Citrix Systems oznámil držitele Partner Award 2008

9. 4. 2009. (redaktor: Milan Loucký, zdroj: )
Společnost Citrix Systems, Inc. oznámila držitele ocenění Partner Award v regionu východní Evropa za rok 2008.

Společnost Citrix již tradičně oceňuje své nejlepší partnery. Zhodnocení výsledků a slavnostní předání ocenění za rok 2008 se odehrálo u příležitosti konání Eastern European Citrix Partner Conference v českém Harrachově ve dnech 12. a 13. března 2009. Mezi nejlepšími jsou i české společnosti SOFT-TRONIK, a. s., Autocont CZ, a. s., ORBIT, s.r.o., slovenská společnost PosAm, s.r.o. a zahraniční Alterkom, Sp. z o.o., CHS d.o.o. a Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.
„Hodnocení firem v podobě udílení Citrix Awards přináší mezi partnery motivaci k překonávání svých dosavadních výkonů, které jsou určujícím faktorem všeobecné spokojenosti našich zákazníků“, komentuje význam ocenění Ondřej Marek, Regionální marketingový manažer pro východní Evropu, Citrix Systems. „Získání Citrix Awards lze považovat za záruku kvality služeb, které naši partneři poskytují. Na tyto partnery se naši zákazníci mohou kdykoliv obrátit s vědomím, že jim budou poskytnuty služby spojené s prodejem či implementací řešení Citrix na té nejvyšší možné úrovni.“
Společnost Citrix své partnery v regionu východní Evropy ocenila v devíti následujících kategoriích:
• The Best Distributor (Nejlepší distributor)
Tímto titulem se pyšní česká společnost SOFT-TRONIK, a.s., a to díky dosažení nejvyšších tržeb z prodeje produktů a služeb Citrix v roce 2008.
• The Best Run Rate Reseller (Nejvýkonnější prodejce)
Toto ocenění získává partner, který prokazuje pravidelné implementace produktů a řešení Citrix u většího počtu zákazníků v průběhu celého roku. Za nejvýkonnějšího prodejce roku 2008 byla označena polská společnost Alterkom, Sp. z o.o.
• The Influencer of the Year (Nejvlivnější partner roku)
Také toto ocenění získala polská společnost Alterkom, Sp. z o.o., která řídí nejvyšší počet aktivních autorizovaných prodejců Citrix.
• The Best Subscription Advantage Reseller (Nejlepší prodejce služby Subscription Advantage)
Ocenění Nejlepší prodejce služby Subscription Advantage v roce 2008 obhájila společnost ORBIT, s.r.o., která toto ocenění získala již v roce 2007 a je partnerem, který dosáhl nejvyššího počtu zákazníků služby Subscription Advantage, a zároveň u této služby dosáhl v roce 2008 nejvyšších tržeb.
• The Best Partner (Nejlepší partner)
Toto ocení, stejně jako v loňském roce, získala slovenská společnost PosAm, s.r.o., za splnění následujících kritérií:
o Implementuje různé produkty Citrix;
o V průběhu celého roku propaguje technologie a řešení Citrix na trhu koncových zákazníků, a tím pomáhá zvyšovat veřejné povědomí a přehled o produktech Citrix;
o Proaktivně udržuje vztahy se společností Citrix;
o Inovuje použití a implementaci technologie Citrix;
o Integruje řešení Citrix s řešeními jiných výrobců;
o Podniká pravidelné marketingové aktivity zaměřené na produkty Citrix;
o Demonstruje návratnost investice a benefity plynoucí pro zákazníky používající řešení Citrix.
• The New Products Partner of the Year (Nový produktový partner roku)
Tento status získala také společnost PosAm, s.r.o. a je tedy partnerem, který:
o Je úspěšný v prodeji XenApp Platinum Edition, Citrix XenDesktop, Citrix XenServer, Citrix NetScaler, Citrix EdgeSight and/or Citrix Provisioning Server in several deployments;
o Byl oceněn za nejlepší strategickou implementaci řešení Citrix s kterýmkoliv z výše jmenovaných produktů.
• The Best Value-Add Distributor (Nejlepší distributor s přidanou hodnotou)
Toto ocení obhájil distributor CHS, d.o.o., a to, stejně jako v roce 2007, za splnění následujících kritérií:
o Proaktivně udržuje vztahy se společností Citrix;
o Je autorizovaný k prodeji produktů Citrix;
o Nepřetržitě podporuje prodejce po stránce prodejní, technické i marketingové;
o Úspěšně rekrutuje, školí a vzdělává partnerskou bázi;
o Důsledně dodržuje podmínky spolupráce v souladu s direktivy Citrix;
o Efektivně využívá disponibilní fondy;
o Inovačně využívá a instaluje technologie Citrix v interním prostředí;
o Podniká aktivity podporující budování prodejního řetězce svých prodejců;
o Úzce spolupracuje se společností Citrix během speciálních marketingových, prodejních a technických aktivit zaměřených buď na partnerskou bázi, nebo na trh koncových zákazníků;
o Podniká efektivní marketingové kampaně.
• The Highest Growth Reseller (Prodejce s nejvyšším růstem)
Toto ocenění získala společnost Autocont CZ, a.s., která meziročně zvýšila tržby z prodeje produktů a služeb Citrix o nejvyšší procentuální hodnotu (minimálně o 50 000 USD oproti roku 2007).
• The Best Reseller (Nejlepsší reseller)
Toto ocenění náleží partnerovi, který v roce 2008 realizoval největší obrat v produktech a službách Citrix. Tímto partnerem se stala společnost Intertrading Systems Technology Sp. z o.o.