotně naskočí. Čtěte více

Deset kybernetických nebezpečí roku 2024: Hrozby, trendy a doporučení

25. 3. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Eviden)
S každým rokem roste počet a intenzita kybernetických útoků. Do roku 2025 by pak kyberzločinci měli celosvětově způsobit škody za 10,5 bilionu dolarů. Ruku v ruce s tím pak jde rostoucí zájem firem o služby prediktivní bezpečnosti. Vedle „tradičních aktivit“ poroste i závažnost útoků přes kvantové počítače, umělou inteligenci, 5G infrastrukturu nebo virtuální realitu. Čtěte více

Již přes 90 % organizací zasáhl phishing s podporou AI

11. 3. 2024. (redaktor: František Doupal, zdroj: Acronis)
Zpráva Acronis Cyberthreats Report o kybernetických hrozbách vytvořená na základě dat shromážděných z více než milionu unikátních koncových bodů v 15 zemích zjistila, že již více než 90 % organizací zasáhl phishing využívající umělou inteligenci a přispěl tak k 222% nárůstu e-mailových útoků v porovnání s druhou polovinou roku 2022. Čtěte více