Cisco: Firmy dovolují používat soukromá zařízení

28. 5. 2012. (redaktor: Petra Piscová, zdroj: Cisco)
Podle studie Cisco IBSG Horizons Study firmy stále více umožňují svým zaměstnancům používat soukromá mobilní zařízení i pro pracovní účely. Tento trend se označuje jako BYOD (Bring Your Own Device) a v USA jej podporují bezmála všechny firmy, v Česku je jich něco přes polovinu.

Prosazování BYOD v podnikové praxi potvrzují i výsledky jiného průzkumu z Česka, který byl proveden na dubnové konferenci Cisco Expo 2012 v Praze. Podle něj má každý druhý respondent soukromé zařízení, které používá k připojení do podnikové sítě a pro přístup k firemním datům a aplikacím. Americká studie Cisco IBSG Horizons Study pak také celkově analyzuje měřitelné přínosy tohoto trendu – ve finančním vyjádření se na jednoho zaměstnance, v závislosti na jeho pozici, pohybují mezi 300 – 1300 USD ročně.

BYOD v české podnikové praxi

V průzkumu, který společnost Cisco provedla v České republice, téměř čtvrtina respondentů (24 procent) označila fenomén BYOD za trend, který bude mít v příštích třech letech největší vliv na IT oddělení v jejich společnosti.

Každý druhý respondent (50 procent) má soukromé zařízení, které používá k připojení do podnikové sítě pro přístup k datům a aplikacím. Nejvíce lidí (82 procent) přistupuje vzdáleně do firemní sítě z přenosného zařízení kvůli použití emailu, dále pak kalendáře (48 procent) a podnikových aplikací (45 procent). Přístup k firemní síti ze soukromého zařízení umožňují firmy 58 procentům dotázaných zaměstnanců.

Výzkum zároveň potvrdil důležitou roli, kterou v Česku při nasazování konceptu BYOD hraje zajištění dostatečné bezpečnosti. Téměř třetina lidí (31 procent) podle výsledků průzkumu nemá k dispozici zabezpečený přístup k firemní síti. Pouze necelé dvě třetiny firem (58 procent) mají pravidla, která regulují používání soukromých zařízení. Varující je také to, že dvanáct procent dotázaných uvedlo, že o existenci takových pravidel nemá tušení.

Téměř 60 procent respondentů našeho výzkumu pociťuje jako jeden z nejvýznamnějších trendů v IT odděleních tlak na snižování nákladů. Koncept BYOD je přitom odpovědí na požadavek ekonomických úspor a vyšší efektivity. Podle dalšího výzkumu, který jsme uskutečnili v USA, totiž společnosti aplikující tento koncept zaznamenávají ekonomické přínosy mezi 300 a 1300 dolary ročně na každého zaměstnance,“ řekl Jiří Devát, generální ředitel společnosti Cisco.

Průzkum provedla společnost Cisco mezi 476 IT profesionály v České republice. Nereprezentativní průzkum proběhl v rámci konference Cisco Expo 2012 v Praze letos v dubnu.

Cisco IBSG Horizons Study

Celých 95 procent respondentů průzkumu provedeného v USA uvedlo, že jejich organizace v nějaké formě povoluje zaměstnancům používat na pracovišti svá osobní zařízení. 84 procent firem pak zaměstnancům nejen povoluje vlastní zařízení, ale také jim k nim poskytuje určitou formu podpory. Plnou podporu pro jakékoliv zařízení (smartphone, tablet, notebook…), které si zaměstnanec přinese, pak deklaruje 36 procent dotázaných.

Možnost používat vlastní zařízení zvyšuje uspokojení z práce. Zaměstnanci uvádějí, že chtějí práci vykonávat po svém a sami si ji maximálně řídit, vyžadují vzdálený přístup k firemním systémům a možnost pracovat odkudkoliv. Mobilní technologie jim v tom výrazně pomáhají. Možnost volby vlastního zařízení označilo 40 procent respondentů jako první prioritu spojenou s trendem BYOD, na druhém místě je pak možnost řešit v pracovní době své soukromé záležitosti a naopak pracovat i během volna. Dalším požadavkem zaměstnanců je volba aplikací pro provádění pracovních úkolů (včetně používání neschválených aplikací, jako jsou např. sociální sítě nebo instant messaging).

Studie jasně ukazuje, že soukromých zařízení bude ve firmách dále přibývat. Lidé pracující s informacemi a znalostmi používají letos v průměru 2,8 zařízení připojených do podnikové sítě, v roce 2014 by se tento počet měl zvýšit na 3,3. Během stejné doby pak vzroste i podíl mobilních technologií na celkových rozpočtech firemních IT oddělení – v průměru z dnešních 17 procent na 20 procent v roce 2014.

Více než tři čtvrtiny (76 procent) dotazovaných pokládá trend BYOD za celkově pozitivní pro jejich firmu. Na základě průzkumu společnost Cisco odhaduje, že roční finanční přínos BOYD se pohybuje mezi 300 a 1 300 dolary na zaměstnance (podle konkrétní pozice a náplně práce). I společnost Cisco proto podporuje své zaměstnance, aby v práci používali svá vlastní mobilní zařízení, a to včetně přímých finančních bonusů.

Současně ale trend BOYD představuje i výzvu pro IT oddělení; využití všech souvisejících přínosů vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje virtualizaci, mobilitu, zabezpečení i správu sítě.

Průzkum Cisco IBSG Horizons Study byl proveden mezi 600 IT řediteli a manažery amerických firem.

Řešení Cisco pro snazší nasazení konceptu BYOD

Cisco nabízí podnikům i poskytovatelům služeb řadu sofistikovaných nástrojů, které jim nabízejí komplexní a škálovatelný přístup k mobilním technologiím a pokrývají i související oblasti, jako je zabezpečení, virtualizace nebo týmová spolupráce.

Podnikům je určen koncept Cisco Unified Workspace, který zaměstnancům umožňuje přístup ke všem zdrojům, které potřebují pro efektivní práci, a to odkudkoliv a na jakémkoliv zařízení. Součástí tohoto přístupu jsou také sofistikované nástroje pro spolupráci Cisco WebEx a Cisco Jabber. K dalším aplikacím a datům je možné se připojit prostřednictvím virtuální plochy Cisco Virtualization Experience Infrastructure (VXI).

Ve snaze co nejvíce usnadnit firmám efektivní zavedení mobilní strategie přichází Cisco s nabídkou “Smart Solutions” – sérií řešení, které byly důkladně testovány a ověřeny v praxi. Zaměstnancům pomohou zvýšit uspokojení a produktivitu práce tím, že jim umožní pracovat tak, jak si to sami představují. Zaměstnavatelům pak pomohou zvýšit efektivitu podnikání a redukovat náklady obvykle spojené s využíváním mobility.

Poskytovatelům služeb nabízí Cisco rozšířené portfolio služeb tak, aby byli schopni uspokojit rostoucí nároky zákazníků například na kvalitu a rychlost připojení, na výkon mobilní sítě nebo snadnější přepínání mezi mobilním a Wi-Fi připojením.

Štítky: 

Podobné články

Cisco zrychluje nasazení kritických podnikových aplikací

16. 3. 2017. (redaktor: František Doupal, zdroj: Cisco)
Společnost Cisco představila nové funkce hyperkonvergované infrastruktury HyperFlex. Přínosem nových funkcí je zvýšení výkonu, vylepšení správy, rozšíření ochrany podnikových dat a celkové efektivnější využití hybridního cloudu. Čtěte více

Šest technologických trendů příštích let

28. 12. 2016. (redaktor: Ondřej Kosnar, zdroj: Cisco)
Rok 2016 potvrdil, že se současný svět mění a digitalizace prostupuje do všech oblastí života. Ať už jde o trend rozšířené reality nebo nové taktiky kyberzločinců, kteří již aktivně vystupují a žádají o výkupné. Společnost Cisco proto představuje několik trendů, které budou rezonovat v průběhu příštích let. Čtěte více

Trendy v oblasti podnikových sítí v roce 2017

27. 12. 2016. (redaktor: Ondřej Kosnar, zdroj: Cisco)
Cisco představila 10 trendů, které by měly hýbat světem podnikových ICT v roce 2017. Mezi ně patří například Wi-Fi volání nebo Internet věcí v kancelářích. Čtěte více

IDC: Trh s bezpečnostními zařízeními má za sebou dobrý start roku 2016

17. 6. 2016. (redaktor: Ondřej Kosnar, zdroj: IDC)
Trh s bezpečnostními zařízeními vykázal v prvním čtvrtletí 2016 růst jak po stránce obratu jednotlivých výrobců, tak v počtu prodaných kusů. Jde tak o jedenáctý rok, v němž bezpečnostní trh vykazuje meziroční růst. Čtěte více