Cisco představilo vlastní síťové čipy, na kterých plánuje vybudovat internet budoucnosti

17. 12. 2019. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Mezi novinkami jsou kromě síťových čipů také supervýkonné směrovače řady 8000, zásuvné optické moduly a zcela nové, pro Cisco revoluční, obchodní modely umožňující prodej samostatných čipů nebo celých boxů nezávisle na softwaru.

„Inovace vyžadují soustředěné investice, správný tým a kulturu, která podporuje představivost,“ řekl Chuck Robbins, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Cisco. „Našim cílem je transformovat celé odvětví a budovat nový internet pro éru 5G sítí. Naše nejnovější řešení v oblasti křemíkových čipů, optiky a softwaru jsou výsledkem vytrvalé práce na inovacích, kterými chceme přispívat k úspěchu našich zákazníků a pomáhat jim vytvářet převratné produkty a služby pro jejich zákazníky a koncové uživatele pro příští desítky let.“

Stavební kameny internetu budoucnosti

V příštím desetiletí budou digitální zkušenosti vznikat pomocí pokročilých technologií – virtuální a rozšířené reality, streamování videa v rozlišení 16K, umělé inteligence, 5G, 10G, kvantových počítačů, adaptivní a prediktivní kybernetické bezpečnosti, inteligentního IoT a dalších, které dosud nebyly vynalezeny. Tyto budoucí generace aplikací povedou k nárůstu komplexity přesahujícímu schopnosti dnešní internetové infrastruktury.   

Společnost Cisco v uplynulých pěti letech pracovala na technologické strategii, jejímž cílem je vybudovat internet, jaký budou její zákazníci potřebovat ke svému obchodnímu úspěchu v pokročilém digitálním světě. Strategie usiluje o řešení nejzávažnějších problémů, které vyvstanou v důsledku neudržitelně stoupajících nároků na dnešní infrastrukturu vlivem digitální transformace. Výsledkem strategie bude internetová infrastruktura nové generace, která bude založena na nové křemíkové architektuře společnosti Cisco a její nové generaci optiky. Strategie společnosti Cisco změní ekonomické faktory budování internetu pro potřeby budoucích digitálních aplikací a umožní zákazníkům podnikat s jednoduššími a nákladově efektivnějšími sítěmi.

Strategie společnosti Cisco je založena na vývoji a investicích ve třech klíčových oblastech: křemíkové čipy, optika a software. 

„Posouvání hranic inovací na novou úroveň, zdaleka převyšující dnešní možnosti, je pro budoucnost nezbytné. Věříme, že křemíkové čipy, optika a software představují klíčové technologické prvky, které k tomu dopomohou,“ uvdl David Goeckeler, výkonný viceprezident a generální ředitel divize sítí a bezpečnosti společnosti Cisco. „Technologická strategie společnosti Cisco není otázka příští generace jedné rodiny produktů. Posledních několik let jsme se věnovali investicím do celé nové kategorie nezávislých technologií, o nichž se domníváme, že v budoucnu splynou. Ve výsledku nám umožní vyřešit nejzávažnější problémy, které by mohly ohrozit další digitální inovace. Touto strategií firma realizuje svůj dosud nejambicióznější vývojový projekt.“

Sjednocená a programovatelná křemíková architektura Cisco Silicon One

Nová architektura Cisco Silicon One se do budoucna stane základem portfolia směrovačů společnosti Cisco. V krátkodobém horizontu nabídne očekávaný výkon až 25 terabitů za sekundu (Tb/s). Jde o první síťový čip na trhu, který je navržený tak, aby byl univerzálně přizpůsobitelný pro potřeby poskytovatelů připojení a globálních cloudových služeb. Architektura Cisco Silicon One je určená jak pro pevné, tak modulární platformy a dokáže vyhovět nejvyšším nárokům dosud nevídaným způsobem. První model Cisco Silicon One „Q100“ překonává hranici 10 Tb/s bez jakýchkoliv kompromisů v programovatelnosti, vyrovnávací paměti, energetické úspornosti, škálovatelnosti nebo flexibilitě.

Tradičně se v síti užívají různé typy čipů s různými schopnostmi, a to i v jednom zařízení. Vývoj nových funkcí a jejich testování proto mohou být zdlouhavé a nákladné. Jednotné programovatelné čipy umožní provozovatelům sítě výrazně snížit provozní náklady a zkrátit dobu nutnou k zavádění nových služeb.

„Těšíme se na spolupráci se společností Cisco a využití jejích nových vysoce výkonných čipů k naplňování rychlostních a kapacitních potřeb sítí příští generace,“ poznamenal Amin Vahdat, viceprezident pro systémovou infrastrukturu společnosti Google Cloud.

Supervýkonná platforma Cisco 8000

Nová řada směrovačů Cisco 8000 je první platforma postavená na architektuře Silicon One Q100. Je koncipována tak, aby pomáhala poskytovatelům připojení a globálních cloudových služeb snížit náklady na budování a provoz rozsáhlých výkonných sítí pro éru 5G, AI a IoT. Klíčové funkce a vlastnosti směrovačů řady Cisco 8000:

  • Optimalizované pro rychlosti 400 Gb/s a vyšší, od 10,8 Tb/s v jedné rackové jednotce.
  • Založené na zdokonaleném síťovém operačním systému Cisco IOS XR7 a koncipované pro zjednodušení provozu a snížení provozních nákladů.
  • Vyšší bezpečnost díky integrované trust technologii ověřující důvěryhodnost kritické infrastruktury v reálném čase.
  • Poskytovatelé služeb získávají vyšší kapacitu a programovatelnost pro rychlosti v řádu Tb/s i v síťových lokalitách značně omezených z hlediska kapacity a výkonu.

První implementace u zákazníků a testy

Společnost Cisco spolupracuje se skupinou progresivních zákazníků na implementaci a testování přepínačů řady Cisco 8000. STC, přední telekomunikační operátor na Blízkém východě a v severní Africe, je prvním zákazníkem, který novou technologii zavedl. Globální testy provádí mimo jiné společnosti Comcast nebo NTTCom.

Optika pro sítě 400G a rychlejší

Budování nového internetu, který umožní budoucí digitální inovace, bude záviset na dalších pokrocích ve vývoji křemíkových a optických technologií. Společnost Cisco nemá v oboru konkurenci z hlediska rozsahu duševního vlastnictví v obou oblastech zároveň.

Se zvyšováním rychlostí portů ze 100G na 400G a více připadá na optiku stále větší podíl nákladů na budování a provoz internetové infrastruktury. Společnost Cisco průběžně investuje, aby ujistila zákazníky, že se zvyšováním rychlosti portů směrovačů a přepínačů bude k dispozici optika, která bude splňovat nejpřísnější nároky na spolehlivost a kvalitu.

Prostřednictvím svého kvalifikačního programu bude společnost Cisco testovat, že její optika bezvýhradně splňuje oborové standardy a funguje jak se zařízeními Cisco, tak se zařízeními jiných výrobců. Díky tomuto programu mohou zákazníci využít optiku společnosti Cisco i v prostředích se zařízeními jiných značek a spolehnout se na to, že bude splňovat standardy spolehlivosti a kvality, jaké jsou zvyklí od produktů Cisco očekávat.

Mimoto pokroky ve vývoji křemíkových čipů a křemíkové fotoniky vedou k tomu, že funkce, které dříve zajišťovala samostatná zařízení, budou brzy k dispozici jako zásuvné moduly. Tento posun má značný přínos pro síťové operátory z hlediska zjednodušení provozu.  Společnost Cisco investuje do technologií křemíkové fotoniky s cílem dosáhnout změny architektury sítí datových center a poskytovatelů komunikačních služeb a snížit tak náklady a energetickou náročnost a zjednodušit jejich provoz.

Flexibilní obchodní modely

Společnost Cisco také představila plán nabízet flexibilní obchodní modely, a to nejprve u svého portfolia optických řešení, následně u softwaru Cisco IOS XR7, a nově i zahrnutím architektury Cisco Silicon One. Nový model je vysoce přizpůsobivý a nabízí zákazníkům pro budování sítí výběr z jednotlivých hardwarových komponent, infrastrukturních prvků nebo i celých integrovaných systémů. Reaguje tak na měnící se přístup operátorů, kteří při budování svých sítí volí buď samostatné, nebo agregované technologické prvky, a zavádí nový ekonomický model internetu s vysokou obchodní hodnotou.

Video :